Åtgärder

Växthuseffekten - förnekarna

Från Skolbok

Har du sett artikeln online om den globala uppvärmningen? Tydligen är klimatförändringen en bluff.

Håll käften och paddla.

Samtidigt som merparten av världens klimatforskare är överens om att klimatet blir allt varmare finns det en liten grupp som förnekar det, klimatförnekarna. De menar att forskare ljuger. Det finns ingen växthuseffekt som påverkas av mänsklig aktivitet. Eller om det finns är den obetydlig jämfört med de naturliga variationerna. För att bevisa att de har rätt väljer de ut korta serier i mätserierna som bevis utan att ta hänsyn till att de motbevisas om hela mätserierna används. Vanligtvis tar de inte med koldioxiden i sina beräkningar eftersom atmosfärens koldioxidinnehåll är främsta beviset för växthuseffektens påverkan på klimatet.

Ibland har det gått att koppla olika klimatförnekares verksamhet till energibolag som skulle tjäna på att olika koldioxidskatter slopades. En ny studie visar på att republikanska tankesmedjor i USA ligger bakom fyra av fem klimatskeptiska böcker som ges ut i USA. De som ger ut böckerna har i sin tur nästan alla koppling till fossila energiföretag. Exempelvis institut som The Cato Institute, George C. Marshall Institute och The Hartland Institute får miljarder i stöd från oljeindustrin.

Eftersom klimatförnekarna har litet eller inget vetenskapligt stöd för sina åsikter hittar de istället på konspirationsteorier om att forskare som ”går emot strömmen” rensas bort på universiteten och inte får publiceras eftersom de sprider ”obekväma sanningar”. Det är också vanligt att klimatförnekarna kritiserar forskning i debattartiklar i dagstidningar, på privata bloggar eller genom märkliga Youtubeklipp, istället för i vetenskapliga tidningar där det finns en redaktion som granskar sanningshalten i innehållet.


Märkliga händelser

Mätdata från äldre perioder är osäkra.


Tittar man på historien finns det ett flertal olika märkliga händelser som klimatförnekare gärna använder som bevis för att en klimatförändring är helt naturlig och inte kopplad till människorna på jorden.

  • Bronsåldern var varmare än nu. Det är sant. Men det beror på att jordens norra halvklot befann sig närmare solen vid midsommar för 10 000 år sedan. Den förändringen är alltså helt naturlig.
  • Det blev kallare under järnåldern. Det är också sant, och helt naturligt. Under järnåldern förekom dessutom ett vulkanutbrott som orsakade tre vintrar utan sommar mellan.
  • Det var så varmt för 1000 år sedan att vikingarna bosatte sig på Grönland. Det är också sant, men uppvärmningen skedde regionalt. Det fanns också områden som var riktigt kalla. Orsakerna är oklara.
  • Det var så kallt på 1600-talet att Themsen frös i England. Det är sant. Karl X gick dessutom på isen och erövrade Danmark. Det berodde på en lång period utan solfläckar. Solfläckar skapar ett varmare klimat.


Som synes, vulkanutbrott och händelser ute i rymden kan påverka klimatet för en kort tid, men de mätserier forskarna använder sig av är så långa att de inte behöver ta hänsyn till tillfälliga förändringar. Man ser på de stora dragen och de tyder på ett varmare klimat. Hur stora miljöbovar är vulkanerna när det gäller koldioxiden? Av alla koldioxidutsläpp står vulkanerna för drygt 1%. Tillfälligtvis kan vulkaner påverka klimatet mycket. När vulkanen Pinatubo i Filippinerna hade ett massivt utbrott 1991 sjönk den globala medeltemperaturen med 0,5°C under ett par år.


Pinatubo_ash_plume_910612.jpg

Pinatubos utbrott


10 tips på hur du bemöter en klimatskeptiker

Från 6 Januari 2015 - http://forasustainableworld.com/2015/january/10-tips-pa-hur-du-bemoter-en-klimatskeptiker.html


1. Är det verkligen sant att klimatet håller på att förändras? Det var ju värmeperioder även på medeltiden.

Ja, det är ingen tvekan. Forskare världen över är överens och de har tydligt visat att klimatförändringarna redan är här. Även om vi hade en varm period under medeltiden så var medeltemperaturen på jorden lägre än vad den är i dag. Under de senaste årtusendena har halten av koldioxid i atmosfären aldrig varit så hög och det är det som orsakar klimatförändringarna.


