Åtgärder

Andra världskriget, Pearl Harbor 1941

Från Skolbok

Version från den 1 oktober 2021 kl. 09.19 av Ingemar (Diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)

Attacken på Pearl Harbor 7 december 1941 kom helt oväntat för den amerikanska allmänheten, men det borde inte ha varit så oväntat för militären. Det fanns många ledtrådar till att något var på väg att hända.

USS California sinking-Pearl Harbor.jpg

USS Californa sjunker. Flottans flaggskepp. Det bärgades, reparerades och återinsattes i tjänst igen senare

Bakgrunden

För att förstå varför Japan anföll USA måste vi titta tillbaka i historien till 1930-talet. Hirohito, Japans kejsare, sa efter krigsslutet: Japan startade kriget mot USA på grund av olja - och förlorade kriget på grund av olja, och det sammanfattar egentligen det som faktiskt hände.

Japan anföll, och erövrade delar av, Manchuriet från Kina i början av 1930-talet. Världen blev upprörd men inte mycket gjordes och Japan kunde fortsätta erövra bit efter bit av Stilla havsområdet. Samtidigt blev Japan mer och mer fascistiskt och militariserat. Generaler och amiraler tog över ledningen av landet samtidigt som mer fredsälskande politiker dog i "olyckor" eller rena mord. Situationen förvärrades stegvis och drevs till sin spets när Japan anföll Franska Indokina (Vietnam nu) sensommaren 1941, samtidigt som Japan gick med i en allians tillsammans med Tyskland och Italien.

Japanska imperiet till 1942

Japanska imperiet till 1942

Mörkblått = Japan före 1939
Mellanblått = Japan innan attacken mot Pearl Harbor
Ljusblått = Japanska erövringar i samband med attacken och efter attacken på Pearl Harbor
Rött = USA och dess allierade


För att stoppa upp Japans erövringar införde USA ett embargo, ett handelsstopp, mot Japan. Inga varor viktiga för krigsmakten fick säljas till Japan. I det handelsstoppet ingick olja. Japan köpte 80% av sin olja från USA. Landet saknar egna oljekällor. Samtidigt hade Japan mekaniserat sin krigsmakt med nya fartyg, flygplan och pansarvagnar. Alla krävde olja och bensin för att fungera. Japan hade bara oljelager för två års krig, sedan skulle krigsmakten stå stilla och vara oanvändbar. Utan olja kommer våra krigsfartyg inte att bli något annat än fågelskrämmor som en amiral sa för att övertyga landets ledning att godkänna anfallet på USA.

På den här tiden var endast ett större oljefält känt i Stilla havet, och det låg i Holländska Ostindien (Indonesien. nu). I och med att Tyskland erövrade Nederländerna sommaren 1940 blev styret över kolonin osäkert. Japan tänkte anfalla och erövra kolonin, men misstänkte att det skulle kunna orsaka ett öppet krig mellan Japan och USA.

Hitler ville att Japan skulle anfalla Sovjetunionen österifrån, men Japans ledare ansåg att ett anfall mot flottbasen Pearl Harbor på Hawaii skulle var mer effektivt. USA hade den enda större flottan i Stilla havet, förutom Japan. Kunde Japan sänka den i hamn innan USA hann reagera och skicka ut flottan på öppet hav, skulle ingenting kunna hota Japans erövring av Stilla havet, ansåg amiralerna. I praktiken innebar detta att de sovjetiska soldater som var utplacerade i Sibirien och specialiserade på vinterkrig kunde flyttas till västra delen av Sovjetunionen och stoppa upp tyskarnas invasion.

Japan anföll inte bara Pearl Harbor. Attacken var del av en större samlad attack mot olika länder runt Stilla havet. Från Hong Kong och Singapore över Holländska Ostindien bort till Thailand och Filippinerna.


Attacken

Japanska flottans väg till- och från Pearl Harbor

Japanska flottans väg till- och från Pearl Harbor

För att inte upptäckas seglade den japanska flottstyrkan först norrut, och sedan österut. På det viset närmade de sig Hawaii norrifrån, där det var som minst flygtrafik över Stilla havet. Japans plan var att använda sig av flygplan från sex hangarfartyg. Detta var första gången ett land planerade en attack med flyg från fartyg. Totalt kunde teoretiskt sett 420 flygplan skickas upp i luften samtidigt. Det räckte med att ett plan träffade sin måltavla med en bomb eller en torped på ett känsligt ställe för att skeppet skulle sänkas.

Torpeder var det bästa sättet att sänka fartyg under andra världskriget. Ett problem var att Perl harbor hade ett medeldjup på bara tolv meter. Vanliga torpeder skulle fastna i leran. Japanerna läste det med att placera en träkonstruktion runt torpederna som höll dem nära ytan när de släpptes.

Japanska torpedflygplan, träkonstruktionen som förhindrar torpeden att sjunka djupt syns tydlig runt torpedens propeller

Japanska torpedflygplan, träkonstruktionen som förhindrar torpeden att sjunka djupt syns tydlig runt torpedens propeller


Första vågen, klockan 07.55 på söndagsmorgon

Bild från första anfallsvågen

Bild från första anfallsvågen, Battleship Row på andra sidan ön i mitten

Japanerna hade planerat att den första vågen med ungefär 200 attackplan skulle nå Pearl Harbor en dryg halvtimme efter att Japans krigsförklaring nått Washington, men meddelandet från Tokyo till japanska ambassaden i Washington tog längre tid än planerat att koda av och attacken mot amerikanerna kom därför helt oväntat. Något som retade upp amerikanerna efteråt.

