Åtgärder

Huvudsida

Från Skolbok

Tills vidare är wikin låst för anonyma redigeringar. Vill du bli medlem och kunna skapa egna artiklar, eller redigera existerande artiklar, skickar du ett mail med önskemål om användarnamn, adressen finns här: Mailadress till Ingemar Efter det skapar jag ett konto till dig. IW (diskussion) 20 augusti 2017 kl. 18.30 (UTC)


Grundskoleboken.

Titta hit!

Vill du veta mer om gratis skolböcker?

Vill du ha gratis material i din skola eller klass?

Vill du skapa läroböcker som passar just dig om de inte finns hos förlagen?

Vänta inte! Använd det du vill och skapa det du saknar!Filosofin för grundskoleboken.se i korthet:

Varför inte göra samma sak med alla skolans läroböcker? Ge ut dem i ständig betaversion 
och tryck den upplaga som behövs för nästa läsår varje sommar. Låt alla lärare,
elever, föräldrar och besserwissrar kommentera, förbättra och diskutera. 
Dra nytta av gymnasieelevernas specialarbete och låt dem bli en del av läroböckerna för
högstadiet. Om många elever har problem att förstå ett kapitel i en lärobok så kan läraren 
som använder den läroboken förbättra kapitlet. Då kan läroböckerna bli ett
levande dokument som ständigt förbättras och hålls aktuellt. Speciellt om man med tiden 
går ifrån tryckta böcker helt och hållet och kanske bara har tillgång via internet 
och via utskrivna kapitel på speciellt intressanta delar. Skoldatanätet + Wikipedia + Betatestande etc etc.

Källa: http://www.mashup.se/blogg/betaversioner-av-skolans-laeroboecker (Andreas Krohn)


Nu finns vi på facebook, gilla så får du alla uppdateringar: http://www.facebook.com/grundskoleboken


Grundskolans olika ämnen

Bild

Engelska

Hem- och konsumentkunskap

På frukostbordet

Idrott och hälsa

Matematik

Avrundning

Moderna språk

Franska
Spanska
Tyska

Modersmål

Musik

Naturorienterande ämnen

Biologi
Vad är liv?
Olika sorters liv
Celler - livets byggstenar
Livets utveckling
Hur blev vi människor?
Carl von Linné
Evolutionsläran
Sveriges landskapstyper
Sveriges bergslandskap
Sveriges barrskogslandskap
Sveriges lövskogslandskap
Sveriges odlingslandskap
Sveriges stadslandskap
Sveriges våtmarkslandskap
Landskapet kring Sveriges sjöar och vattendrag
Landskapet kring Sveriges hav
Fysik
Kemi
Tema (NO)
Tema Västerhavet för år 6

Samhällsorienterande ämnen

SO år 1-3 enbart
SO planering för högstadiet förslag på årshjul 7-9 CI enligt LGR11
Geografi, skolbok Beskrivning
geo.jpg Geografiämnet är det första ämnet som har en komplett skolbok.

Den innehåller 58 kapitel, 9 gemensamma med biologin, samt målbeskriving för lärare och ett projekt.

För att komma till samtliga kapitel om geografiämnet klickar du bara på länken: "Geografi, skolbok"

så kommer du till kapitelsidan.


Geografi, skolbok


Geografi, Sveriges landskap och län Beskrivning
SvenskaLandskap_100.png Sveriges 25 landskap

För att komma till samtliga kapitel om Sveriges olika landskap

klickar du bara på länken här under så kommer du till kapitelsidan.

Geografi, Sveriges landskap och länGeografi, Sveriges landskap och län Beskrivning
FinskaLandskap_100.jpg Finlands nio historiska landskap

För att komma till samtliga kapitel om Finlands historiska landskap

klickar du bara på länken här under så kommer du till kapitelsidan.

Geografi Finlands landskap
Historia från stenåldern till antiken, skolbok Beskrivning
hi1.jpg Historieämnets del som berör forntid-antiken har en komplett skolbok på 32 kapitel.

För att komma till samtliga kapitel om historien från stenåldern till antiken klickar du bara på länken:

"Historia från stenåldern till antiken, skolbok", så kommer du till kapitelsidan.


Historia från stenåldern till antiken, skolbok

 • Stenåldern
 • Bronsåldern
 • Järnåldern
 • Flodkulturerna
 • Antiken-Grekland
 • Antiken-Rom
 • Kina, Amerika, Polynesien
Historia från vikingatiden till stormaktstiden, skolbok Beskrivning
hi2.jpg Historieämnets del som berör vikingatid-stormaktstid har en påbörjad skolbok på 11 kapitel.

