Åtgärder

Franska revolutionen, lektionsförslag

Från Skolbok

Skapa en egen bok om franska revolutionen

Ett styrt upplägg jag haft hösten 2017 är att eleverna skapar en egen, enkel lärobok utifrån den ordinarie läroboken. Tanken är inte att de skall göra en kopia av den existerande boken, utan de skall ta fram det viktigaste från varje kapitel och lägga till bilder till kapitlen. Fördelen med Internet är att man kan lägga in hur mycket bilder som helst, vilket man inte kan i tryckta böcker.

Jag har utgått från "SOL 3000" serien, men upplägget går att kopiera till andra historieböcker. Bildspelen, som du hittar på sidan om filmklipp och andra resurser, är upplagda efter kapitlen i SOL 3000 lärobok så då är det osäkert om de går att använda till andra böcker. Bildspelen finns på den här sidan, längst ner

En tanke med arbetet är också att lära eleverna de olika funktionerna i Google docs, som alla elever har tillgång till genom Google Classroom. Elever i högstadiet kan förvånansvärt lite kring ordbehandling trots att de haft tillgång till surfplattor, iPads och liknande sedan lågstadiet.


Förberedelser

Skapa en textfil, t.ex. i Googe Docs. med alla kapitelrubrikerna utlagda, sidnumrering och en innehållsförteckning som är självuppdaterande. Lägg in följande arbetsuppgifter på varje sida:


Titelsida

Det du skall göra:

1: Skriv en titel
2: Skriv en undertitel 
3: Hitta en bra bild. Sök på google med sökorden: 
 “franska revolutionen” eller 
 “french revolution” eller 
 “Révolution Française” 
 - klistra sedan in bilden med “Infoga - bild - via webbadress” i menyn längst upp.
4: Skriv namn och klass på författaren eller om ni är två, författarna.


Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Huvudrubrik	            1
Underrubrik	            1
Innehållsförteckning	    2
Viktiga begrepp	        3
Kronologi över revolutionen	4
Frankrike	            5
Bakgrunden	            6
Nationalförsamlingen bildas	7
Bastiljen faller	        8
Borgarna tar makten   	9
Kungen försöker fly	   10
Skräcken	           11
Fördjupning	           12
Källor och källkritik	       13
Bedömningsmatris	       14


Begreppssida

Viktiga begrepp som finns med i lärobokstexten och som ni måste veta betydelsen av för att förstå texten.

(Slå upp på www.ne.se eller www.synonymer.se eller https://sv.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Huvudsida och skriv ner vad orden betyder så att du förstår lärobokens text)

Revolution = 
Uppror = 
Parlament =
Regering = 
Riksdag = 
Ledamot = 
Envälde = 
Republik = 
Privilegium / privilegier = 
Förtryck = 
Barrikad = 
Upplopp =
Kupp =
Stormning (av fästning) = 
Giljotin = 
Skattelängd = (enb. Wikipedia)
Värnplikt =

Kronologisida

Kronologi över revolutionen

(Sortera händelserna i rätt tidsordning istället för bokstavsordning, använd “klipp ur” och “klistra in” funktionen)

Amerikanska frihetskriget, Frankrike satsade mycket pengar 1775-1783
Axel von Fersen hjälper franska kungafamiljen att fly 20 juni 1791
Bastiljen stormas 14 juli 1789
Danton halshuggs 5 april 1794
Drottning Marie Antoinette halshuggs 16 oktober 1793
Eden i bollhuset, Nationalförsamlingen bildas 20 juni 1789
Första gången som riksdagen sammankallas på 175 år är maj 1789
Gustav III mördas 29 mars 1792 och Gustav IV blir kung - 14 år gammal
Gustav III ryska krig slutar oavgjort 14 augusti 1790
Gustav III son Gustav föds 1 november 1778
Kung Ludvig XVI halshuggs 21 september 1792
Kvinnotåget till Versailles, kungafamiljen tvingas till Paris 5 oktober 1789
Marat mördas i badet av Charlotte Corday 13 juli 1793
Missväxt i hela Frankrike hösten 1788
Napoleon utser sig själv till förste konsul, revolutionen är över 9 november 1799
Nationalkonventet bildas efter allmän röstning, första någonsin i Europa 20 september 1792
Robespierre halshuggs, “Skräcken” avslutas 28 juli 1794
Skaftá-utbrottet på Island orsakar svår missväxt i Frankrike 1784
Slaget vid Valmy, revolutionsarmén segrar för första gången 20 september 1792


Snabbtangenter:

Markera först texten

CTRL + X klipper ut texten
CTRL + V klistrar in texten
CTRL + C kopierar texten utan att ta bort den


Frankrike

Här skall du söka upp en karta över frankrike som visar hur landet såg ut 1789.

Sökord är:

 karta Frankrike 1789
 map France 1789
 carte Française 1789

Paris MÅSTE synas tydligt på kartan.

Klistra in kartan i dokumentet med infoga-bild-från webbadress, från menyraden överst.


Bakgrunden

Läs https://www.grundskoleboken.se/wiki/Franska_revolutionen,_bakgrunden eller sidorna 330-331 i SOL 3000 läroboken, stycket: Orsaker till revolutionen

 Skriv en kort text som tar upp bakgrunden och de olika orsakerna. 
 Förklara varför kungen beslöt att samla Riksdagen

Klistra in en bild som passar till det du skriver.


