Åtgärder

Slutet på Jugoslavien - vägen till kriget

Från Skolbok

Version från den 30 januari 2020 kl. 09.14 av Ingemar (Diskussion | bidrag)

Yugoslavia map swedish.svg Josip Broz Tito uniform portrait.jpg

Jugoslavien under Tito, och Broz Tito

Under kalla kriget styrdes Jugoslavien med hård hand av Broz Tito, ordförande i kommunistpartiet och därmed ledare för landet. Genom honom hölls Jugoslavien utanför stora delar av kalla kriget. Moskva kunde inte ta kontroll över Jugoslavien vid krigsslutet eftersom Tito redan befriat landet från nazisterna innan ryskt pansar kom fram. Moskva hade inget direkt emot det eftersom Tito var kommunist och därför följde de kommunistiska idealen. Detta ledde i sin tur till att Jugoslavien aldrig var en del av Warszawapakten eller maktspelen mellan USA och Sovjetunionen

Allt var inte frid och fröjd. Inom Jugoslavien finns katoliker i Kroatien, muslimer i Bosnien och ortodoxt kristna i Serbien. Ovanpå det finns olika etniska grupper som: kroater, bosniaker, serber, kosovoalbaner osv. Titos järnhand höll ihop landet, men med Titos död 1980 samtidigt som landet gick in i en lågkonjunktur började landet falla samman


Källor

The Death Of Yugoslavia 1/6 Enter Nationalism - BBC Documentary

The Death Of Yugoslavia 2/6 The Road to War - BBC Documentary


Bildkällor

Alla bilder är från Wikimedia Commons.Åter till kapitel om tiden 1945-