Åtgärder

Andra världskriget, krigsutbrottet

Från Skolbok

Bakgrunden till Tyskland-Polens fiendeskap

Polen som land försvann under 1800-talets olika krig och delades upp mellan Tyskland, Ryssland och Österrike-Ungern. Som du ser på kartan här nedanför blev de västra delarna tyska. Det är de områden som är blå och blå-grå på kartan.

240px-Broken-image-389560.svg.png

( Hur Polen delades upp under 1800-talet)

Efter första världskriget gavs stora områden tillbaka till Polen, bland annat rätt stora områden som bebotts av tyskar mer än 100 år. Den förändringen blev orsak till en hel del fientlighet mellan de tyska familjerna som bodde där sedan tidigare och de polska familjerna som flyttade in.

240px-Broken-image-389560.svg.png

(Polens karta efter 1:a världskriget )

Var polackerna och tyskarna fiender?

Det är fel att säga att de var fiender, men det fanns grupper bland polackerna som ville slänga ut alla tyskar ur den del av Polen som tillhört Tyskland. Från den andra sidan fanns det grupper av tyskättlingar som välkomnade Hitler och ville att Tyskland återigen skulle härska över västra Polen, som varit tyskt under långa tider tidigare i historien.

Det förekom både misshandel och dödsfall i stridigheter mellan de här grupperna och Hitler förklarade att han ville försvara de som hade tyskt blod i sina ådror. Hitler hade själv gått ut i tal och sagt att de med tyskt språk och kultur skulle förenas i ett enda rike, som Hitler själv styrde. När rapporter publicerades i tidningarna om övergrepp på de stackars tyskätttlingarna i Polen gav allmänheten i Tyskland mer och mer stöd till Hitler. Hur sann informationen i tidningsartiklarna egentligen var kan man diskutera.

Danzigkorridoren

Danzigkorridoren, det polska området mellan Tyskland och Danzig,

(Danzigkorridoren, det polska området mellan Tyskland och Danzig)


På den här tiden var Danzig, eller Gdansk som polackerna kallade det, en fristad som inget land fick styra över och med en neutralitet skyddad av NF. Danzig hade ett avtal Med Polen om att tillåta polsk handel genom staden eftersom Polen inte hade någon egen stor hamnstad. Danzigs befolkning bestod främst av tyskätttlingar, styrdes av ett nationalsocialistiskt part liknande Hitlers och var en betydelsefull plats för tyskarna. Redan 1938 krävde tyskarna att Danzig skulle bli tyskt, något både polackerna och länderna i NF nekade till. Man hade nämligen ett problem i Tyskland och det var att den del av Tyskland som hette Östpreussen låg som en ö vid kusten, helt omringad av polskt land. Tyskarna ville kunna frakta material fritt genom polskt land fram och tillbaka till Danzig och Östpreussen utan att polackerna skulle kunna hindra det. För att klara det ville man att Danzig skulle bli tyskt och att Tyskland fick bygga en motorväg och en järnväg genom Danzigkorridoren. I utbyte mot det lovade man polackerna att man inte skulle starta ett krig mot dem under de kommande 25 åren. Detta var något polackerna vägrade gå med på. Att ge bort Danzig till Tyskarna var helt otänkbart och en sådan väg eller järnväg genom Danzigkorridoren skulle hindra Polen att komma åt kusten mot Östersjön och därför bli totalt beroende av det tyskvänliga Danzig när det gällde hamnar mot omvärlden. Att polackerna vägrade gå med på det avtalet var ännu en orsak till krigsutbrottet.


Molotov-Ribbentrop pakten

Uppdelning av Polen signerad av Stalin och von Ribbentrop, 28 september 1939.

(Uppdelning av Polen signerad av Stalin och von Ribbentrop, 28 september 1939)

Hitlers nazister som styrde Tyskland och Stalins kommunister som styrde Sovjetunionen hade varit bittra fiender i årtionden. Därför gick det som en chockvåg i media när det visade sig att Tysklands utrikesminister Ribbentrop hade skrivit under ett avtal med Sovjetunionens utrikesminister Molotov. I avtalet stod det att man inte tänkte anfalla varandra, men avtalet innehöll också en hemlig del med en uppdelning av Östeuropa mellan Tyskland och Sovjetunionen. Tack vare den pakten kunde Hitlers arméer lugnt anfalla Polen utan att riskera att Sovjetunionen skulle ge militär hjälp till Polens försvar.

