Åtgärder

Skillnad mellan versioner av "SO bortom Lgr22 - år 7-9"

Från Skolbok

m
m
Rad 26: Rad 26:
 
  RE: Vilka gudar dyrkades i Egypten och hur påverkade religionen människorna som levde där?
 
  RE: Vilka gudar dyrkades i Egypten och hur påverkade religionen människorna som levde där?
 
  RE: Vad säger gamla testamentet i Bibeln om den här tiden?
 
  RE: Vad säger gamla testamentet i Bibeln om den här tiden?
 +
RE: Vilka var asarna och vad var speciellt för dem?
 
  SH: Hur organiseras ett imperium?
 
  SH: Hur organiseras ett imperium?
  
Rad 73: Rad 74:
  
 
  HI: Vad var speciellt för republiken? och bröderna Gracchus?
 
  HI: Vad var speciellt för republiken? och bröderna Gracchus?
 +
HI: Vad innebar de Puniska krigen?
 
  SH: Hur utformades Roms demokrati jämfört med Greklands?
 
  SH: Hur utformades Roms demokrati jämfört med Greklands?
 
  SH: Vilka spår har vi kvar i nutid efter Roms styrelsesätt under republiken?
 
  SH: Vilka spår har vi kvar i nutid efter Roms styrelsesätt under republiken?
Rad 84: Rad 86:
 
  RE: Hur gick det till när Västrom blev katolskt och Östrom ortodoxt?
 
  RE: Hur gick det till när Västrom blev katolskt och Östrom ortodoxt?
 
  SH: Vilka spår har vi kvar från '''Pax Romana''' som vi även hittar i EU?
 
  SH: Vilka spår har vi kvar från '''Pax Romana''' som vi även hittar i EU?
 +
 +
 +
===Folkvandringstiden===
 +
 +
GE: De geografiska förutsättningarna för folkvandringstiden (vulkaner och svält)
 +
HI: Roms fall
 +
HI: Goternas olika riken runt västra Medelhavet
 +
RE: Irländsk och brittisk religion, före och efter kristendomens intåg
 +
 +
 +
====Överkurs: Folkvandringstiden====
 +
 +
HI: Vad hände i Sverige före vikingatiden?
 +
 +
===Äldre medeltid och den muslimska expansionen===
 +
 +
RE: Vem var Muhammed? Vad hände under hans livstid?
 +
HI: Hur gick det till när Levanten och Persien blev muslimskt?
 +
HI: Hur gick det till när Nordafrika blev muslimskt?
 +
HI: Hur gick det till när Iberiska halvön blev muslimskt? Och vad hände vid Poitiers?
 +
SH: Vad utmärker en teokrati där religionen styr?
 +
HI: Vad hände när vikingarna expanderade västerut och grundade '''Kiev Rus'''?
 +
HI: Vad hände när vikingarna expanderade västerut?
 +
 +
 +
===Högmedeltid===
 +
 +
HI: Vad var orsaken till korstågen?
 +
RE: Hur spreds katolsk kristendom genom Europa?
 +
RE: Vad var orsaken till bildandet av olika klosterordnar?
 +
RE: Varför kröntes Karl den store till Kejsare?
 +
RE: Vad var grunden till det tysk-romerska riket?
 +
 +
 +
===Senmedeltid===
 +
 +
HI: Vad innebar '''reconquistan''' på Iberiska halvön?
 +
RE: Vad innebar Östroms fall för den ortodoxa kristendomen?
 +
HI: Vad innebar den muslimska expansionen in i Balkan?

Versionen från 14 maj 2022 kl. 16.16

Sommarlovet är slut. Ivriga och glada elever strömmar in på den första SO-lektionen i högstadiet och du tar emot dem, men hur? Det finns egentligen bara två olika sätt att dra igång SO-undervisningen i år 7, om utgångspunkten ska vara baserat på tematiskt tänkande. Det ena spåret tar geografiämnet som utgångspunkt, det andra tar historieämnet. För enkelhetens skull är de döpta till "Istidsspåret" och "Revolutionsspåret". Vart fjärde år uppstår ett undantagsår när hösten präglas av valet. Då kommer ett tredje spår, men det är beskrivet i ett helt eget kapitel.


Istidsspåret

I geografiämnet lär sig eleverna vad som krävs för att elever ska överleva, både som jägare och som bönder, och vad som driver människor att bli bofasta och bygga städer. Den lärare som utgår från Istidsspåret kommer att kunna använda sig av flera olika teman där geografiämnet är viktigast. I alla fall inledningsvis.


Vad var istiden?

GE: Vad var speciellt för istidens klimat? och hur påverkade det de människor som levde på olika platser på jorden då?
GE: Hur påverkade landhöjningen efter istidens slut människorna vid kusterna?
HI: Vad var speciellt för jägarstenåldern, både den äldre och den yngre? Detta är en repetition av det de vanligtvis gick igenom drygt sex år tidigare.
RE: Vad trodde istidens människor på? Vad lär vi oss av klippmålningar och hällristningar från jägarstenåldern?


