VIKINGATID

   En lärobok om vikingatiden och de människor som levde då.   

Teknik


Båtbygge
Svärdssmide
Husbygge
Konservering av mat

Bild, musik och idrott


Kvaddans
Musikinstrument
Lekar och spel på vikingatiden
Djurornamentik

Varför en lärobok om vikingatiden?


Förord
Bakgrunden till den här historieboken är en artikel i DN 2015 om att det fattas kvinnor i moderna historieböcker. Det var så illa att det fanns fler namngivna manliga nazister i en bok, än det fanns kvinnor.
Källa:
https://www.dn.se/nyheter/sverige/kvinnorna-saknas-i-skolans-historiebocker/
(betalartikel numera, otroligt synd, men se gärna filmklippet på sidan)

Detta fick mig att tänka till. Orsaken till att det är så mycket män i historieböckerna beror på att författarna till skolans läromedel i historia tyckt att politik, ekonomi och krig varit det viktigaste. Om man tittar i det centrala innehållet i LGR 11 ges den tanken inget stöd.

Den här läroboken är den första i en planerad serie av historieböcker. Till skillnad från traditionella historieböcker har jag lagt tyngdpunkten på familjen, demokrati och mellanmänskliga relationer. Jag anser att det är viktigare att lära sig än om krig, och det gör dessutom att kvinnor tar ungefär lika mycket plats i texterna som männen. Samtidigt följer innehållet Skolverkets regelverk kring det centrala innehållet i läroplanen.

Bokens innehåll är ämnesövergripande och för att underlätta finns en liten färgkodning överst på varje kapitelsida som visar vilket ämne som täcks av kapitlets innehåll. Alla SO-ämnen täcks naturligtvis in, men dessutom finns delar av innehållet man kan ha nytta av som lärare i svenska och de olika praktiska ämnena på skolan:

Färgkoder

  • Röd Historia
  • Grön Geografi
  • Blå Religion
  • Gul Samhällskunskap
  • Orange Svenska
  • Svart Teknik
  • Brun Slöjd
  • Grå Bild och Musik

Böckerna släpps under CC 3,0 licens vilket i korthet innebär att du kan göra vad du vill med innehållet förutom att själv tjäna pengar på det. Jag tjänar ju själv ingenting.

Alla sidor är anpassade så att de ska se ungefär lika bra ut oberoende av om man sitter vid en stor datorskärm eller med en liten mobil i näven. Texten ska vara läsbar och bilderna ska vara synliga i bägge fallen.

Tillfällig bild, collage av bilder från Wikimedia Commons, som används i läroboken