För att komma till samtliga kapitel om historien från vikingatiden till stormaktstiden klickar du bara på länken:

"Historia från vikingatiden till stormaktstiden, skolbok", så kommer du till kapitelsidan.


Historia från vikingatiden till stormaktstiden, skolbok

 • Vikingatiden
 • Medeltiden
 • Stormaktstiden
Historia
Varför läser vi historia?
Upplysningen
Sverige, Frihetstiden 1719-1772
Sverige, Gustavianska tiden 1772-1809
Gustav III:s tid
Gustav IV och Napoleon
Amerikanska frihetskriget 1775-1783
Resa som kvinna i Nordamerika 1700-1900 talet
Franska revolutionen, skolbok Beskrivning
fr_rev.JPG Franska revolutionen

Revolutionen varade bara mellan 1789-1799,

men händelserna under revolutionen förändrade hela Europa efteråt.


För att komma till samtliga kapitel om franska revolutionen klickar du bara på länken:

Franska revolutionen, skolbok, så kommer du till kapitelsidan.
Frankrike, Napoleontiden 1799-1815
Napoleon, vägen till makten
Napoleon, en kejsares uppgång och fall
Napoleon, och kvinnorna
Napoleon, arvet efter kejsaren
Napoleon, arbetsuppgifter
Amerikanska inbördeskriget 1864-1865
Sverige, Napoleon och Bernadotte 1809-1844
Sverige, Oscarianska tiden 1844-1905
La belle époque, Europa 1890-1914
Första världskriget, skolbok Beskrivning
ww1.jpg Första världskriget.

För att komma till samtliga kapitel om första världskriget klickar du bara på länken:

"Första världskriget", så kommer du till kapitelsidan.


Första världskriget, skolbok


Mellankrigstiden 1918-1939
Finska inbördeskriget
Fascismens framväxt
Nazismens framväxt
Japans framväxt
Stalins utrensningar
Spanska inbördeskriget
Förbudstiden i USA
Andra världskriget 1939-1945
Andra världskriget, krigsutbrottet
Andra världskriget, Finska vinterkriget
Andra världskriget, Låtsaskriget 1939-40
Andra världskriget, Danmark och Norge 1940
Andra världskriget, Västeuropa 1940
Andra världskriget, Östfronten 1941
Andra världskriget, Pearl Harbor 1941
Andra världskriget, Nordafrika 1940-1942
Andra världskriget, Vändpunkterna
Andra världskriget, Slutet i Västeuropa
Andra världskriget, Slutet i Stilla havet
Andra världskriget, Sveriges roll
Andra världskriget, Nürnbergrättegångarna
Andra världskriget, Förintelsen
Partisaner, ustasja och chetniks
Kalla kriget 1945-1989
Vietnamkriget 1953-1975
Inbördeskriget i Jugoslavien 1991-1999
Srebrenica 1995
Svensk historia, 1990-talet
Sovjetunionens kollaps
Kriget mot terrorism 2001-2012
Svensk historia, 2000-2009
Den arabiska våren 2011-
Inbördeskriget i Syrien 2011-
Religionskunskap
Forntida religioner
Religionen under jägarstenåldern i Europa
Den heliga älgkon
Bronsålderns gudar
Grekland gudavärlden
Rom gudavärlden
Vikingarnas gudavärld
Samerna, religionen
Häxprocesserna
Talibanerna
Världsreligionerna
Abrahamitiska världsreligioner
Skapelsen
Lustgården
Kain och Abel
Patriarkerna
Abraham och hans söner
Jakob och Josef
Moses
Saul
David
Salomo
Profeterna
Judendom
Judendom CI enligt LGR11 för år 6 och 9
Judendom, fester och traditioner
Judendom, varianter
Kristendom
Lucia
Islam
Österländska världsreligioner
Hinduismen, skolbok Beskrivning
Hinduism.jpg Hinduismen är den äldsta av världsreligionerna

För att komma till samtliga kapitel om hinduism klickar du bara på länken:

"Hinduismen", här under så kommer du till kapitelsidan.

