Åtgärder

Andra världskriget, Östfronten 1941

Från Skolbok

Operation Barbarossa var tyskarnas namn på planen att erövra Sovjetunionen. Vi som lever nu förstår inte hur Hitler tänkte. Ett så litet land som Tyskland borde inte ha en chans att erövra Sovjetunionen. Men så tänkte inte Hitler.

  • Sovjetunionen kunde knappt besegra Finland. I jämförelse borde Sovjetunionen vara helt chanslöst mot Tyskland
  • Hitler ville ha lebensraum, livsutrymme, åt germanerna. Det skulle ske genom erövringar av lägre stående rasers länder, främst slavernas
  • En gammal dröm från 1800-talet i Tyskland var Drang nach Osten, att utvidga Tyskland österut.
  • Sedan fanns rent ekonomiska skäl. Sovjetunionen hade stora tillgångar på både vete och järnmalm. Framförallt hade landet stora oljetillgångar, samtidigt som olja var den viktigaste råvaran som Tyskland saknade helt

Tyskt infanteri på väg österut

Tyskt infanteri på väg österut


22 juni 1941 - "Operation Barbarossa" inleds

Tysklands attack på Sovjetunionen kom som en fullständig överraskning för Stalin. De två länderna hade en antiangreppspakt. Därför trodde han inte på de första rapporterna om anfall på flygfält där de sovjetiska stridsflygplanen blev sönderskjutna på marken. Först efter att nog många rapporter strömmade in insåg Stalin att han blivit förrådd av Hitler.

Totalt marscherade nästan fyra miljoner soldater in i Sovjetunionen. Det var inte bara tyska soldater. Även länder som Jugoslavien, Ungern och Rumänien gick in i kriget på Tysklands sida mot Sovjetunionen.

Planen var enkel. Den tyska krigsmakten delades upp i tre delar.

  • Den nordliga delen skulle erövra Leningrad (nuvarande S:t Petersburg) för att sedan vika av mot sydost och marschera mot Moskva
  • Mittendelen skulle gå rakt mot huvudstaden. Sedan Moskva erövrats skulle trupper gå inåt mot Sibirien och söderut för att säkra de erövrade oljefälten i Kaukasus
  • Den södra delen skulle marschera mot de sovjetiska oljefälten i Kaukasus.. Därifrån skulle de sedan vika av längs Medelhavets östra kust och möta de tyska styrkor som slogs mot britterna i Nordafrika. Därifrån skulle de sedan erövra de brittiska oljefälten i Mesopotamien (nuvarande Irak) och erövra Suezkanalen.

För att inte ge trupperna sämre stridsvilja delades ingen vinterutrustning ut till soldaterna. Hela erövringen skulle bara ta några månader med blixtkrigstaktiken. Soldaterna skulle ju vara hemma igen före hösten.

Planen för Operation Barbarossa

Planen för Operation Barbarossa


Intåget

När tyska trupper marscherade in i Ukraina och Baltikum välkomnades de som befriare. Ukraina hade varit en del av Sovjetunionen sedan slutet av första världskriget och befolkningen hade inte behandlats särskilt väl av Stalin. De baltiska länderna hade mer eller mindre tvingats in som en del av Sovjetunionen innan Finska vinterkriget. Det tog inte lång tid innan invånarna insåg att tyskarna inte var mycket bättre än Stalins soldater, men då var det redan försent.

Tyska trupper välkomnas som befriare i Ukraina

Tyska trupper välkomnas som befriare i Ukraina

Blixtkrig fungerar inte bra i ett stort land, men till en början fungerade taktiken so förväntat. Dessutom bestod områdena främst av plana regioner där det gick lätt att ta sig fram med pansarvagnar. Tyskarna höll ett högt tempo och trängde djupt in i Sovjetunionen, men det gick inte så bra som Hitler önskade.

  • Vägarna till Moskva var helt enkelt för dåliga för alla pansarfordon. När höstregnen kom förvandlades de till lera och fordonen körde fast.
  • Leningrad vägrade att ge upp och sattes istället under belägring, något som låste tyska soldater till staden.
  • Marschen mot oljefälten i Kaukasus stoppades vid de stora floderna norr om Svarta havet.


Finland och fortsättningskriget

Finland hade gått med i kriget på Tysklands sida för att återta de områden Sovjet tog efter vinterkriget. Finländska trupper anföll i städer i nordvästra Sovjetunionen och hjälpte tyskarna fram till områdena runt sjön Ladoga, men inte längre. Till skillnad från Vinterkriget var det få frivilliga som kom till Finlands hjälp under fortsättningskriget.

Finsk soldat på tyskbyggd antitank-kanon

Finsk soldat på tyskbyggd antitank-kanon


Moskva

Under hösten kom tyska trupper så nära Moskva att de kunde se Kremlpalatsets spiror i sina kikare. Men längre än så kom de inte. Soldater och civila hade hjälpts åt att bygga försvarsställningar. Tyskarna stoppades upp, sedan drabbade vintern tyskarna. Soldaterna saknade utrustning för att slåss i vinterkyla. Vapnen frös ihop. Partisaner anföll transporter med mat och utrustning mellan Tyskland och fronten. Sovjeterna använde sig av den brända jordens taktik där allt av värde brändes eller förstördes och brunnar fylldes med döda djur för att förgifta dem. Situationen för trupperna blev svårare än Hitler räknat med.

Civila bygger hinder i Moskva Gårdar bränns innan tyskarna kommer fram, brända jordens taktik

Civila bygger hinder i Moskva och Gårdar bränns innan tyskarna kommer fram, brända jordens taktik

Under vintern kom meddelanden om att Japan inte planerade att anfalla Sovjetunionen, vilket Stalin varit rädd för, utan japan hade siktet inställt österut, mot Hawaii. Det gjorde att Stalin kunde föra över sina trupper från Sibirien, vana vid vinterkrig, och använda dem för att försvara Moskva under vintern.


Stalin, utrensningarna och kyrkan

En orsak till att Sovjetunionen hade så stora problem att besegra Finland berodde på att Stalin avrättat i princip alla officerare, men nya utbildades. En annan orsak var att de sovjetiska trupperna hade varit ovana vid klimatet. När vintern närmade sig nu var det tvärtom. Tyskarna var ovana vid den kalla, rysa vintern samtidigt som soldaterna som försvarade Moskva var vana vid den.

För att få med sig folket öppnades många kyrkor på nytt i Sovjetunionen. Landet var en kommunistisk diktatur och eftersom kommunister förnekar alla former av gudar hade prästerna skickats till fångläger och kyrkorna stängts eller börjat användas som lager. När prästerna fick komma tillbaka och kyrkorna åter öppnades för kristna ceremonier blev Stalin snabbt populärare.

Slutligen gjorde tyskarnas grymhet mot de erövrade folken att många som först tyckte att tyskarna var bra ändrade åsikt och tyckte att Stalin och hans styre trots allt var bättre.

Allt detta tillsammans hjälpte Stalin att ingjuta mod i sitt folk och framställa honom som en landsfader för det sovjetiska folket.

Ukrainare avrättade av tyskarna

Ukrainare avrättade av tyskarna
Källor

https://www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/andra-varldskriget/1941/tyskland-anfaller-sovjetunionen-barbarossa

https://popularhistoria.se/krig/andra-varldskriget/operation-barbarossa-alla-trodde-pa-snabb-tysk-seger

https://varldenshistoria.se/krig/andra-varldskriget/slag-under-andra-varldskriget/krig-pa-ostfronten-operation-barbarossa


Bildkällor

samtliga bilder är från Wikimedia Commons


Åter till registersidan för andra världskriget