Åtgärder

Skillnad mellan versioner av "Lektionsplanering för år 7, forntiden och antiken, SO-block med 32 lektioner"

Från Skolbok

m
m
 
Rad 35: Rad 35:
 
</div>
 
</div>
 
<div class="row">
 
<div class="row">
   <div class="small-4 columns">X? Arierna och Kurganhypotesen</div>
+
   <div class="small-4 columns">4 Arierna och Kurganhypotesen</div>
 
   <div class="small-2 columns">Svarta havet, Kaspiska havet, spridning av jordbruk öst-väst och ny livsstil</div>
 
   <div class="small-2 columns">Svarta havet, Kaspiska havet, spridning av jordbruk öst-väst och ny livsstil</div>
 
   <div class="small-2 columns">Hur man kan spåra folkgrupper med DNA. Vad är en arier. Sumerernas och hinduernas roll 2000 f.v.t.</div>
 
   <div class="small-2 columns">Hur man kan spåra folkgrupper med DNA. Vad är en arier. Sumerernas och hinduernas roll 2000 f.v.t.</div>
Rad 42: Rad 42:
 
</div>
 
</div>
 
<div class="row">
 
<div class="row">
   <div class="small-4 columns">4 RE  Egyptens och Babylons gudar</div>
+
   <div class="small-4 columns">5 RE  Egyptens och Babylons gudar</div>
 
   <div class="small-2 columns">Övre och nedre Nilen, Tigris och Eufrat</div>
 
   <div class="small-2 columns">Övre och nedre Nilen, Tigris och Eufrat</div>
 
   <div class="small-2 columns">Utmärkande drag för Egypten och Babylon</div>
 
   <div class="small-2 columns">Utmärkande drag för Egypten och Babylon</div>
Rad 49: Rad 49:
 
</div>
 
</div>
 
<div class="row">
 
<div class="row">
   <div class="small-4 columns">5 RE Abraham och Isak</div>
+
   <div class="small-4 columns">6 RE Abraham och Isak</div>
 
   <div class="small-2 columns">Levantens geografi: Genesarets sjö, Jordan och Döda havet</div>
 
   <div class="small-2 columns">Levantens geografi: Genesarets sjö, Jordan och Döda havet</div>
 
   <div class="small-2 columns">-</div>
 
   <div class="small-2 columns">-</div>
Rad 56: Rad 56:
 
</div>
 
</div>
 
<div class="row">
 
<div class="row">
   <div class="small-4 columns">6 RE Moses</div>
+
   <div class="small-4 columns">7 RE Moses</div>
 
   <div class="small-2 columns">-</div>
 
   <div class="small-2 columns">-</div>
 
   <div class="small-2 columns">Historiska källor, varför inga Pyramider? Varför inga spår av semiter? var det slavar som byggde pyramiderna?</div>
 
   <div class="small-2 columns">Historiska källor, varför inga Pyramider? Varför inga spår av semiter? var det slavar som byggde pyramiderna?</div>
Rad 63: Rad 63:
 
</div>
 
</div>
 
<div class="row">
 
<div class="row">
   <div class="small-4 columns">7 RE Saul, David och Salomo</div>
+
   <div class="small-4 columns">8 RE Saul, David och Salomo</div>
 
   <div class="small-2 columns">-</div>
 
   <div class="small-2 columns">-</div>
 
   <div class="small-2 columns">Klagomuren, användandet av davidsstjärnan</div>
 
   <div class="small-2 columns">Klagomuren, användandet av davidsstjärnan</div>
Rad 70: Rad 70:
 
</div>
 
</div>
 
<div class="row">
 
<div class="row">
   <div class="small-4 columns">8 HI Kreta</div>
+
   <div class="small-4 columns">9 HI Kreta</div>
 
   <div class="small-2 columns">Plattektonik, Kreta och Thera, tsunamis</div>
 
   <div class="small-2 columns">Plattektonik, Kreta och Thera, tsunamis</div>
 
   <div class="small-2 columns">Mnoernas rike</div>
 
   <div class="small-2 columns">Mnoernas rike</div>
Rad 77: Rad 77:
 
</div>
 
</div>
 
<div class="row">
 
<div class="row">
   <div class="small-4 columns">9 HI Mykene, Iliaden och Odysséen</div>
+
   <div class="small-4 columns">10 HI Mykene, Iliaden och Odysséen</div>
 