Vad hände under bronsålderns värmeperiod?

GE: Vad orsakade värmeperioden under bronsåldern? 
GE: Hur var klimatet på de platser där flodkulturerna växte fram då?
GE: Vad var den "bördiga halvmånen" och hur kunde kunskapen om odling spridas?
GE: Varför bosätter sig folk vid floder och nära flodmynningar?
HI: Hur utvecklades flodkulturen i Mesopotamien
RE: Vilka gudar dyrkades i Mesopotamien och hur påverkade religionen människorna som levde där?
HI: Hur utvecklades flodkulturen i Egypten
RE: Vilka gudar dyrkades i Egypten och hur påverkade religionen människorna som levde där?
RE: Vad säger gamla testamentet i Bibeln om den här tiden?
RE: Vilka var asarna och vad var speciellt för dem?
SH: Hur organiseras ett imperium?


Överkurs: Vad hände under bronsålderns värmeperiod?

HI: Hur utvecklades flodkulturen längs Indus
RE: Vad säger sagorna om de gudar indoeuropéerna tog med sig till Indusdalen?
HI: Hur utvecklades flodkulturen i Kina
RE: Hur såg religionen ut i Kina och hur påverkade religionen människorna som levde där?


Hur utvecklades Greklands stadsstater?

GE: Vulkanism och vad hände med minoerna på Kreta?
HI: Vad var speciellt för minoerna på Kreta?
HI: Vad var speciellt för Mykene?
HI: Vad hände med Troja enligt Illiaden och Odyssén? 


Vad var speciellt för antikens Grekland?

GE: Vad innebär medelhavsklimatet för de människor som bor där?
GE: Namngeografi, det inre av Medelhavet.
HI: Vad var speciellt för Greklands och Spartas uppgång och fall?
HI: Vem var Alexander den store och vad innebar Hellenismen och hans erövringar för samtiden?
RE: Vad var speciellt för den grekiska gudavärlden?
SH: Vad innebar den grekiska demokratin?


Överkurs: Vad var speciellt för antikens Grekland?

HI: Vilka var fenicierna och vad var deras arv till  oss som lever nu?
HI: Vad var Persiens roll för skapandet av det Europa vi har nu?
RE: Vad var speciellt för den persiska gudavärlden?


Rom - kungatiden

GE: Vad var de geografiska förutsättningarna för att Rom skulle bli en stormakt?
HI: Hur gick det till när Rom gick från två bröder till en stormakt?
HI: Vad finns det för sanning i sagorna från skapandet av Rom?
RE: Vad var speciellt för den romerska gudavärlden?


Rom - republiken

HI: Vad var speciellt för republiken? och bröderna Gracchus?
HI: Vad innebar de Puniska krigen?
SH: Hur utformades Roms demokrati jämfört med Greklands?
SH: Vilka spår har vi kvar i nutid efter Roms styrelsesätt under republiken?


Rom - kejsartiden

GE: Namngeografi, Roms erövringar
HI: Vad var speciellt för kejsartiden?
RE: vad hände med kristendomen i Levanten från kejsare Augustus och framåt?
RE: Hur gick det till när Västrom blev katolskt och Östrom ortodoxt?
SH: Vilka spår har vi kvar från Pax Romana som vi även hittar i EU?


Folkvandringstiden

GE: De geografiska förutsättningarna för folkvandringstiden (vulkaner och svält)
HI: Roms fall
HI: Goternas olika riken runt västra Medelhavet
RE: Irländsk och brittisk religion, före och efter kristendomens intåg


Överkurs: Folkvandringstiden

HI: Vad hände i Sverige före vikingatiden?

Äldre medeltid och den muslimska expansionen

RE: Vem var Muhammed? Vad hände under hans livstid?
HI: Hur gick det till när Levanten och Persien blev muslimskt?
HI: Hur gick det till när Nordafrika blev muslimskt?
HI: Hur gick det till när Iberiska halvön blev muslimskt? Och vad hände vid Poitiers?
SH: Vad utmärker en teokrati där religionen styr?
HI: Vad hände när vikingarna expanderade västerut och grundade Kiev Rus?
HI: Vad hände när vikingarna expanderade västerut?


Högmedeltid

HI: Vad var orsaken till korstågen?
RE: Hur spreds katolsk kristendom genom Europa?
RE: Vad var orsaken till bildandet av olika klosterordnar?
RE: Varför kröntes Karl den store till Kejsare?
RE: Vad var grunden till det tysk-romerska riket?


Senmedeltid

HI: Vad innebar reconquistan på Iberiska halvön?
RE: Vad innebar Östroms fall för den ortodoxa kristendomen?
HI: Vad innebar den muslimska expansionen in i Balkan?