2. Jag märker ingen skillnad på klimatet även om jag tänker tillbaka de senaste 15-20 åren.

Det är svårt att märka av små långsamma förändringar i klimatet. Medeltemperaturen på jorden har stigit med ca 0,8 grader, vilket kan tyckas harmlöst. Men ur ett ekologiskt perspektiv är det en stor förändring som skett på kort tid och det utsätter ekosystemet för stora påfrestningar. Sedan mätningarna startade 1860 har 10 värmerekord slagits under de senaste 15 åren. 2014 förväntas återigen bli det varmaste året någonsin.


3. Är forskarna verkligen överens om att det är människan som orsakat klimatförändringarna? Jag läste senast i förra veckan om en professor som talade om naturliga variationer.

I FN:s senaste klimatrapport (IPCC-rapporten) är mer än 1000 av världens främsta forskare från 160 länder överens om att det är människan som orsakar växthuseffekten. Av världens forskare inom klimatfrågor är 97 % överens om att det är användningen av fossilt bränsle som är huvudsakliga orsaken.


4. Det är ju en riktig vinter i år, så här mycket snö har vi inte haft på länge. Så var är växthuseffekten?

Man måste skilja på väder och klimat. Även med växthuseffekten kommer vi ha det kallt ibland. Trenden är att antalet dagar med värmerekord ökar, medan antal dagar med köldrekord minskar.


5. Ett par graders temperaturhöjning är väl inte så farligt. För oss i norden skulle det väl bara gynna jordbruket och vi skulle få ett skönare klimat?

Klimatförändringarna är ett globalt problem och det är svårt att förutsäga exakt hur förändringarna slår. Det är inte medeltemperaturen i sig som vi ska vara mest rädd för, utan det är smältande glaciärer, försurade hav, stigande havsnivåer, extrem torka och alla typer av extremväder. T ex kan intensiva skyfall på ett ögonblick förstöra årets skördar av grödor.


6. Mer koldioxid i luften är väl bra för växterna? Då växer de väl mer?

Växter behöver solljus, vatten, koldioxid och näring för att växa. Men för mycket av det goda tar kål på dem. När klimatet blir varmare ändras växternas förutsättningar till det sämre vilket man redan märker av för odling av t ex vindruvor i Australien och Kalifornien, kakao i Afrika och jordnötter i USA.


7. Forskarna har ju haft fel flera gånger när det gäller klimatet och smältande glaciärer. Hur ska man då kunna lita på vad de säger?

Det är rätt att vissa forskare haft fel gällande klimatförändringarnas dignitet och tidsaspekt. Men det är inte exaktheten som är viktigt, utan riktningen. Klimat och väder är mycket svårförutsägbart och klimatförändringarna är därför mänsklighetens största utmaning någonsin. Forskarna har under de senaste 50 åren försökt uppmärksamma världen på klimathotet och nu när bevisen är synliga och mätbara så måste vi ta frågan på största allvar och börja agera.


8. Hur kan vi vara säkra på att forskarna inte bara vill ha mer pengar till sin forskning?

Fel fråga, idag är bevisen så överväldigande att ingen tvekan råder. Frågan bör istället vara vad som bromsar omställningen. Utmaningen är alla de bolag som har intressen i fossilt bränsle och som med intensiv lobbyverksamhet får politiker och andra toppledare att inte ta ställning mot användningen av fossilt bränsle.


9. Det är omöjligt att få alla länder att komma överens.

Ja, men vad är alternativet? Klimatfrågan är ett globalt problem där alla måste ta ansvar för att undvika en klimatkatastrof. Industrialiserade länder släpper ut mest och bör därför ta initiativet och ta det största ansvaret.


10. Att inte använda fossilt bränsle skulle bli alldeles för dyrt och lamslå hela vårt samhälle med ekonomisk kris och arbetslöshet.

Att inte agera på klimathotet skulle bli mångfalt mycket dyrare. Förnyelsebar energi är numer billigare än el från både kärnkraft och kol. Det finns heller inget som talar för att en omställning till ett fossilfritt samhälle skulle leda till en standardförsämring. Tvärtom, undersökningar visar att ett lands ekonomi skulle ha mycket att vinna på omställningen i form av arbetstillfällen och ekonomisk utveckling.


