Åtgärder

Tidslinjer - med exempel

Från Skolbok

Version från den 1 september 2023 kl. 11.21 av Ingemar (Diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)

Timeline of World History.png

Tidslinje över världshistorien, för plottrig för att användas i undervisningen


Av alla de hjälpmedel en historielärare använder i sitt arbete med att förklara hur olika historiska händelser hänger ihop, är tidslinjen troligen den mest effektiva.

En enkel tidslinje fungerar bra för att förklara ett skeende baserat på före - under - efter. Exempelvis franska revolutionen. Den tidslinjen hjälper eleverna att se hur olika händelser utanför Frankrike driver fram revolutionen, och hur revolutionen sedan urartar till ett skräckvälde tills Napoleon återinför diktatur i Frankrike.

Tidslinjernas största förtjänst är dock när de läggs sida vid sida, så att det lätt går att se vad som hände på andra platser på jorden samtidigt. Läggs en tidslinje över Sveriges historia bredvid den om franska revolutionen blir det lätt att se hur Sverige under Gustav III påverkades av franska revolutionen och varför Gustav IV hamnade i krig mot Ryssland under Napoleontiden vilket innebar att vi förlorade Finland.


Att tänka på

  • En tidslinje ska vara tydlig. Den ska vara grunden till andra texter i läroboken och bas för lärarens genomgångar. Därför ska den inte överlastas med bilder och text. Bilder ska läggas en bit ifrån själva linjen så att det inte blir som en lång seriestrip.
  • Gör tidslinjen i ett program för vektorgrafik. Då tar bilderna minimalt med plats men kan fortfarande lätt läggas in på en hemsida som till exempel Google Sites. Delar du ut din tidslinje till andra lärare som talar andra språk är det svårt att redigera om svensk text till utländsk i en "vanlig" bild, men väldigt lätt i en bild baserad på vektorgrafik.
  • Tidslinjer på hemsidor är bäst när de skapas lodrätt istället för traditionellt vågrätt. Detta eftersom det finns obegränsat med utrymme neråt på en dataskärm, men bara skärmens bredd i vågrätt läge.
  • Gör inte tidslinjer som innehåller stenåldern, om det inte är så att tidslinjen faktiskt ska visa stenåldern. Stenåldern är en så grymt lång tidsperiod under mänsklighetens historia att allt annat verkar förminskat och förkrympt på en tidslinje där stenåldern är med.


Olika sätt att skapa tidslinjer

Ritar du själv upp tidslinjer behöver du ett grafikprogram där du skapar vektorgrafik.

Mest känt, och dyrast, är Adobe Illustrator. Programmet har hur mycket finesser som helst, och blir både det bästa och det sämsta förslaget. Ska du bara göra tidslinjer är programmet alldeles för tidskrävande att lära sig och för dyrt att köpa eller abonnera.

Ett billigare och enklare alternativ är Corel Draw. Programmet är lite av ett Adobe Illustrator light, med lägre pris och inlärningströskel.

Ett gratis alternativ är programmet Inkscape. Det har dock en relativt hög inlärningströskel även det.

Om du inte har möjlighet att installera program, eller sitter med en Chromebook, går det att använda Google slides till enkla tidslinjer. Slides kräver att du har ett Googlekonto, men i dagsläget är Googlekonton helt gratis att skaffa sig så det är inget egentligt problem.

Dessutom finns det andra alternativ som skapar tidslinjen åt dig, som Timeline JS.


Hur fungerar Timeline JS?

Jag har försökt hitta gratisprogram som skapar någorlunda snygga tidslinjer, och det enda som jag faktiskt hittat är siten Timeline JS från Knight Lab. Den är gratis, kräver endast ett Googlekonto, och är helt web-baserad.

Timeline JS kan vara lite krångligt att förstå sig på, men inte värre än att elever i högstadiet klarar av det.

Du hittar Timeline JS här: https://timeline.knightlab.com/

Spara ner en kopia på deras google sheet från deras hemsida.
I kopian väljer du: Arkiv - dela - publicera på webben, i menyn överst.
Tryck på "Publicera" i nästa meny, utan att göra några ändringar. Tryck "ok" när du får en varningsruta.
Kopiera INTE den adress som sedan syns i menyn. Stäng istället allt utom Google Sheets så att bara ditt Google Sheets syns och kopiera adressen överst i adressfönstret.
På deras hemsida klistrar du in den kopierade adressen, tidslinjen skapas hos dem.
Klicka "Preview in new window" i botten så ser du om det hela fungerar.
Dela länken från fönstret vid 4 på hemsidan.
Gör du ändringar i Google Spreadsheet måste du uppdatera sidan i web-läsaren för att ändringarna ska synas.
Exempel, världsreligionerna: https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1FDhSti4uZoOn78lNWZEJ949sTP8NoJQceDogVQLH4Fw&font=Default&lang=en&timenav_position=top&initial_zoom=2&height=650


Olika exempel på tidslinjer

History timeLine.gif Timeline-history-2010.png

Vänstra/övre tidslinjen är en traditionell tidslinje. Den visar en linje med årtal och olika händelser. Det tar inte så lång tid att skapa den och även om den kan vara lite tråkig att dela ut till eleverna fyller den sitt syfte väl. Den högra tidslinjen ser liknande ut, men är mindre lyckad eftersom den som skapat tidslinjen överlastat den med text.


Timeline EN.png New-Lease-Accounting-Standard-Timeline-TRIRIGA.jpg

Detta är exempel på den typ av tidslinjer som skapas i de flesta enkla gratisprogram. Tidslinjerna ser rena och snygga ut, men det största problemet är att händelser visserligen visas i ordning, men inte i tid. Det går inte att att få en överblick över hur lång tid som gått mellan olika händelser. Därför bör den här sortens tidslinjer undvikas så mycket som möjligt i undervisningen.


1900-2010 - Western Culture Timeline.svg

Detta är ett exempel på hur en lodrätt tidslinje kan se ut. Som synes kan den fortsätta neråt hur långt som helst.


Mills Timeline.svg

Här är ett exempel på en dubbel tidslinje, där den övre linjen visar olika händelser i en människas liv och den undre linjen visar olika viktiga historiska händelser som skedde samtidigt. Av egen erfarenhet tycker jag att den här sortens tidslinjer är de som hjälper eleverna bäst. Då ska den ena tidslinjen visa någonting de redan kan och den andra linjen visa det de ska lära sig.


Great Northern War Timeline.png

Har du kort om tid, men tillgång till MS Excel eller Google Sheets är detta ett alternativ där cellerna tilldelas en viss tidsperiod och sedan läggs de in i olika rader för att visa hur olika händelser hänger ihop.


World Chess Champions timeline.svg

Ska du visa hur olika människor förhåller sig till varandra: vilka som varit kungar i ett land eller vilket land som ägt en viss koloni under olika tider, är den här typen av tidslinjer, bra. Den är uppbruten och blir mindre plottrig än om du skulle ha alla dessa små bitar av tid på samma linje.


INFICON Timeline History.JPG

När olika händelser hänger ihop kan det vara en fördel att rita ut tidslinjen som ett träd istället.


Social Networks Timeline by Empvision Consulting.png LibreOffice Timeline.png

Vill du ha en lång tidslinje på liten yta går det att göra den som en slinga eller båge istället, men det kräver konstnärliga talanger för att få den snygg.


Geologic Clock with events and periods.svg

Slutligen går det också att göra tidslinjer cirkelrunda, men det passar bäst för extremt långa tidsperioder.


Bildkällor

Alla bilder kommer från Wikimedia Commons