Åtgärder

Sveriges våtmarkslandskap

Från Skolbok

Version från den 6 september 2014 kl. 16.14 av Ingemar (Diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)

Myr

Myr / kärr i Arådalen


Våtmarker är områden där vattennivån ligger nära markytan. Oftast kallar vi dem gemensamt för myrar. Myrar brukar delas upp i mossar och kärr beroende på hur de bildas. En mosse får bara vatten genom att det regnar på den medan ett kärr får vatten från bäckar och åar som rinner in i den. Därför är mossar oftast torrare att gå på än kärr som får mycket mer vatten.


Myren

Myr

Igenvuxen sjö i skogen bildar en myr

Myrar hittas främst i barrskogslandskapet, men finns även i andra skogslandskap.

Myrar är oftast sjöar som av olika anledningar blivit grundare och grundare tills dess att sjöns botten kommit så nära ytan att mossa och andra väter vuxit ihop från kanterna in över hela sjöns yta.

Myrar som blir mossar kan också uppstå genom att vitmossa växer från kanterna på en sjö tills den täcker hela ytan. Mossan växer sig tjockare och tjockare så att den till slut når sjöns botten.

Många myrar är inte helt övervuxna utan har ett öga i mitten av öppet vatten där den ursprungliga sjön var som djupast.

Två andra sätt som myrar bildas är när marken är platt så att vatten inte kan rinna undan eller i områden som varit översvämmade men som sedan av olika anledningar blivit torr mark, t.ex. av landhöjningen efter senaste istiden.

Om man inte vet säkert hur myren har bildats bör man vara litet försiktig när man går på den så att man inte sjunker igenom mosskiktet ner i dy eller vatten som finns under mossan.

I sjön som blir till en myr sjunker syrehalten i vattnet tills växter i myren inte längre multnar och blir till jord. Då bildas istället torv, mossa som bara packas ihop till tjocka lager under hundratals- ibland tusentals, år. Även djur som dör och sjunker ner i myren bevaras och ruttnar inte. I Danska mossar har man hittat kroppar från brons- och järnåldern som inte ruttnat bort.

Många myrar börjar som kärr för att sedan bli mossar.


Mosslik

Mosslik från järnåldern från Danmark (Grauballemannen)


Torvmosse

Brytning av torv i torvmosse på Irland


Växterna på myren (mossar och kärr)

Vitmossa

Vitmossa (Sphagnum)


En mosse är oftast helt täckt av vitmossa.


Ängsull

Ängsull på Tjörn


Starr

Starr (halvgräs)


På kärren växer mest ängsull och olika former av Starr.

I utkanten av myren hittar man ofta buskliknande växter som pors och skvattram.

På hösten kan man hitta bär som tranbär och hjortron som trivs på sankmark.

Hjortron

Hjortron


Djuren på myren (mossar och kärr)

Älgspår

Spår av älg i snö, observera bredden

vanligtvis är de djur man hittar på mossar och i kärr samma som de djur som lever i omgivningen runtomkring. Älgar klarar sig t.ex. bra på myrar trots sin storlek eftersom de har extra stora klövar. Samma orsak, stora tassar, gör att björnar kan vandra fram över myrarna på hösten i jakt på bär.

Finns öppet, stillastående vatten trivs mygg och andra insekter som lägger ägg i stillastående vatten som kärr ofta har. Mygg drar till sig fåglar som lövsångare och flugsnappare. De trivs i kärrens utkanter där de kan bygga bon i träd och buskar. Trollsländor trivs också i kärren.

Trollslända

Trollslända

Om torv i Sverige

Svartvit flugsnappare

Björn på myren

Ståndskall mot älg på myr

Källor:

PULS Biologi, NoK 2012 ISBN 978-91-27-42131-8

Physical Geography, sixth edition, Tom L. McKnight. 1984 ISBN: 0-13-950445-1

http://sv.wikipedia.org/wiki/Myr

http://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4rr

http://sv.wikipedia.org/wiki/Mosse

Åter till geografibokens register