   <div class="small-2 columns">Odysseus resa, Troja i Anatolien</div>
 
   <div class="small-2 columns">Odysseus resa, Troja i Anatolien</div>
 
   <div class="small-2 columns">Homeros, historisk grund för legenderna? Trojansk häst.</div>
 
   <div class="small-2 columns">Homeros, historisk grund för legenderna? Trojansk häst.</div>
Rad 84: Rad 84:
 
</div>
 
</div>
 
<div class="row">
 
<div class="row">
   <div class="small-4 columns">10 GE Handel och fenicierna</div>
+
   <div class="small-4 columns">11 GE Handel och fenicierna</div>
 
   <div class="small-2 columns">Navigering, handelns betydelse, kopparhandel, tenn i Cornwall, purpurfärgen</div>
 
   <div class="small-2 columns">Navigering, handelns betydelse, kopparhandel, tenn i Cornwall, purpurfärgen</div>
 
   <div class="small-2 columns">Alfabetet</div>
 
   <div class="small-2 columns">Alfabetet</div>
Rad 91: Rad 91:
 
</div>
 
</div>
 
<div class="row">
 
<div class="row">
   <div class="small-4 columns">11 RE Grekernas gudavärld</div>
+
   <div class="small-4 columns">12 RE Grekernas gudavärld</div>
 
   <div class="small-2 columns">Olympen, spridning av gudar</div>
 
   <div class="small-2 columns">Olympen, spridning av gudar</div>
 
   <div class="small-2 columns">-</div>
 
   <div class="small-2 columns">-</div>
Rad 98: Rad 98:
 
</div>
 
</div>
 
<div class="row">
 
<div class="row">
   <div class="small-4 columns">12 SH Sparta och Aten, diktatur och demokrati</div>
+
   <div class="small-4 columns">13 SH Sparta och Aten, diktatur och demokrati</div>
 
   <div class="small-2 columns">Aten och Sparta, uppbyggnad av stadsstater, kolonisering</div>
 
   <div class="small-2 columns">Aten och Sparta, uppbyggnad av stadsstater, kolonisering</div>
 
   <div class="small-2 columns">-</div>
 
   <div class="small-2 columns">-</div>
Rad 105: Rad 105:
 
</div>
 
</div>
 
<div class="row">
 
<div class="row">
   <div class="small-4 columns">13 HI Salamis, Marathon, Thermopyle</div>
+
   <div class="small-4 columns">14 HI Salamis, Marathon, Thermopyle</div>
 
   <div class="small-2 columns">-</div>
 
   <div class="small-2 columns">-</div>
 
   <div class="small-2 columns">De tre stora striderna i grekisk historia</div>
 
   <div class="small-2 columns">De tre stora striderna i grekisk historia</div>
Rad 112: Rad 112:
 
</div>
 
</div>
 
<div class="row">
 
<div class="row">
   <div class="small-4 columns">14 Alexander den store</div>
+
   <div class="small-4 columns">15 Alexander den store</div>
 
   <div class="small-2 columns">Från Alexandria till Indien, Persepolis, att skapa ett imperium.</div>
 
   <div class="small-2 columns">Från Alexandria till Indien, Persepolis, att skapa ett imperium.</div>
 
   <div class="small-2 columns">Hellenismens grunder</div>
 
   <div class="small-2 columns">Hellenismens grunder</div>
Rad 119: Rad 119:
 
</div>
 
</div>
 
<div class="row">
 
<div class="row">
   <div class="small-4 columns">15 Text</div>
+
   <div class="small-4 columns">16 HI Rom - etruskiska kungar och sagorna</div>
   <div class="small-2 columns">Geografi</div>
+
   <div class="small-2 columns">Apenninska halvöns viktigaste drag</div>
   <div class="small-2 columns">Historia</div>
+
   <div class="small-2 columns">Vad vi vet om etrusker och Roms grundande på sju kullar vid Tibern</div>
   <div class="small-2 columns">Religion</div>
+
   <div class="small-2 columns">Legenden om Romulus och Remus, koppling till Moses i vassen</div>
   <div class="small-2 columns">Samhällskunskap</div>
+
   <div class="small-2 columns">-</div>
 
