Åtgärder

Skillnad mellan versioner av "Bokprojekt - Björnstad"

Från Skolbok

m
m
 
(26 mellanliggande versioner av samma användare visas inte)
Rad 4: Rad 4:
  
  
Projektet är långt, det tar  ca 15 lektioner att genomföra och kräver att eleverna läser mer hemma än i klassrummet. Det finns ett projekt kring en annan av Backmans böcker, "En man som heter Ove" https://lektionsbanken.se/planeringar/en-man-som-heter-ove-fredrik-backman/ - och det som skiljer dessa båda projekt åt är att det krävs att du läst hela boken innan du kan börja med det länkade projektet medan projektet kring boken Björnstad pågår under tiden du läser boken.
+
Projektet är långt, det tar  15-20 lektioner att genomföra och kräver att eleverna läser mer hemma än i klassrummet. Det finns ett projekt kring en annan av Backmans böcker, [https://lektionsbanken.se/planeringar/en-man-som-heter-ove-fredrik-backman/ "En man som heter Ove"]  - och det som skiljer dessa båda projekt åt är att det krävs att du läst hela boken om Ove innan du kan börja med det länkade projektet medan projektet kring boken Björnstad pågår under tiden du läser boken.
 +
 
 +
De fyra första lektionerna ska eleverna arbeta individuellt med läsförståelsefrågor. Lektion fem genomförs en diskussionsuppgift i helklass. Först därefter, när de kommit in en bit i handlingen, börjar läraren med studiegrupper där eleverna diskuterar läsupplevelserna med varandra.
 +
 
 +
Under arbetets gång får de två skrivuppgifter de kan arbeta med individuellt eller parvis. Efter att boken lästs ut får eleverna en tredje, större individuell skrivuppgift.
 +
 
  
 
[[Björnstad - lektion 1]] - introduktion och kapitel 1
 
[[Björnstad - lektion 1]] - introduktion och kapitel 1
Rad 16: Rad 21:
 
[[Björnstad - lektion 5]] - kapitel 10-12
 
[[Björnstad - lektion 5]] - kapitel 10-12
  
Alternativt kan du bryta av redan efter kapitel 2 och börja med boksamtal enligt Aidan Chambers modell.
+
[[Björnstad - lektion 6]] - kapitel 13-18
  
Ett enkelt kompendium finns här: https://www.kavlinge.se/download/18.642af4a115555012320212/1466431803011/Boksamtal.pdf
+
[[Björnstad - lektion 7]] - kapitel 19-24
 +
 
 +
[[Björnstad - lektion 8]] - kapitel 25-30
 +
 
 +
[[Björnstad - lektion 9]] - kapitel 31-36
 +
 
 +
[[Björnstad - lektion 10]] - kapitel 37-42
  
Låt eleverna läsa t.o.m. kapitel 6 och ge dem sedan följande frågor att besvara enskilt:
+
[[Björnstad - lektion 11]] - kapitel 1-50
  
1: Vad är det viktigaste som hänt hittills?
 
  
2: Vems berättelse är det?
+
==Skrivuppgifter, delas ut under arbetets gång==
  
3: Vilken person har du blivit mest intresserad av?
+
[[Björnstad - skrivuppgift 1 personbeskrivning som Backman]] (före kapitel 21)
  
4: Var utspelar sig berättelsen? Vad är det för miljö?
+
[[Björnstad - skrivuppgift 2 skriv som en journalist]] (efter kapitel 33)
  
5: Vad var det första du lade märke till i berättelsen?
+
[[Björnstad - skrivuppgift 3 valfria skrivövningar]] (efter boken är färdigläst)
 +
  
Låt eleverna läsa vidare t.o.m. kapitel 12. Fyll tavlan med fyra kolumner och samtala med hela klassen kring de svar som kan passa i kolumnerna.
 
  
Kolumnrubrikerna är:
 
  
Hur är det att bo i Björnstad?
+
Alternativt kan du bryta av och börja med boksamtal enligt Aidan Chambers modell redan efter kapitel 2.
  
Hur kan tränarna tolerera sådan mobbning och hård stämning i laget?
+
Ett enkelt kompendium finns här: https://www.kavlinge.se/download/18.642af4a115555012320212/1466431803011/Boksamtal.pdf
  
Hur värdefull är ens bästa vän?
+
Lämpliga typer av frågor kan då t.ex. vara:
  
Hur skulle det kännas om du var Maya eller Kevin?
+
1: Vad är det viktigaste som hänt hittills?
  
 +
2: Vems berättelse är det?
  
Läs vidare till och med kapitel 18.
+
3: Vilken person har du blivit mest intresserad av?
  
 +
4: Var utspelar sig berättelsen? Vad är det för miljö?
  
 +
5: Vad var det första du lade märke till i berättelsen?
  
 +
<hr>
  
  
  
 
[[Kategori:Svenska]]
 
[[Kategori:Svenska]]

Nuvarande version från 3 november 2018 kl. 14.10

Björnstad är en roman av Fredrik Backman som utkom 2016. Den skiljer sig från Backmans övriga böcker genom att inte vara komisk utan mer realistisk och brutal. Av de böcker Backman skrivit är denna bok, tillsammans med uppföljaren "Vi mot er", de som bäst passar att läsa och använda i undervisningen i grundskolan.


Projektet är långt, det tar 15-20 lektioner att genomföra och kräver att eleverna läser mer hemma än i klassrummet. Det finns ett projekt kring en annan av Backmans böcker, "En man som heter Ove" - och det som skiljer dessa båda projekt åt är att det krävs att du läst hela boken om Ove innan du kan börja med det länkade projektet medan projektet kring boken Björnstad pågår under tiden du läser boken.

De fyra första lektionerna ska eleverna arbeta individuellt med läsförståelsefrågor. Lektion fem genomförs en diskussionsuppgift i helklass. Först därefter, när de kommit in en bit i handlingen, börjar läraren med studiegrupper där eleverna diskuterar läsupplevelserna med varandra.

Under arbetets gång får de två skrivuppgifter de kan arbeta med individuellt eller parvis. Efter att boken lästs ut får eleverna en tredje, större individuell skrivuppgift.


Björnstad - lektion 1 - introduktion och kapitel 1

Björnstad - lektion 2 - kapitel 2-3

Björnstad - lektion 3 - kapitel 4-6

Björnstad - lektion 4 - kapitel 7-9

Björnstad - lektion 5 - kapitel 10-12

Björnstad - lektion 6 - kapitel 13-18

Björnstad - lektion 7 - kapitel 19-24

Björnstad - lektion 8 - kapitel 25-30

Björnstad - lektion 9 - kapitel 31-36

Björnstad - lektion 10 - kapitel 37-42

Björnstad - lektion 11 - kapitel 1-50


Skrivuppgifter, delas ut under arbetets gång

Björnstad - skrivuppgift 1 personbeskrivning som Backman (före kapitel 21)

Björnstad - skrivuppgift 2 skriv som en journalist (efter kapitel 33)

Björnstad - skrivuppgift 3 valfria skrivövningar (efter boken är färdigläst)Alternativt kan du bryta av och börja med boksamtal enligt Aidan Chambers modell redan efter kapitel 2.

Ett enkelt kompendium finns här: https://www.kavlinge.se/download/18.642af4a115555012320212/1466431803011/Boksamtal.pdf

Lämpliga typer av frågor kan då t.ex. vara:

1: Vad är det viktigaste som hänt hittills?

2: Vems berättelse är det?

3: Vilken person har du blivit mest intresserad av?

4: Var utspelar sig berättelsen? Vad är det för miljö?

5: Vad var det första du lade märke till i berättelsen?