Åtgärder

Skillnad mellan versioner av "Bokprojekt - Björnstad"

Från Skolbok

m
m
 
(20 mellanliggande versioner av samma användare visas inte)
Rad 4: Rad 4:
  
  
Projektet är långt, det tar  ca 15 lektioner att genomföra och kräver att eleverna läser mer hemma än i klassrummet. Det finns ett projekt kring en annan av Backmans böcker, "En man som heter Ove" https://lektionsbanken.se/planeringar/en-man-som-heter-ove-fredrik-backman/ - och det som skiljer dessa båda projekt åt är att det krävs att du läst hela boken innan du kan börja med det länkade projektet medan projektet kring boken Björnstad pågår under tiden du läser boken.
+
Projektet är långt, det tar  15-20 lektioner att genomföra och kräver att eleverna läser mer hemma än i klassrummet. Det finns ett projekt kring en annan av Backmans böcker, [https://lektionsbanken.se/planeringar/en-man-som-heter-ove-fredrik-backman/ "En man som heter Ove"]  - och det som skiljer dessa båda projekt åt är att det krävs att du läst hela boken om Ove innan du kan börja med det länkade projektet medan projektet kring boken Björnstad pågår under tiden du läser boken.
 +
 
 +
De fyra första lektionerna ska eleverna arbeta individuellt med läsförståelsefrågor. Lektion fem genomförs en diskussionsuppgift i helklass. Först därefter, när de kommit in en bit i handlingen, börjar läraren med studiegrupper där eleverna diskuterar läsupplevelserna med varandra.
 +
 
 +
Under arbetets gång får de två skrivuppgifter de kan arbeta med individuellt eller parvis. Efter att boken lästs ut får eleverna en tredje, större individuell skrivuppgift.
 +
 
  
 
[[Björnstad - lektion 1]] - introduktion och kapitel 1
 
[[Björnstad - lektion 1]] - introduktion och kapitel 1
Rad 16: Rad 21:
 
[[Björnstad - lektion 5]] - kapitel 10-12
 
[[Björnstad - lektion 5]] - kapitel 10-12
  
 +
[[Björnstad - lektion 6]] - kapitel 13-18
  
Alternativt kan du bryta av redan efter lektion 2 och börja med boksamtal enligt Aidan Chambers modell.
+
[[Björnstad - lektion 7]] - kapitel 19-24
  
Ett enkelt kompendium finns här: https://www.kavlinge.se/download/18.642af4a115555012320212/1466431803011/Boksamtal.pdf
+
[[Björnstad - lektion 8]] - kapitel 25-30
  
Låt eleverna läsa t.o.m. kapitel 6 och ge dem sedan följande frågor att besvara enskilt:
+
[[Björnstad - lektion 9]] - kapitel 31-36
  
1: Vad är det viktigaste som hänt hittills?
+
[[Björnstad - lektion 10]] - kapitel 37-42
  
2: Vems berättelse är det?
+
[[Björnstad - lektion 11]] - kapitel 1-50
  
3: Vilken person har du blivit mest intresserad av?
 
  
4: Var utspelar sig berättelsen? Vad är det för miljö?
+
==Skrivuppgifter, delas ut under arbetets gång==
  
5: Vad var det första du lade märke till i berättelsen?
+
[[Björnstad - skrivuppgift 1 personbeskrivning som Backman]] (före kapitel 21)
  
 +
[[Björnstad - skrivuppgift 2 skriv som en journalist]] (efter kapitel 33)
  
Låt eleverna läsa vidare t.o.m. kapitel 12. Fyll tavlan med fyra kolumner och samtala med hela klassen kring de svar som kan passa i kolumnerna.
+
[[Björnstad - skrivuppgift 3 valfria skrivövningar]] (efter boken är färdigläst)
 +
  
Kolumnrubrikerna är:
 
  
Hur är det att bo i Björnstad? Vad tror du ungdomar som inte spelar hockey gör?
 
  
Hur kan tränarna tolerera sådan mobbning och hård stämning i laget? Varför stoppar ingen Bobo när han ger sig på de yngre?
+
Alternativt kan du bryta av och börja med boksamtal enligt Aidan Chambers modell redan efter kapitel 2.
  
Hur värdefull är ens bästa vän?
+
Ett enkelt kompendium finns här: https://www.kavlinge.se/download/18.642af4a115555012320212/1466431803011/Boksamtal.pdf
  
Vem av de du läst om hittills skulle du vilja vara? och varför?
+
Lämpliga typer av frågor kan då t.ex. vara:
  
 +
1: Vad är det viktigaste som hänt hittills?
  
Läs vidare till och med kapitel 18.
+
2: Vems berättelse är det?  
 