</div>
 
</div>
 
<div class="row">
 
<div class="row">
   <div class="small-4 columns">16 Text</div>
+
   <div class="small-4 columns">17 SH Rom - republiken</div>
   <div class="small-2 columns">Geografi</div>
+
   <div class="small-2 columns">-</div>
   <div class="small-2 columns">Historia</div>
+
   <div class="small-2 columns">Hoten mot Rom, bildandet av en militärstat. Marius legoknektar.</div>
   <div class="small-2 columns">Religion</div>
+
   <div class="small-2 columns">-</div>
   <div class="small-2 columns">Samhällskunskap</div>
+
   <div class="small-2 columns">Uppbyggnad av republikens demokrati. Bröderna Gracchus. Proletärerna, Senaten</div>
 
</div>
 
</div>
 
<div class="row">
 
<div class="row">
   <div class="small-4 columns">17 Text</div>
+
   <div class="small-4 columns">18 HI Rom - kejsartiden</div>
   <div class="small-2 columns">Geografi</div>
+
   <div class="small-2 columns">Roms utbrdning, vägkartor, naturliga och onaturliga gränser, slavsystemet</div>
   <div class="small-2 columns">Historia</div>
+
   <div class="small-2 columns">Caesar och Augustus och alla andra</div>
   <div class="small-2 columns">Religion</div>
+
   <div class="small-2 columns">Jesus födelse i Nasaret</div>
   <div class="small-2 columns">Samhällskunskap</div>
+
   <div class="small-2 columns">Skillnad kejsare och senator, varför Caesar mördades</div>
 
</div>
 
</div>
 
<div class="row">
 
<div class="row">
   <div class="small-4 columns">18 Text</div>
+
   <div class="small-4 columns">19 RE Jesus födelse och uppväxt</div>
 
   <div class="small-2 columns">Geografi</div>
 
   <div class="small-2 columns">Geografi</div>
 
   <div class="small-2 columns">Historia</div>
 
   <div class="small-2 columns">Historia</div>
Rad 147: Rad 147:
 
</div>
 
</div>
 
<div class="row">
 
<div class="row">
   <div class="small-4 columns">19 Text</div>
+
   <div class="small-4 columns">20 RE Jesus död</div>
 
   <div class="small-2 columns">Geografi</div>
 
   <div class="small-2 columns">Geografi</div>
 
   <div class="small-2 columns">Historia</div>
 
   <div class="small-2 columns">Historia</div>
Rad 154: Rad 154:
 
</div>
 
</div>
 
<div class="row">
 
<div class="row">
   <div class="small-4 columns">20 Text</div>
+
   <div class="small-4 columns">21 RE utmärkande drag för kristendomen</div>
 
   <div class="small-2 columns">Geografi</div>
 
   <div class="small-2 columns">Geografi</div>
 
   <div class="small-2 columns">Historia</div>
 
   <div class="small-2 columns">Historia</div>
Rad 161: Rad 161:
 
</div>
 
</div>
 
<div class="row">
 
<div class="row">
   <div class="small-4 columns">21 Text</div>
+
   <div class="small-4 columns">22 RE Rom - mysteriekulter och kristna</div>
 
   <div class="small-2 columns">Geografi</div>
 
   <div class="small-2 columns">Geografi</div>
 
   <div class="small-2 columns">Historia</div>
 
   <div class="small-2 columns">Historia</div>
   <div class="small-2 columns">Religion</div>
+
   <div class="small-2 columns">Mithras, Isis och de kristna</div>
 
   <div class="small-2 columns">Samhällskunskap</div>
 
   <div class="small-2 columns">Samhällskunskap</div>
 
</div>
 
</div>
 
<div class="row">
 
<div class="row">
   <div class="small-4 columns">22 Text</div>
+
   <div class="small-4 columns">23 GE Paulus spridning av kristendomen</div>
 
   <div class="small-2 columns">Geografi</div>
 
   <div class="small-2 columns">Geografi</div>
 
   <div class="small-2 columns">Historia</div>
 
   <div class="small-2 columns">Historia</div>
Rad 175: Rad 175:
 
</div>
 
</div>
 
<div class="row">
 
<div class="row">
   <div class="small-4 columns">23 Text</div>
+
   <div class="small-4 columns">24 HI Det Rom gett oss</div>
   <div class="small-2 columns">Geografi</div>
+
   <div class="small-2 columns">Spridnig av idéer, handelsmönster</div>
   <div class="small-2 columns">Historia</div>
+
   <div class="small-2 columns">Historiebruk, Rom</div>
   <div class="small-2 columns">Religion</div>
+
   <div class="small-2 columns">Justitia och romerska gudar</div>
   <div class="small-2 columns">Samhällskunskap</div>
+
   <div class="small-2 columns">Det juridiska systemet</div>
 
