Åtgärder

Skillnad mellan versioner av "Bokprojekt - Björnstad"

Från Skolbok

m
m
Rad 36: Rad 36:
 
Kolumnrubrikerna är:
 
Kolumnrubrikerna är:
  
Hur är det att bo i Björnstad?
+
Hur är det att bo i Björnstad? Vad tror du ungdomar som inte spelar hockey gör?
  
Hur kan tränarna tolerera sådan mobbning och hård stämning i laget?
+
Hur kan tränarna tolerera sådan mobbning och hård stämning i laget? Varför stoppar ingen Bobo när han ger sig på de yngre?
  
 
Hur värdefull är ens bästa vän?
 
Hur värdefull är ens bästa vän?

Versionen från 4 september 2018 kl. 11.07

Björnstad är en roman av Fredrik Backman som utkom 2016. Den skiljer sig från Backmans övriga böcker genom att inte vara komisk utan mer realistisk och brutal. Av de böcker Backman skrivit är denna bok, tillsammans med uppföljaren "Vi mot er", de som bäst passar att läsa och använda i undervisningen i grundskolan.


Projektet är långt, det tar ca 15 lektioner att genomföra och kräver att eleverna läser mer hemma än i klassrummet. Det finns ett projekt kring en annan av Backmans böcker, "En man som heter Ove" https://lektionsbanken.se/planeringar/en-man-som-heter-ove-fredrik-backman/ - och det som skiljer dessa båda projekt åt är att det krävs att du läst hela boken innan du kan börja med det länkade projektet medan projektet kring boken Björnstad pågår under tiden du läser boken.

Björnstad - lektion 1 - introduktion och kapitel 1

Björnstad - lektion 2 - kapitel 2-3

Björnstad - lektion 3 - kapitel 4-6

Björnstad - lektion 4 - kapitel 7-9

Björnstad - lektion 5 - kapitel 10-12

Alternativt kan du bryta av redan efter kapitel 2 och börja med boksamtal enligt Aidan Chambers modell.

Ett enkelt kompendium finns här: https://www.kavlinge.se/download/18.642af4a115555012320212/1466431803011/Boksamtal.pdf

Låt eleverna läsa t.o.m. kapitel 6 och ge dem sedan följande frågor att besvara enskilt:

1: Vad är det viktigaste som hänt hittills?

2: Vems berättelse är det?

3: Vilken person har du blivit mest intresserad av?

4: Var utspelar sig berättelsen? Vad är det för miljö?

5: Vad var det första du lade märke till i berättelsen?

Låt eleverna läsa vidare t.o.m. kapitel 12. Fyll tavlan med fyra kolumner och samtala med hela klassen kring de svar som kan passa i kolumnerna.

Kolumnrubrikerna är:

Hur är det att bo i Björnstad? Vad tror du ungdomar som inte spelar hockey gör?

Hur kan tränarna tolerera sådan mobbning och hård stämning i laget? Varför stoppar ingen Bobo när han ger sig på de yngre?

Hur värdefull är ens bästa vän?

Vem av de du läst om hittills skulle du vilja vara? och varför?


Läs vidare till och med kapitel 18.