Hinduismen, skolbok


Söderhavets religion
Söderhavets tatueringar
Buddhism
Livsåskådningar
Etik och moral
Att vara en bra människa
Samhällskunskap
Mediekunskap
Mediekunskap - avslöja bilder
Mediekunskap - svenska protestsånger
Mediekunskap - att sälja ett krig
Åldersgränser
Sniffning (SANT)
Alkohol (SANT)
Narkotika (SANT)
Tobak (SANT)
Lag och rätt
Lagar och påföljder
Mopedkörning
Hedersmord
Klassamhället
Diagnoser
ADHD och DAMP
Företagande
Hobbyverksamhet
Sommarjobb
Blogga för pengar
SEO-optimering
Faktureringstjänsteföretag
Företagsformer
Den långa svansen
Samhällsekonomi
Varifrån kommer våra pengar?
Tema (SO)
Stormaktstid för år 6

Slöjd

Slöjdhistoria
Från idé till föremål
Verktygen i slöjden
Textil
Olika tyger i textilslöjden
Ullens väg till vanten
Bandgrind
Vikingarnas textilverktyg
Trä
Metall
Olika metaller i slöjden
Metalltrådsarbete

Svenska som andraspråk

Svenska

Lånord, franska
Lånord, latin
Lånord, latin enkla
Lånord, latin mellansvåra
Lånord, latin svåra
Olika texttyper i korthet
Folksagor
Retorik
Drama
Vasa i Dalarna - en kort pjäs för mellanstadiet
Forumspel - hinduiska problem
Häxrättegången - enkel pjäs för mellanstadiet
Poesi
Tomten, av Viktor Rydberg
Skrivprocessen
Berättarperspektiv
Skriva dialog
Den röda tråden
Novellskrivning efter musikvideo
Skapa hemsida
Publicering
Mallar för skrivande
Lester Dents mall för följetonger
Snöflingemetoden
Ordklasser
Substantiv
Adjektiv
Verb
Pronomen
Prepositioner
Interjektioner
Räkneord
Adverb
Konjunktioner
Nordiska språk
Svensk språkhistoria
Svenska dialekter
Isländska
Färöiska
Norska
Danska
Finska och meänkieli
Samiska
Att läsa: på, mellan och bortom raderna Beskrivning
raderna.jpg

Texter som eleverna kan analysera, inklusive frågor.


För att komma till samtliga texter klickar du bara på länken,

så kommer du till kapitelsidan.


Att läsa: på, mellan och bortom raderna

Litterära mästerverk genom tiderna
Grekland, Iliaden och Odysséen
Vikingarna, eddorna och de isländska sagorna
En svensk litterär kanon

Teckenspråk för hörande

Teknik

Människans uppfinningar
Hemmets tekniska system en enkel överblick

Lärares dokument, exempel

Styrdokument: Här hittar du alla styrdokument som är relevanta för skolan i allmänhet, grundskolan och även gymnasieskolan.

IUP: Här står vad en IUP skall innehålla

Åtgärdsprogram: Här står vilka som skall ha åtgärdsprogram och hur det bör utformas

Skriftlig bedömning: Här står vad du delar ut om betyget är ofullständigt år 9

LPP: Här står vad en LPP skall innehålla

Administrativa system, Unikum


Observera att det finns vissa dokument man av tradition delat ut till elever från skolans sida men som det inte finns något juridiskt stöd för att det behövs. Det är bara en snäll gest från skolan. Bland dessa dokument kan nämnas:

 • Betygsvarning (Behöver inte delas ut då eleverna skall ha så god självkännedom om sin arbetsinsats och så god kontakt med ämnesläraren att de vet om ifall de riskerar att inte uppnå kunskapskraven för ett godkänt betyg. Ändå har jag skrivit ett kompletterande dokument kring dem.)
 • Klasslista (Behövs inte delas ut alls)
 • Ekonomiska avtal om läroböcker, datorer osv (Barn under 18 år får inte ingå ekonomiska avtal så alla papper/kontrakt av den typen som saknar målsmans underskrift är utan värde, undantaget är om elever som är 16-17 år gamla har jobbat ihop egna pengar själva, men de vill knappast betala läroböcker för sommarjobbspengarna.)
 • Frånvarorapport (Endast målsman behöver få reda på frånvaro i grundskolan och det skall ske samma dag frånvaron uppstår. Någon rapport till elev behövs egentligen inte.)


Pedagogisk tågordning: Schema över hur dokument skrivs och används.

The big five: Schema för att kontrollera hur elever lär sig, istället för vad de lär sig.

Varför misslyckas pojkarna?: Förklaring till varför pojkar klarar sig så mycket sämre än flickor i skolan.


Har du frågor? skriv till: ingemar.wiklund@grundskoleboken.se