(Wjatscheslaw Molotov med glasögon sitter ner vid bordet i mitten, Joachim von Ribbentrop med svart kostym står alldeles bakom, Josef Stalin står bakom till höger med stor mustasch)

Ville Hitler anfalla Polen?

Ja, redan i maj 1939 hade han förklarat för vänner att han tänkte anfalla Polen så fort han fick en chans och i augusti hade han meddelat sina generaler att han tänkte ordna en orsak så att Tyskland skulle kunna anfalla Polen.

På kvällen den 31/8 1939 anföll tyska lägerfångar, utklädda till polska soldater, den tyska radiostationen i staden Gleiwitz som låg bara några mil från den polska gränsen. Efteråt sköt SS soldater fångarna och lät dem ligga kvar som förfalskade bevis för att det var polska armén som var ansvarig för dådet. Hitler hade fått sin orsak till att starta krig mot Polen.

Krigsutbrottet 1/9 1939

240px-Broken-image-389560.svg.png

(Tyska soldater bryter sönder en gränsbom mellan Tyskland och Polen )

240px-Broken-image-389560.svg.png

(Slagskeppet Schleswig-Holstein skjuter på Westerplatte 1/9 1939)

04.40 på morgonen 1/9 anföll det tyska flygvapnet Luftwaffe mål i Polen och strax därefter började det tyska slagskeppet Schleswig-Holstein att skjuta med sina tunga kanoner mot det polska kustfortet Westerplatte vid inloppet till Gdansk. Samma morgon marscherade 1.5 miljoner tyska soldater in i Polen, både från norr och från söder.

Tyskarna prövade en ny teknik, blixtkrig eller "Blitzkrieg" som det kallades på tyska. Det innebar att pansarvagnar rullade fram och sköt en öppning i fiendens front. Sedan körde pansarvagnarna vidare in i fientligt område och kunde anfalla nya mål längre in som var helt oförsvarade. Fienden, som inte hade egna fordon, var för långsamma för att hinna ikapp pansarvagnarna och de kom dessutom snabbt i strid med tyska soldater som marscherade fram efter pansarvagnarna och omringade dem. För att förhindra att polsk hjälp och förstärkning skickades fram mot fronten bombade tyska flygplan sönder viktiga platser som järnvägsstationer, broar och flygfält. Det innebar att om polackerna försökte fly bakåt fick de problem att ta sig fram genom de sönderbombade områdena, under konstant beskjutning av tyska flygplan och med förflyttningen hindrad av oräkneliga civila som flydde från de tyska soldaterna som redan var ändå längre in i landet. Blixtkrig passade synnerligen bra i ett landskap som Polens med stora, öppna ytor och platt mark som pansarvagnarna lätt kunde köra på istället för att tvingas köra på vägarna.

Polackerna däremot hade inte mycket att sätta upp mot tyskarna. De hade knappt några pansarvagnar eller flygplan. Mycket av transporterna var tänkta att ske på järnväg men järnvägarna bombades snabbt sönder. Trots att polackerna inte hade speciellt stor chans att vinna mot tyskarna fortsatte man att kämpa tappert i förhoppning att England och andra länder i Väst skulle förklara krig mot Tyskland och hjälpa Polen.

240px-Broken-image-389560.svg.png

(Tyska "Stuka" störtbombarplan, vanliga i början av kriget)

England (och Frankrike) förklarar krig

Den 3/9, bara två dagar efter krigsutbrottet, förklarade England krig mot Tyskland. Eftersom Frankrike och England hade en hjälppakt innebar det att även Frankrike förklarade krig mot Tyskland. Andra världskriget var ett faktum, även om det inte var ett världskrig ännu utan bara ett krig mellan Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Polackerna jublade och hoppades att England och Frankrike skulle anfalla Tyskland från väster och tvinga Tyskland att dela upp sina soldater på två olika fronter, men ingenting hände. Ingen hjälp alls skickades till det hårt pressade Polen där det sägs att man t.o.m. skickade kavalleri, soldater på hästar, att anfalla de framstormande pansarvagnarna.