Temperaturförändring

Det kanske allra enklaste och tydligaste sättet att se vad som hänt med temperaturen de senaste 22 000 åren är den här bilden (på engelska):

http://xkcd.com/1732/


Vilka är de farligaste aktörerna 2020?

Utan tvekan är USA:s president Donald Trump det största hotet mot vår gemensamma chans att undvika en kliatktatstrof. Genom honom håller USA på att dra sig ur Parisfördraget. Han har öppnat flera nationalparker för utvinning av stenkol och naturgas och har gjort vad han kunnat för att avbryta olika avvtal som Barack Obama godkände under sin tid som president. Forskning kring klimatet har stoppats, fosrkare som varnat för klimatkatastrofe har avskedats och omfattande forskningsresultat har rensats bort från servrar hos myndigheter och universitet.


Brasiliens president Bolsonaro är även han en klimatförnekar, precis som Trump. Sedan han blivit president har han gjort vad han kunnat för att få Brasilien att komma undan parisavtalet. Han har i praktiken tagit bort straff för bränning av regnskog för att få fram land till plantering av sojabönor, han har tagit brt flera av urbefolkningens stammars rättighter tilll sin egen skog och dessutom öppnat upp stora delar av Amazonas för avverkning. Delar som alla tidigare presidenter i Brasilien skyddat eftersom naturen ansetts viktigare än pengar.


Scott Morrison är Australiens kristet-konsrvativa premiärministter som dessutom är en klimatförnekare av stora mått. Under hans tid vid makten har ett flertal kolkraftverk byggts, kolgruvor öppnats och olika åtaganden för att rädda Australiens unika djur och natur brutis. I dagsläget är Australien det land som släpper ut mest växthusgaser på hela södra halvklotet.


Övriga aktörer

Förutom dessa ledare finns andra aktörer. Murdoch koncernen med många TV-kanaler och tidningar är kända för att propagera för att klimatförändringarna är naturliga. Olika oljebolag har bevisats ligga bakom forskning vars enda syfte varit att bevisa att klimatförändringen är en bluff och att vi kan fortsätta använda olja som vanligt. Koch bröderna, bland världens rikaste människor, har stora ekonomiska intressen i oljeindustrin och bekostar propaganda mot klimatkatastrofen i det tysta genom bidrag till olika influencers och mindre organisatiioner. De har även miisstänkts ligga bakom olika kampamjer för att hjälpa Trump till makten liksom för att försvaga demokraternas kandidater i val i USA.

Även mindre viktiga organisationer och influencers gör vad de kan för att försöka skapa misstro mot forskarnas resultat. I Sverige märks t.ex. Stockhomsinitiiativet som bytte namn tilll Klimatsans när det första namnet blivit för ökänt och sedan till Klimatupplysningen när namnet Klimatsans tappat allt förtroende. Trots att de blivit utnämnda till årets förvillare redan 2010 har de fortsatt att försöka bevisa att det inte förekommer någon uppvärmning av jorden, genom att ta ut enstaka fakta ur långa srier som "bevis".

Eftersom forskarvärlden är överens om att vi människor och våra utsläpp är ansvariga för den kommande klimatkatastrofen har dessa mindre oranisationer, som Klimatupplysningen, endast tilll uppgift att förvirra vanliga människor i samhället som inte har så mycket kunskaper om hur klimatet egentliigen fungerar.


Källor

http://www.vof.se/skepdic/klimatfornekare/

http://uppsalainitiativet.blogspot.se/2016/03/de-efterhangsna-vulkanerna.html

http://supermiljobloggen.se/nyheter/2013/03/ny-studie-nastan-alla-klimatfornekarbocker-kan-sparas-till-konservativa-tankesmedjor

http://klimataktion.se/2011/07/20/klimatskeptikernas-argument-granskas-del-2/

http://forasustainableworld.com/2015/january/10-tips-pa-hur-du-bemoter-en-klimatskeptiker.html


Bildkällor

Isbjörn: immeltingimmelting.files.wordpress.com/2015/04/global-warming-denial-cartoon.png

Mätserie: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/2000_Year_Temperature_Comparison.png

Pinatubo: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Pinatubo_ash_plume_910612.jpg

Trump: miro.medium.com/max/2800/1*5kCmbMiyLx5cY_BNWbroAw.png

Bolsonaro: img.huffingtonpost.com/asset/5de270e3210000787e34e976.jpeg

Morrison: independentaustralia.net/_lib/slir/w800/i/article/img/article-13344-hero.jpg

Åter till geografibokens register