</div>
 
</div>
 
<div class="row">
 
<div class="row">
   <div class="small-4 columns">24 Text</div>
+
   <div class="small-4 columns">25 HI Rom - splittringen i Öst- och Västrom</div>
 
   <div class="small-2 columns">Geografi</div>
 
   <div class="small-2 columns">Geografi</div>
 
   <div class="small-2 columns">Historia</div>
 
   <div class="small-2 columns">Historia</div>
Rad 189: Rad 189:
 
</div>
 
</div>
 
<div class="row">
 
<div class="row">
   <div class="small-4 columns">25 Text</div>
+
   <div class="small-4 columns">26 RE Kejsar Konstantin och det kristna Östrom</div>
 
   <div class="small-2 columns">Geografi</div>
 
   <div class="small-2 columns">Geografi</div>
 
   <div class="small-2 columns">Historia</div>
 
   <div class="small-2 columns">Historia</div>
Rad 196: Rad 196:
 
</div>
 
</div>
 
<div class="row">
 
<div class="row">
   <div class="small-4 columns">26 Text</div>
+
   <div class="small-4 columns">27 GE folkvandringstid och Västroms fall</div>
   <div class="small-2 columns">Geografi</div>
+
   <div class="small-2 columns">Varför rörde sig folken?</div>
   <div class="small-2 columns">Historia</div>
+
   <div class="small-2 columns">Vad hände när Rom föll</div>
   <div class="small-2 columns">Religion</div>
+
   <div class="small-2 columns">-</div>
   <div class="small-2 columns">Samhällskunskap</div>
+
   <div class="small-2 columns">-</div>
 
</div>
 
</div>
 
<div class="row">
 
<div class="row">
   <div class="small-4 columns">27 Text</div>
+
   <div class="small-4 columns">28 SH Början på den "mörka medeltiden"</div>
  <div class="small-2 columns">Geografi</div>
+
   <div class="small-2 columns">-</div>
  <div class="small-2 columns">Historia</div>
+
   <div class="small-2 columns">Karl den store, Canossavandringen</div>
  <div class="small-2 columns">Religion</div>
+
   <div class="small-2 columns">Skillnad påven i Rom och patriarken i Konstantinopel</div>
   <div class="small-2 columns">Samhällskunskap</div>
+
   <div class="small-2 columns">Maktförskjutning till kyrkan, sedan Frankrike i väst</div>
</div>
 
