Åtgärder

Skillnad mellan versioner av "Lektionsplanering för år 7, forntiden och antiken, SO-block med 32 lektioner"

Från Skolbok

m
m
Rad 67: Rad 67:
 
   <div class="small-2 columns">Mnoernas rike</div>
 
   <div class="small-2 columns">Mnoernas rike</div>
 
   <div class="small-2 columns">Tjurdyrkan, Theseus och Minotauren</div>
 
   <div class="small-2 columns">Tjurdyrkan, Theseus och Minotauren</div>
   <div class="small-2 columns">Samhällskunskap</div>
+
   <div class="small-2 columns">-</div>
 
</div>
 
</div>
 
<div class="row">
 
<div class="row">
   <div class="small-4 columns">9 HI Iliaden och Odysséen</div>
+
   <div class="small-4 columns">9 HI Mykene, Iliaden och Odysséen</div>
 
   <div class="small-2 columns">Odysseus resa, Troja i Anatolien</div>
 
   <div class="small-2 columns">Odysseus resa, Troja i Anatolien</div>
 
   <div class="small-2 columns">Homeros, historisk grund för legenderna? Trojansk häst.</div>
 
   <div class="small-2 columns">Homeros, historisk grund för legenderna? Trojansk häst.</div>
Rad 77: Rad 77:
 
</div>
 
</div>
 
<div class="row">
 
<div class="row">
   <div class="small-4 columns">10 Text</div>
+
   <div class="small-4 columns">10 GE Handel och fenicierna</div>
   <div class="small-2 columns">Geografi</div>
+
   <div class="small-2 columns">Navigering, handelns betydelse, kopparhandel, tenn i Cornwall, purpurfärgen</div>
   <div class="small-2 columns">Historia</div>
+
   <div class="small-2 columns">Alfabetet</div>
   <div class="small-2 columns">Religion</div>
+
   <div class="small-2 columns">-</div>
   <div class="small-2 columns">Samhällskunskap</div>
+
   <div class="small-2 columns">Handelsgillen, korporationer</div>
 
</div>
 
</div>
 
<div class="row">
 
<div class="row">

Versionen från 29 maj 2020 kl. 21.04

Lektion
GE
HI
RE
SH
Introduktion - Alla SO-ämnen
Kartexempel
Skillnad epok/era, historia/förhistoria, flodkultur/antiken
Naturreligionernas typiska drag
Maktbegreppet
1 GE Geografiska objekt runt Medelhavet:
Nordafrika med sahara, Iberiska halvön, Apenninska halvön, Sicilien, Balkan, Peloponnesos, Kreta, Anatolien, Levanten, Sinaihalvön
-
-
-
2 GE Nordafrika under istiderna, jägarstenåldern
Fuktigt klimat, sänkt havsnivå. Uttåget ur Afrika, Sinai/Röda havet, koncentrering längs Nilen. Överlevnadsfaktorer
Klippmålningar i Sahara, historiska källor
Jägarnas religion, Göbekli Tepe i Turkiet, Venus från Willendorf<
Uppdelning av arbetsuppgifter man/kvinna när bara 1-2 dagar/vecka används till arbete.
3 GE Bördiga halvmånen och bondestenåldern
Torka och flodmynningar. Bördiga halvmånen, konstbevattning, skillnad mellan Nilen/Tigris och Eufrat
Flodkulturerna
Magna Mater, planeter som gudar
Uppdelning i strukturer, präster och prästkungar
4 RE Egyptens och Babylons gudar
Övre och nedre Nilen, Tigris och Eufrat
Utmärkande drag för Egypten och Babylon
Egyptens gudavärld, Babylons sagor som i Bibeln
Hammurabis lag
5 RE Abraham och Isak
Levantens geografi: Genesarets sjö, Jordan och Döda havet
-
Texterna i GT, Abrahams flykt från Babylon, Legenden om Ismael och Isak
-
6 RE Moses
-
Historiska källor, varför inga Pyramider? Varför inga spår av semiter? var det slavar som byggde pyramiderna?
GT berättelsen om Moses och uttåget, pesach
Teokrati/präststyre
7 RE Saul, David och Salomo
-
Klagomuren, användandet av davidsstjärnan
GT berättelser, Vad gör en bra människa? Batseba
-
8 HI Kreta
Plattektonik, Kreta och Thera, tsunamis
Mnoernas rike
Tjurdyrkan, Theseus och Minotauren
-
9 HI Mykene, Iliaden och Odysséen
Odysseus resa, Troja i Anatolien
Homeros, historisk grund för legenderna? Trojansk häst.
-
-
10 GE Handel och fenicierna
Navigering, handelns betydelse, kopparhandel, tenn i Cornwall, purpurfärgen
Alfabetet
-
Handelsgillen, korporationer
11 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
12 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
13 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
14 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
15 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
16 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
17 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
18 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
19 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
20 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
21 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
22 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
23 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
24 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
25 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
26 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
27 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
28 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
29 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
30 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
31 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
32 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap