Åtgärder

Ukrainas och Rysslands historia - När Sovjetunionen styrde

Från Skolbok

Cold war europe military alliances map en.png

Uppdelning i väst och öst under kalla kriget, observera att Ukraina är en del av Sovjetunionen och inte markerat som eget land

I samband med ryska revolutionen 1917 hamnade Ryssland i kaos. Bolsjevikerna, kommunister som leddes av Lenin, inledde ett inbördeskrig. Inte bara mot tsarens trupper utan mot alla som inte gillade kommunismen: tsartrogna soldater, socialdemokrater, präster, och många andra.

Vladimir Lenin 1 May 1920 by Isaak Brodsky.jpg

Lenin 1920, propagandabild från revolutionen. Kepsen köptes på NK i Stockholm

Samtidigt som inbördeskriget började befann sig Ryssland i krig med både Tyskland, Österrike-Ungern och Osmanska riket (Turkiet). Lenin insåg att det var omöjligt att vinna både ett krig och ett inbördeskrig och skrev därför under Brest-Litovsk freden mars 1918. Ett avtal som skänkte bort stora delar av Rysslands yta till Tyskland. Eftersom Tyskland förlorade kriget blev dessa länder istället fria nationer efter kriget: Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckoslovakien och Jugoslavien.

Ukraina var inte med bland dessa eftersom landet redan tidigare utropat sig som en självständig stat.


Ukraina 1917-1922

240px-Broken-image-389560.svg.png <-- -->

Demonstrationer för ett fritt Ukraina i Kiev, 1917.

I Ukraina märktes hur tsarens grepp på landet lossnade i samband med inbördeskriget, utan att bolsjevikerna i Sovjetunionen kunde ta över kontrollen. Under 1917 samlades landets riksdag för överläggningar i Kiev. Det bestämdes att de skulle utropa sig som en fri stat, vilket Ukraina också gjorde januari 1918. Detta gillade inte de ukrainare som var kommunister, som istället utropade en egen regering i Kharkov. En regering som ville att Ukraina återigen skulle bli en del av Sovjetunionen under bolsjevikernas kontroll, till skillnad från ledarna i Kiev som ville att Ukraina skulle förbli fritt.

Ett kort inbördeskrig bröt ut inom Ukraina och 1920 stod bolsjevikerna som vinnare. 1922 var inbördeskriget i Sovjetunionen över och Ukraina blev återigen en del av stormakten i norr.


Kollektiviseringen i Ukraina

Holodomor Novo-Krasne Odessa 11 1932.png

Tvångsomhändertagen säd, Ukraina 1932

I Ukraina fanns det markägare som ägde enorma ytor, så kallade kulaker. Det fanns även fattiga bönder som bara ägde en liten markplätt, men för kommunisterna i Moskva var även de kulaker, eftersom de ägde sin egen mark och var "kapitalister". För kommunisterna var alla kapitalister, självägande bönder, "blodiglar" som sög livet ur arbetarklassen.

Från 1930 tvingades kulakerna att lämna ifrån sig sina marker till bolsjevikerna. Istället splittrades byarna byarna upp. Bygemenskapen försvann när enorma kollektiva jordbruk bildades. Men de drevs av folk som inte kunde hantera stora jordbruk och mängden producerad mat sjönk kraftigt. Dessutom tvingades många bönder att göra annat, som att bygga järnvägar och bevattningskanaler, vilket minskade skördarnas storlekar ytterligare.


1932-33 Holodomor

I början av 1930-talet var det ovanligt varmt och torrt i hela Sovjetunionen, vilket gjorde att skördarnas storlek minskade. Det passade inte in i den sovjetiska femårsplanen. Enligt den skulle vissa mål nås, oavsett om det var missväxt eller inte. När andra jordbruksmarker gav för lite lade regeringen på extra höga krav på de ukrainska bönderna, eftersom Ukraina var känt för sina åkrar.

För bönderna i Ukraina blev detta katastrofalt. Soldater hämtade precis all mat som fanns i gårdarna, både säd och boskap. Ändå räckte det inte till. Bönder kunde skjutas på plats om det misstänktes att de undanhöll mat. Det fanns dessutom bönder som inte sådde någonting alls på åkrarna utan åt upp utsädet bara för att överleva. När folk började svälta ihjäl infördes dödsstraff på att stjäla från de kollektiva jordbrukens åkrar. Det räckte med ett att stjäla enda vetekorn för att bli skjuten av beväpnade vakter.

Folk åt vad som helst. Gräs, blad, halm. Allt. På flera ställen i Ukraina rapporterades det om kannibalism.

240px-Broken-image-389560.svg.png

Likdelar till salu under Holodomor, Ukraina

Denna svält drev miljoner ukrainare in i döden. Det riktiga antalet är osäkert men någonstans mellan 3 000 000 och 10 000 000 är troligt. Många forskare betraktar Holodomor som ett lika stort brott mot mänskligheten som Förintelsen under nazisterna. Andra forskare menar att svälten berodde på en olycklig kombination av politik och väder och därför inte kan klassas som ett folkmord.


Andra världskriget

240px-Broken-image-389560.svg.png

Ukrainska unga kvinnor kastar blommor till tyska soldater, befriarna.

Det är inte märkligt att nazisterna behandlades som befriare när de rullade in i Ukraina under Operation Barbarossa. Allt måste vara bättre än att lida under kommunisterna, tyckte ukrainarna. Folk stod längs vägarna, sjöng och slängde blommor på passerande tyska soldater. I början... Rätt snart insåg ukrainarna att de bara bytt en tyrann mot en annan.

Tyskarna gick hårt fram i Ukraina. Det gjorde att det bildades motståndsrörelser som attackerade tyskarnas transporter av mat och krigsutrustning som passerade Ukraina på väg till bland annat Stalingrad. Det krävdes ingen rättegång för att hänga misstänkta motståndsmän från närmsta trädgren eller skjuta dem och låta kropparna ruttna i dikena.

Ukrainska bönders skördar beslagtogs och drygt 2.2 miljoner ukrainare deporterades till andra delar av tyska riket som slavarbetare. Det fanns till och med planer på att gräva upp Ukrainas bördiga, svarta jordar, frakta jorden till Tyskland och sprida ut den på tyska åkrar istället, men den planen genomfördes aldrig.


Ukrainas judar

Judarna drabbades extra hårt. Ukraina hade en relativt stor judisk befolkning, ca 2.5 miljoner. Dessa samlades ihop av speciella insatsstyrkor ute på landsbygden, där de sköts och begravdes i massgravar. Före nazisterna hade påbörjat den egentliga Förintelsen hade tyska soldater redan skjutit över 1 500 000 judar i Ukraina.

Den mest kända avrättningen skedde september 1941 i Babi Yar, en by utanför Kiev. Dit forslades i princip alla judar från Kiev som inte redan flytt, 33.771 stycken. De fördes fram till en djup ravin i rader, sköts och kropparna dumpades i ravinen. När alla dödats fylldes det som var kvar av ravinen igen med jord.

240px-Broken-image-389560.svg.png

Minnesmärke i Kiev över de judar som mördades av nazisterna i Babi Yar, sönderskjutet av ryska missiler under kriget 2022


Krigsslutet

När trupper från Sovjetunionen drev ut nazisterna ur Ukraina blev det inte bättre. Stalin var misstänksam mot det ukrainska folket och genomförde många utrensningar. Det kunde räcka med en misstanke om att en person inte var lojal mot Sovjetunionen för att denne skulle skickas till arbetsläger i Centralasien eller Sibirien för att aldrig mer återvända.

Deported from Crimea.jpg

Deporterade krimtatarer

Speciellt krimtatarerna på Krimhalvön drabbades hårt. Med bara en timmes förberedelsetid tvingades de bort till närmaste järnvägsstation för att fösas in i boskapsvagnar och tvångsförflyttas in i Asiens inre. Där de lastades av mitt ute på tundran utan någon möjlighet att klara sig. Av 190 000 krimtatarer beräknas 70 000-90 000 ha dött det första året. Deras gårdar på Krimhalvön övertogs av ryssar som Stalin tvingade att flytta ut på Krim. Detta eftersom det fanns bevis för att krimtatarer hade hjälpt tyskarna, vilket de flesta grupper i Ukraina hade gjort vid något tillfälle under kriget. Först efter Stalins död 1953 tilläts de flytta tillbaka till Krim. Sovjetunionens behandling av krimtatarerna betraktas som ett folkmord.


Efter Stalin

240px-Broken-image-389560.svg.png <!1-- -->

Stalin dog 1953

1953 dog Stalin och Sovjetunionen drog en suck av lättnad. Sovjetunionen hade då haft ett kallt krig mot västvärlden sedan 1940-talets slut. Men det märktes inte särskilt mycket i Ukraina. Förutom det faktum att Sovjet placerade så pass mycket kärnvapen i Ukraina att regionen, om det varit ett eget land, skulle varit världens tredje största kärnvapennation.

Det som däremot märktes var de ständigt ökande kraven på större och större skördar i Ukraina. För att uppnå detta användes mer och mer konstgödsel och olika gifter och bekämpningsmedel i jordbruket. Något som förgiftade markerna och vattendragen så mycket att problemen finns kvar än idag.

För att bygga upp ett land krävs mycket elenergi. Sovjet byggde ett flertal kärnkraftverk i Ukraina, bland annat Zaporizhzhia, Europas största kärnkraftverk, som bombades av ryskt flyg under kriget 2022.


Krim och Chrusjtjov 1953-1964

Nikita Khrushchev 1959.jpg

'Nikita Chrusjtjov

Sovjets nya ledare Nikita Chrusjtjov gav Krim till Ukraina 1954, för att fira 300-årsdagen för dess erövring av Ryssland, och för att det rent administrativt var enklare om Krim tillhörde Ukraina, som ju ändå var en del av Sovjetunionen.

Det var ingen speciellt då, men i samband med att Sovjet bröts upp i mindre delar 1991 och Ukraina blev fritt, hamnade automatiskt Krimhalvön i Ukraina, och inte i Ryssland. En handling som senare ledde till Rysslands annektering av Krim 2014 och i förlängningen är en orsak till Rysslands invasion av Ukraina 2022.


Leonid Brezhnev 1964-1982

Soviet Leader Leonid Brezhnev - Flickr - The Central Intelligence Agency.jpg

Leonid Brezhnev

Leonid Brezhnev var själv från Ukraina och under hans tid behandlades ukrainarna relativt bra. Detta var toppen på det kalla kriget. Sovjets ledare hade blickarna vända åt annat håll. Bland annat mot Afghanistan. Sovjets inträde i det kriget kom 1979.


Mikhail Gorbachev 1985-1991

Mikhail Gorbachev 1987.jpg

Mikhail Gorbachev

Den sista ledaren för Sovjetunionen var Mikhail Gorbachev. Under hans tid vid makten började Sovjetunionen som stat falla sönder. Ekonomin var kaotisk. Fattigdomen ökade ständigt när Sovjet försökte hålla samma steg militärt som det mycket rikare USA. Gorbachev försökte införa mjukare metoder. Hans ledord var Glasnost och Perestrojka - öppenhet och reformer. Men det var för lite, för sent. 1991 föll sovjetunionen samman som ett korthus och Ukraina kunde göra sig fritt från Sovjetunionen. 74 år efter demonstrationerna 1917.


Tjernobyl 1986

240px-Broken-image-389560.svg.png

Radioaktivt nedfall efter Tjernobylolyckan

Under Gorbachevs tid vid makten skedde den hittills svåraste kärnkraftsolyckan. Kärnkraftverket vid Tjernobyl i norra Ukraina skulle göra en rutintest av reaktorn, men det gick fel. Kylvattnet kokade till ånga. Övertrycket sprängde reaktorn och reaktorstavarna smälte samman till en härdsmälta utan kylvatten. Ett tjockt moln av ånga och radioaktiva partiklar drev mot nordväst med vindarna. Belarus, strax norr om Ukraina, drabbades av en hel del nedfall men sedan hände inte mycket innan molnet passerade Östersjön och kyldes ner. Ångan omvandlades till regn och radioaktivt regn föll i Finland och två stora områden i Sverige. Ett runt Gävle och ett längs Höga kusten mellan Kramfors och Örnsköldsvik. Dagen efter vände vinden och även Centraleuropa fick mindre mängder radioaktivt regn över sig.

Effekterna blev långtgående. Bär, svamp och vilda djur som älgar som skjutits av jägare fick kastas eller grävas ner. Rennäringen bland samerna drabbades av ekonomisk katastrof eftersom renar äter lavar som är de växter som lättast tar upp radioaktiva ämnen. Till och med skördar av vete och annan säd fick stå och ruttna bort på åkrarna eftersom radioaktiviteten gjort den otjänlig.

I Sverige tog det drygt tio år innan nivåerna i naturen var relativt normala. I områdena runt Tjernobyl kommer det att ta tusentals år innan nivåerna av radioaktivitet sjunkit så mycket att folk kan bo där. Samhällen runt Tjernobyl, som Pripyat, är tömda på invånare och står som spökstäder och förfaller.

Park in Prypyat 6 - Wikiexpedition 2013.JPG

Radiobilar, nöjespark i Pripyat


Källor

https://huri.harvard.edu/news/ukraine-flames-1917-revolution

https://www.opendemocracy.net/en/odr/ukraine-1917-socialism-and-nationalism-in-a-world-turned-upside-down/

https://sovietholodomor.weebly.com/8-stages-of-genocide.html

https://www.levandehistoria.se/sites/default/files/related_material_file/holodomor_-_faktatext.pdf

https://www.britannica.com/place/Ukraine/The-Nazi-occupation-of-Soviet-Ukraine

https://www.nationalww2museum.org/war/articles/ukraine-holocaust

"No Simple Victory" av Norman Davies" (om nazisternas stöld av jord)

https://www.nyhetsbanken.se/2018/10/chrusjtjiovs-son-krim-var-aldrig.html

https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Leonid_Brezhnev

https://historyplex.com/facts-timeline-aftermath-of-1986chernobyl-nuclear-disaster

https://www.bcd-urbex.com/pripyat-then-and-now/


Bildkällor

Alla bilder från Wikimedia Commons

↩ Tillbaka till temasidan