Nationalförsamlingen bildas

Läs också https://www.grundskoleboken.se/wiki/Franska_revolutionen,_Nationalf%C3%B6rsamlingen_bildas eller sida sida 332 i SOL 3000 läroboken, styckena:

 Fem år av revolution 1789-1794
 Nationalförsamlingen bildas
 Eden i Bollhuset

Skriv en kort text som ger svar på frågorna:

 Varför bildades nationalförsamlingen?
 Vad hände i Nationalförsamlingen?
 Vad innebar Eden i bollhuset?

Klistra in en bild som passar till det du skriver.


Bastiljen faller

Läs https://www.grundskoleboken.se/wiki/Franska_revolutionen_och_Bastiljen eller SOL 3000 läroboken sid 332, stycket:

 Oro och uppror

Läs sedan SOL 3000 lärobokens stycken, sid 328-330:

 1. Bastiljen faller
 Vad finns i Bastiljen?
 Bastiljen stormas

Skriv sedan en text som besvarar frågorna:

 Vad var Bastiljen?
 Varför stormades Bastiljen?
 Vad hände med Bastiljen efteråt?
 Vad hände på landsbygden efter Bastiljens fall?
 Stormningen av Bastiljen blev Frankrikes nationaldag. Varför var just den händelsen så viktig tror du? Motivera med egna ord.

Klistra en in passande bild.


Borgarna tar makten

Läs https://www.grundskoleboken.se/wiki/Franska_revolutionen,_borgarna_tar_makten eller sidorna 332-334 i SOL 3000 läroboken, styckena:

 Borgarklassen stärker sin makt
 Kungen hämtas till Paris
 Nya lagar och inre strider

Skriv en text som besvarar frågorna:

 Vad hände med adeln och prästerna?
 Vad hände med kungen?
 Varför struntade bönderna i revolutionen?
 Hade detta kunnat hända i Sverige, just det Gustav III var rädd för? Skriv med egna ord, motivera dina åsikter.

Klistra in en lämplig bild när du är klar.


Kungen försöker fly

Läs https://www.grundskoleboken.se/wiki/Franska_revolutionen,_kungens_flyktf%C3%B6rs%C3%B6k eller sidorna 334-336 i SOL 3000 läroboken, styckena:

 Kungen försöker fly
 Frankrike angrips
 Kungen avrättas

Skriv en kort text som besvarar frågorna:

 Varför försökte kungen fly?
 Hur gick flykten?
 Varför anfölls Frankrike av grannländerna?
 Varför halshöggs kung Ludvig XVI?

Klistra in en lämplig bild när du är klar.


Skräcken

Läs https://www.grundskoleboken.se/wiki/Franska_revolutionen,_skr%C3%A4ckv%C3%A4ldet eller sidan 337 i SOL 3000 läroboken, styckena:

 Värnplikt och skräckvälde
 Skräckväldets ledare faller

Skriv en kort text som besvarar frågorna:

 Hur kunde Frankrike få så stor armé?
 Vad var “Skräcken”
 Vad hände med drottningen Marie Antoinette?
 Vad hände med revolutionens tre ledare Jean Paul

Marat, George Jacques Danton och Maximilien Robespierre? Ibland säger man att “Revolutionen äter upp sina egna barn”-vad menas med det?

Förklara med egna ord om du tror att “skräcken” kunnat undvikas eller ej. Motivera dina åsikter

Klistra in en lämplig bild när du är klar.


Fördjupning

Blir du snabbt klar, eller om du vill fördjupa dig i den här perioden eftersom du tycker den är intressant, finns det flera olika saker du kan fördjupa dig i.

1: Kvinnorna och revolutionen.

 Läs https://www.grundskoleboken.se/wiki/Franska_revolutionen,_Kvinnorna_och_revolutionen eller texten till: Lektion 1 Lektion 7 eller Lektion 8 och skriv en text med bild om 
 Kvinnorna som tillfångatog den franska kungen
 eller
 Charlotte Corday som mördade revolutionsledaren Marat
 eller
 Vem var marie Antoinette? Frankrikes drottning, egentligen?

eller annan kvinna med betydelse för revolutionen.

(Du får gärna hitta andra källor att ta information från)

2: Axel von Fersen, svensken som nästan räddade kungafamiljen. Vem var han? Vad gjorde han i Frankrike? Varför ville han rädda kungafamiljen? Hur dog han? (Googla)

3: Marseljäsen är Frankrikes nationalsång. Var kommer den ifrån? Vad är historien bakom den? (Googla)

4: Läs om "Arvet efter revolutionen": https://www.grundskoleboken.se/wiki/Franska_revolutionen,_arvet_efter_revolutionen och beskriv det du tycker är det viktigaste arvet, och varför du tycker det.


Källor

Källor och källkritik

Vilka källor har du använt? Har du bara använt dig av Läroboken? Om du använt dig av andra källor än läroboken, eller historiska källor som t.ex. samtida konstverk, skriver du här vilka källor du använt, om du tror att det var bra eller dåliga källor och varför du tycker det.


Åter till register för franska revolutionen