Åtgärder

Aktörer och strukturer i historieämnet - med exempel

Från Skolbok

Stockholms blodbad, bild från "Stockholmskällans" webplats.


Historia och historiska händelser går att analysera och diskutera på olika sätt.

Ett sätt att diskutera en viss händelse, som till exempel Stockholms blodbad 1520, är att se om den händelsen orsakades av olika personers handlingar. Eller om privatpersoner var utan betydelse och det istället var andra händelser i samhället som ledde fram till Stockholms blodbad. Kort sagt: var det olika aktörer (personerna) som var orsaken eller var det olika strukturer (tidigare händelser och beslut) som var orsak.

Aktörerna var Kristina Gyllenstierna, drottningen som försvarade Stockholm tills hon insåg att de adelsmän som stöttat hennes make vände henne ryggen och hellre ville se Danmarks kung på Sveriges tron, än en kvinna. Danmarks kung Kristian II som erövrat Sverige och helst ville bli av med den svenska adeln, och biskopen Gustaf Trolle som genom att anklaga adeln för kätteri gav Kristian II det verktyg han behövde för att helt lagligt kunna avrätta adelsmännen (och kvinnorna) och på det viset rensa bort alla hot mot hans rätt till den svenska tronen.

Strukturerna var en rivalitet mellan Danmark och Sverige som sträcker sig hundratals år tillbaka i tiden. Att makt berodde på vilka föräldrar man hade det faktum att Kristian II hade visst släktskap till det svenska kungahuset vilket gav honom en svag laglig rätt till tronen efter att kungen Sten Sture d.y. dödats i strid. Samt att den katolska kyrkans rätt gick över kungarnas rätt, och att kyrkan hade rätt att utdela dödsstraff för kätteri.


På samma vis går det att diskutera alla viktiga händelser i historieböckerna: Columbus upptäckt av Amerika och utrotningen av urbefolkningen, Jeanne d'Arcs avrättning och Englands förlust i 100 åriga kriget, Jean Baptiste Bernadotte och erövringen av Norge 1818, Adolf Hitlers ledning av nazistpartiet och andra världskrigets utbrott, Kennedys betydelse för den första månlandningen, Margret Thatcher och Storbritanniens extrema ekonomiska kris, Slobodan Milošević och uppdelningen av Jugoslavien osv.