 
Dela upp klassen i läsgrupper om 4-5 elever. Utse en sekreterare per grupp som ska skriv ner det de kommer fram till.
 
 
 
Låt eleverna besvara följande frågor:
 
 
 
Det står: <i>Det tar pojken en timme att halvt krypa, halvt stappla till omklädningsrummet. Det är tomt. Elementen är avstängda. Hans skor är sönderklippta och alla hans kläder ligger dyblöta på golvet i duschen. Det är den bästa dagen i hans liv.</i> Vad krävs av Amat för att han ska bli en i laget? Vad krävs för att man ska bli del av en grupp?
 
 
 
Peter säger: <i>Vad kan idrotten ge oss? Vi lägger hela vårt liv på den och vad kan vi hoppas på, i bästa fall? Några ögonblick … några segrar, några sekunder när vi känner oss större än vi egentligen är, några enstaka tillfällen av att inbilla oss att vi är … odödliga. Det är ju en lögn. Det är ju inte viktigt.</i> För vem är det viktigt?
 
 
 
David säger till Kevin, just när han går ut: <i>– Jag är stolt över dig, Kevin. Jag älskar dig. Oavsett vad som händer ikväll, om du gör din bästa match eller din sämsta, så finns det inte en spelare i världen som jag hade valt före dig.</i> För vem spelar Kevin? Vem vill man göra glad när man vinner något?
 
 
 
Hur bra är Backman på att skildra en hockeymatch? Såg ni för er inre syn hur det gick till, eller misslyckades han med beskrivningarna? vad hade han kunnat skriva annorlunda?
 
  
 +
3: Vilken person har du blivit mest intresserad av?
  
 +
4: Var utspelar sig berättelsen? Vad är det för miljö?
  
 +
5: Vad var det första du lade märke till i berättelsen?
  
 +
<hr>
  
  
  
 
[[Kategori:Svenska]]
 
[[Kategori:Svenska]]

Nuvarande version från 3 november 2018 kl. 14.10

Björnstad är en roman av Fredrik Backman som utkom 2016. Den skiljer sig från Backmans övriga böcker genom att inte vara komisk utan mer realistisk och brutal. Av de böcker Backman skrivit är denna bok, tillsammans med uppföljaren "Vi mot er", de som bäst passar att läsa och använda i undervisningen i grundskolan.


Projektet är långt, det tar 15-20 lektioner att genomföra och kräver att eleverna läser mer hemma än i klassrummet. Det finns ett projekt kring en annan av Backmans böcker, "En man som heter Ove" - och det som skiljer dessa båda projekt åt är att det krävs att du läst hela boken om Ove innan du kan börja med det länkade projektet medan projektet kring boken Björnstad pågår under tiden du läser boken.

De fyra första lektionerna ska eleverna arbeta individuellt med läsförståelsefrågor. Lektion fem genomförs en diskussionsuppgift i helklass. Först därefter, när de kommit in en bit i handlingen, börjar läraren med studiegrupper där eleverna diskuterar läsupplevelserna med varandra.

Under arbetets gång får de två skrivuppgifter de kan arbeta med individuellt eller parvis. Efter att boken lästs ut får eleverna en tredje, större individuell skrivuppgift.


Björnstad - lektion 1 - introduktion och kapitel 1

Björnstad - lektion 2 - kapitel 2-3

Björnstad - lektion 3 - kapitel 4-6

Björnstad - lektion 4 - kapitel 7-9

Björnstad - lektion 5 - kapitel 10-12

Björnstad - lektion 6 - kapitel 13-18

Björnstad - lektion 7 - kapitel 19-24

Björnstad - lektion 8 - kapitel 25-30

Björnstad - lektion 9 - kapitel 31-36

Björnstad - lektion 10 - kapitel 37-42

Björnstad - lektion 11 - kapitel 1-50


Skrivuppgifter, delas ut under arbetets gång

Björnstad - skrivuppgift 1 personbeskrivning som Backman (före kapitel 21)

Björnstad - skrivuppgift 2 skriv som en journalist (efter kapitel 33)

Björnstad - skrivuppgift 3 valfria skrivövningar (efter boken är färdigläst)Alternativt kan du bryta av och börja med boksamtal enligt Aidan Chambers modell redan efter kapitel 2.

Ett enkelt kompendium finns här: https://www.kavlinge.se/download/18.642af4a115555012320212/1466431803011/Boksamtal.pdf

Lämpliga typer av frågor kan då t.ex. vara:

1: Vad är det viktigaste som hänt hittills?

2: Vems berättelse är det?

3: Vilken person har du blivit mest intresserad av?

4: Var utspelar sig berättelsen? Vad är det för miljö?

5: Vad var det första du lade märke till i berättelsen?