Svensk journalfilm om krigsutbrottet 1939

Krigsutbrottet 1939


Svenskt TT radiomeddelande om krigsutbrottet 1939

Radiomeddelande om krigsutbrottet 1939


Sovjetunionen kommer

17/9 gick Sovjetunionen in i östra Polen med nästan en halv miljon soldater och anföll de vad som fanns kvar av de polska trupperna i ryggen. Det här avgjorde kriget. Till skillnad från när Tyskland anföll Polen drygt två veckor tidigare förklarade inte Storbritannien krig mot Sovjetunionen när det landet också anföll Polen. Den polska regeringen flydde till Rumänien och den polska armén fick order om att försöka fly ut ur Polen mot Ungern och Rumänien utan att skjuta mot sovjetunionens trupper. Ändå fortsatte kriget. Den 27/9 gav huvudstaden Warszawa upp efter flera dygns bombningar av tyska bombplan. Inte förrän 5/10 gav de sista soldaterna i Polen upp, men något fredsavtal mellan Tyskland och Polen skrevs aldrig under. Polen delades mellan Tyskland och Sovjetunionen och försvann som land.

Flyktingar

När striderna närmade sig städer där vanliga civila människor bodde flydde polackerna från fienderna. Man packade det man hade på en lastbil eller en vagn. I värsta fall fick man lasta det på ryggen och gå. Dessa flyktingströmmar fyllde snart vägarna och gjorde det ändå svårare för den polska armén att omgruppera, ta sig från ett område där de fyllt på förråden för att sedan ta sig till ett annat område för att slåss mot tyskar eller sovjeter. När tyska- och sovjetiska pansarvagnar och soldater drog fram på vägarna var man inte lika försiktig mot de civila flyktingarna som de polska trupperna var. Tvärtom förekom det t.ex. ofta att tyska jaktplan besköt flyktingströmmarna. Inget annat land under andra världskriget fick så stor del av den civila befolkningen dödad i kriget som just Polen.

240px-Broken-image-389560.svg.png

( En flicka tar hand om sin syster som dödats av tyska jaktplan som beskjutit dem)

240px-Broken-image-389560.svg.png

(Polska flyktingar)

240px-Broken-image-389560.svg.png

(Polska flyktingar, kolorerat foto)

Massakrer i krigets skugga

Flera omtalade massakrer, slakt av oskyldiga eller försvarslösa, utspelade sig i Polen under andra världskriget:

  • Den blodiga söndagen 3/9 1939. Polacker i staden Bromberg i västra Polen tog chansen att anfalla den tyska befolkningen i staden som främst bestod av kvinnor, barn och gamla eftersom de vuxna männen var vid fronten. 100-300 civila dödades brutalt.

240px-Broken-image-389560.svg.png

( Några ihjälslagna tyskättlingar i ett gathörn i staden Bromberg under krigets tredje dag)

  • Operation Tannenberg, påbörjades redan 1/9 1939 . När tyskarna tagit över Polen beslöt man sig för att döda de med högre utbildning som skulle kunna utgöra ett hot som ledare för polska motståndsstyrkor. Ungefär 20 000 utbildade polacker samlades ihop i läger av Einsatzgruppen (insatsstyrkor som var ett mellanting av poliser och soldater) i norra Polen, främst Pommern och Danzigkorridoren, där de avrättades och lades i massgravar.

240px-Broken-image-389560.svg.png

(Avrättning av polacker, oktober 1939 )

  • Katynmassakern, våren 1940. Över 4000 polska officerare samlades ihop i Katynområdet väster om Smolensk, avrättades av sovjetiska säkerhetstjänsten och lades i massgravar. Massakern blev känd när Tyskarna senare erövrade området från Sovjetunionen och massgravarna upptäcktes.

(Några av katynmassakerns offer, uppgrävda av nazisterna)

Tre filmer som visar intåget i Polen 1939

Attacken mot Polen 1 av 3
Attacken mot Polen 2 av 3
Attacken mot Polen 3 av 3


Källor

1900-talet, vår tids historia i ord och bild, band 11 och 12, 1975

http://www.reference.com/browse/bromberg+massacre

http://en.wikipedia.org/wiki/Polish_Corridor

http://sv.wikipedia.org/wiki/Polen_under_andra_v%C3%A4rldskriget

http://en.wikipedia.org/wiki/German-Polish_Non-Aggression_Pact

http://en.wikipedia.org/wiki/Free_City_of_Danzig

http://sv.wikipedia.org/wiki/Molotov%E2%80%93Ribbentrop-pakten

http://en.wikipedia.org/wiki/Bloody_Sunday_(1939)

http://sv.wikipedia.org/wiki/Operation_Tannenberg

http://sv.wikipedia.org/wiki/Katynmassakern


Bildkällor

Samtliga bilder från Wikimedia Commons.

Åter till registersidan för andra världskriget