<div class="row">
 
  <div class="small-4 columns">28 Text</div>
 
  <div class="small-2 columns">Geografi</div>
 
   <div class="small-2 columns">Historia</div>
 
   <div class="small-2 columns">Religion</div>
 
   <div class="small-2 columns">Samhällskunskap</div>
 
 
</div>
 
</div>
 
<div class="row">
 
<div class="row">

Nuvarande version från 30 maj 2020 kl. 08.38

Lektion
GE
HI
RE
SH
Introduktion - Alla SO-ämnen
Kartexempel
Skillnad epok/era, historia/förhistoria, flodkultur/antiken
Naturreligionernas typiska drag
Maktbegreppet
1 GE Geografiska objekt runt Medelhavet:
Nordafrika med sahara, Iberiska halvön, Apenninska halvön, Sicilien, Balkan, Peloponnesos, Kreta, Anatolien, Levanten, Sinaihalvön
-
-
-
2 GE Nordafrika under istiderna, jägarstenåldern
Fuktigt klimat, sänkt havsnivå. Uttåget ur Afrika, Sinai/Röda havet, koncentrering längs Nilen. Överlevnadsfaktorer
Klippmålningar i Sahara, historiska källor
Jägarnas religion, Göbekli Tepe i Turkiet, Venus från Willendorf<
Uppdelning av arbetsuppgifter man/kvinna när bara 1-2 dagar/vecka används till arbete.
3 GE Bördiga halvmånen och bondestenåldern
Torka och flodmynningar. Bördiga halvmånen, konstbevattning, skillnad mellan Nilen/Tigris och Eufrat
Flodkulturerna
Magna Mater, planeter som gudar
Uppdelning i strukturer, präster och prästkungar
4 Arierna och Kurganhypotesen
Svarta havet, Kaspiska havet, spridning av jordbruk öst-väst och ny livsstil
Hur man kan spåra folkgrupper med DNA. Vad är en arier. Sumerernas och hinduernas roll 2000 f.v.t.
gravhögar/kurgan, grunden för asarna och kriget mot vanerna
-
5 RE Egyptens och Babylons gudar
Övre och nedre Nilen, Tigris och Eufrat
Utmärkande drag för Egypten och Babylon
Egyptens gudavärld, Babylons sagor som i Bibeln
Hammurabis lag
6 RE Abraham och Isak
Levantens geografi: Genesarets sjö, Jordan och Döda havet
-
Texterna i GT, Abrahams flykt från Babylon, Legenden om Ismael och Isak
-
7 RE Moses
-
Historiska källor, varför inga Pyramider? Varför inga spår av semiter? var det slavar som byggde pyramiderna?
GT berättelsen om Moses och uttåget, pesach
Teokrati/präststyre
8 RE Saul, David och Salomo
-
Klagomuren, användandet av davidsstjärnan
GT berättelser, Vad gör en bra människa? Batseba
-
9 HI Kreta
Plattektonik, Kreta och Thera, tsunamis
Mnoernas rike
Tjurdyrkan, Theseus och Minotauren
-
10 HI Mykene, Iliaden och Odysséen
Odysseus resa, Troja i Anatolien
Homeros, historisk grund för legenderna? Trojansk häst.
-
-
11 GE Handel och fenicierna
Navigering, handelns betydelse, kopparhandel, tenn i Cornwall, purpurfärgen
Alfabetet
-
Handelsgillen, korporationer
12 RE Grekernas gudavärld
Olympen, spridning av gudar
-
De viktigaste gudarna, det heliga bröllopet
Prästernas roll, och prästinnornas. Kvinnornas förtryck
13 SH Sparta och Aten, diktatur och demokrati
Aten och Sparta, uppbyggnad av stadsstater, kolonisering
-
-
Första demokratin, jämför med Spartas diktatur
14 HI Salamis, Marathon, Thermopyle
-
De tre stora striderna i grekisk historia
-
Attiska sjöförbundet, att svika sina medhjälpare
15 Alexander den store
Från Alexandria till Indien, Persepolis, att skapa ett imperium.
Hellenismens grunder
-
-
16 HI Rom - etruskiska kungar och sagorna
Apenninska halvöns viktigaste drag
Vad vi vet om etrusker och Roms grundande på sju kullar vid Tibern
Legenden om Romulus och Remus, koppling till Moses i vassen
-
17 SH Rom - republiken
-
Hoten mot Rom, bildandet av en militärstat. Marius legoknektar.
-
Uppbyggnad av republikens demokrati. Bröderna Gracchus. Proletärerna, Senaten
18 HI Rom - kejsartiden
Roms utbrdning, vägkartor, naturliga och onaturliga gränser, slavsystemet
Caesar och Augustus och alla andra
Jesus födelse i Nasaret
Skillnad kejsare och senator, varför Caesar mördades
19 RE Jesus födelse och uppväxt
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
20 RE Jesus död
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
21 RE utmärkande drag för kristendomen
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
22 RE Rom - mysteriekulter och kristna
Geografi
Historia
Mithras, Isis och de kristna
Samhällskunskap
23 GE Paulus spridning av kristendomen
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
24 HI Det Rom gett oss
Spridnig av idéer, handelsmönster
Historiebruk, Rom
Justitia och romerska gudar
Det juridiska systemet
25 HI Rom - splittringen i Öst- och Västrom
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
26 RE Kejsar Konstantin och det kristna Östrom
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
27 GE folkvandringstid och Västroms fall
Varför rörde sig folken?
Vad hände när Rom föll
-
-
28 SH Början på den "mörka medeltiden"
-
Karl den store, Canossavandringen
Skillnad påven i Rom och patriarken i Konstantinopel
Maktförskjutning till kyrkan, sedan Frankrike i väst
29 RE Muhammed och Koranens tillkomst
Arabiska halvön då och nu, Mecka och Medina samt Jerusalem
Hur var livet på Arabiska halvön
Skillnaden mellan bibeln och Koranen
-
30 RE Vad innebär det att vara muslim
-
-
Genomgång av islams grunder
skillnad imam, rabbi och präst
31 RE Islams spridning
-
Islam från Arabiska halvön till Atlanten
Skillnad shia/sunni
-
32 SH De tre arabiska kalifaten: Grenada, Alexandria och Bagdad
Vad stoppar ett imperium, geografiska gränser.
Arabiska upptäcktsresande, källor och sagor
Varianter av islam i olika delar av Afrika och Europa.
Vad är en kalif och ett kalifat