Åtgärder

Andra ämnen

Från Skolbok

Här hittar du länkar till sidor som berör skolämnen som varken är svenska eller något av SO-ämnena.

Wikins grundidé var att alla grundskolans ämnen skulle få ungefär lika många lärobokssidor skrivna. Så har det inte blivit. I praktiken är det bara svenskan och SO-ämnena som fått någon större mängd sidor skapade under perioden 2010-2020.

De sidor som skrivits för andra ämnen får vara kvar, om någon vill ta sig an dem, men innehållet uppdateras mycket sporadiskt och både filmer och bilder på sidorna kan saknas även om texten alltid finns kvar .

Grundskolans olika ämnen

Bild

Söderhavets tatueringar

Engelska

Hem- och konsumentkunskap

På frukostbordet

Idrott och hälsa

Matematik

Avrundning

Moderna språk

Franska
Spanska
Tyska

Modersmål

Musik

Naturorienterande ämnen

Biologi
Vad är liv?
Olika sorters liv
Celler - livets byggstenar
Livets utveckling
Hur blev vi människor?
Carl von Linné
Evolutionsläran
Sveriges landskapstyper
Sveriges bergslandskap
Sveriges barrskogslandskap
Sveriges lövskogslandskap
Sveriges odlingslandskap
Sveriges stadslandskap
Sveriges våtmarkslandskap
Landskapet kring Sveriges sjöar och vattendrag
Landskapet kring Sveriges hav
Fysik
Kemi
Tema (NO)
Tema Västerhavet för år 6

Slöjd

Slöjdhistoria
Från idé till föremål
Verktygen i slöjden
Textil
Olika tyger i textilslöjden
Ullens väg till vanten
Bandgrind
Vikingarnas textilverktyg
Trä
Metall
Olika metaller i slöjden
Metalltrådsarbete

Svenska som andraspråk

Teckenspråk för hörande

Teknik

programmering
Människans uppfinningar
Hemmets tekniska system en enkel överblick