När de japanska planen närmade sig flottbasen syntes de på amerikanernas radarskärmar, men en grupp bombplan från fastlandet väntades landa ungefär samtidigt och radaroperatörens meddelande om att flygplan var på väg mot ön tolkades som att det var de amerikanska flygplanen. När japanernas ledning ropade ut Tora tora tora! (anfall, anfall anfall) i radion fanns inget försvar av Pearl Harbor. Inga soldater bemannade luftvärnskanonerna på land. Inga plan var i luften. Inga fartyg hade motorerna igång så att ström kunde användas till att ladda och styra luftvärnskanonerna ombord på krigsfartygen i hamnen. Mer än 180 amerikanska stridsflygplan sköts sönder när de stor uppställda på marken, bara sex kom upp i luften under attacken.

Andra vågen, klockan 08.50 på söndagsmorgon

Japanskt flyg förbereder sig för andra anfallsvågen

Japanskt flyg förbereder sig för andra anfallsvågen

En ny styrka på över 200 plan svepte in över Pearl Harbor. Skadade fartyg blev än mer skadade men inget oskadat skepp sänktes. Även om det inte fanns ström till kanoner ombord på fartygen hade många bemannats med matroser som vevade runt dem manuellt och skickade fram granaterna för hand i langarkedjor från förråden inne i skeppen. En fältpräst som sköt med en kanon ombads säga en bön för de dödade och sårade. Till svar sägs han ha ropat: "Prisa gud och skicka hit mer ammunition".

Redan efter tio minuter fick de japanska stridsflygplanen order om att återvända. Den planerade tredje attackvågen skickades aldrig iväg. Japanerna hade lyckats orsaka amerikanska flottan stor skada till små egna förluster och japanerna ville inte pröva lyckan ännu en gång när försvaret av hamnen hårdnade.

Förlusterna

De japanska förlusterna var små, 29 stridsflygplan och 65 man. Amerikanerna förlorade fyra krigsfartyg, åtta till skadades, Mer än 2300 amerikaner dog och över 1000 skadades.

Nedskjutet japanskt plan

Nedskjutet japanskt plan


Avslutning

Var attacken en bra idé? Nej. Amiral Yamamoto, som var med och planerade attacken påstår ha sagt efteråt: "Jag fruktar att vi bara väckt en sovande jätte". Det var ju inte säkert att USA skulle ha gått med i kriget bara för att Holländska Ostindien erövrades.

Japanerna skickade aldrig iväg en tredje anfallsvåg av flygplan trots att allt försvar var förstört. Ändå var det enorma oljelagret för flottan oskadat. Hade japanerna bombat oljelagret hade det troligen tagit två år till innan USA haft en fullt fungerande flotta i Stilla havet.

Ett mål med attacken var att knäcka det amerikanska folkets stridsvilja redan innan kriget började. Effekten blev den motsatta och ett uppretat amerikanskt folk gjorde allt det kunde för att kämpa mot Japan. Precis samma sak som hände när tyskarna bombade engelsmännen för att knäcka deras krigsvilja.

USS Hornet, som Japan hade hoppats kunna sänka, ett av tre hangarfartyg stationerade i Pearl harbor

USS Hornet, som Japan hade hoppats kunna sänka. Ett av tre hangarfartyg stationerade i Pearl Harbor

Ett annat mål för japanerna var de amerikanska hangarfartygen, men alla tre var ute till havs, tillsammans med sju kryssare, när attacken skedde och förblev därför oskadda. Dessutom kunde flera fartyg som sänktes i Pearl Harbors grunda hamn bärgas och repareras efteråt. Av alla skadade och sänkta skepp var det bara slagskeppen USS Arizona och USS Oklahoma som blev kvar på havsbottnen.

USS Arizona exploderar efter en direktträff av en bomb i främre ammunitionsförrådet

USS Arizona exploderar efter en direktträff av en bomb i främre ammunitionsförrådet

Media

Original journalfilm'


Källor

https://www.britannica.com/event/Pearl-Harbor-attack

https://www.historyonthenet.com/pearl-harbor-ultimate-guide-dec-7-1941-attacks

https://www.washingtonpost.com/archive/opinions/1991/12/01/blood-and-oil-why-japan-attacked-pearl/1238a2e3-6055-4d73-817d-baf67d3a9db8/?noredirect=on&utm_term=.9fc951c9daf1

http://what-when-how.com/the-american-economy/japanese-oil-embargo-1940-1941/

https://nationalinterest.org/blog/buzz/study-picture-why-japan-attacked-pearl-harbor-and-dragged-america-world-war-ii-37712

https://en.wikipedia.org/wiki/Praise_the_Lord_and_Pass_the_Ammunition


Bildkällor

samtliga bilder är från Wikimedia Commons


Åter till registersidan för andra världskriget