Åtgärder

Buddism - Buddismens syn på liv och död

Från Skolbok

Samsara.jpg

Samsara - det eviga kretsloppet av liv och död, ritas oftast som ett hjul i buddismen


Buddismen har sina rötter i hinduismen. Därför finns många av hinduismens tankar i buddismen.

  • Samsara - Kretsloppet av liv och död, är samma i hinduism och buddism.
  • Karma - Tron på karma, att goda eller dåliga gärningar räknas ihop och avgör vad personen återföds som. I hinduismen kan all dålig karma tas bort genom ett ad i Ganges.
  • Människan som det viktigaste - att bara människor kan ordna god karma.
  • Nirvana - Tron att det går att slippa återfödas, kallas moksha i hinduismen.


Men sedan finns det mycket som är speciellt just för buddismen:

  • Tron att det inte finns gudar, att tron på gudar bara är en annan väg att nå Nirvana. Att be eller offra till gudar är helt meningslöst.
  • Tron att det inte finns en själ.
  • Tron att inte själen, utan gärningar, går vidare till nästa liv.
  • Tron att det bara finns fem olika former att bli återfödd till: återfödelse som gud, människa, hungrig ande/spöke, djur eller varelser i olika helveten.

Källor

SO Direkt Religion 3, Bonnier 1998 ISBN: 91-622-2024-1

https://sv.wikipedia.org/wiki/Buddism

http://www.catarinariedel.se/religionskunskap/religionskunskap1/buddhism/


Bildkällor

Alla bilder från Wikimedia Commons.Åter till religionsbokens register,