Åtgärder

Asiens kolonisering

Från Skolbok

China imperialism cartoon.jpg

Teckning - stormakterna delar på Kina

Asien är en stor världsdel som haft ständiga konflikter. Därför tas inga andra delar upp än koloniseringen av:

  • Filippinerna
  • Indonesien
  • Indien
  • Kina
  • Franska Indokina


Vasco da Gama och portugiserna

A partida de Vasco da Gama para a Índia em 1497.jpg

Vasco da Gama landstiger i Indien*'

Den första Europé som rundade Afrikas sydspets och tog sig till länderna i Asien var portugisen Vasco da Gama som steg iland i Indien 1498. Genom detta kunde portugiserna ta över handeln med kryddor, framförallt peppar, De portugisiska fartygen hade bättre kanoner än de muslimska och indiska, och portugiserna var snabba med att bygga fort och kolonier både vid inloppet till Röda havet och Persiska viken, samt kolonin Goa på Indiska fastlandet.


Magellan och Filippinerna

Magellan mactan.jpg

Magellans grav på Filippinerna

Ferdinand Magellan gjorde världens första världsomsegling 1519-1522, under spansk flagg. Under den resan landade hans fartyg på Filippinerna, som fick sitt namn efter den spanska kungen Filip II. Magellan själv dog i strider mot urinvånarna, men togs som koloni av spanjorerna. Ögruppen fungerade som bas för spanska expeditioner till andra delar av Asien och var en viktig spansk koloni ända fram till krigen mellan Spanien och USA 1898-1902 där USA vann och bland annat Filippinerna bytte ägare från Spanien till USA. Än idag är dock Filippinerna katolskt kristet som ett minne från den spanska tiden.


Holländska ostindiska kompaniet

Hendrik Jacobsz. Dubbels (1621-1707) - A Smalschip with Two Dutch East Indiamen Coming to Anchor - BHC0917 - Royal Museums Greenwich.jpg

Två kanonbåtar från Holländska Ostindiska kompaniet ligger för ankar

Holländska ostindiska kompaniet grundades 1602 med rätt att handla med Ostindien, i praktiken dagens Indonesien. De handlade även med Indien och köpte in tyg och silke som fraktats dit landvägen från Kina. 1609 byggde kompaniet en handelsstation i Jakarta på Java och därifrån spred kompaniet vidare till närliggande öar och tog över all handel med kryddor i övärlden, som senare övergick i statlig kontroll 1799 under namnet Holländska Ostindien, numera kallat Nederländska Ostindien. Kryddhandeln med främst kanel, muskot och peppar gjorde delägarna i handelskompaniet otroligt rika till en början, samtidigt som holländarna på det här viset undanhöll kryddhandeln för konkurrenterna, framförallt Spanien och Portugal. Strider med konkurrenter, svårigheter att få finansiärer och en allmän nedgång i handeln gjorde att ekonomin inte gick ihop och därför tog staten över kompaniets områden. Holländska Ostindien förblev en koloni för Nederländerna tills efter andra världskriget, när Indonesien bildade 1949.

Du kan läsa mer om Nederländernas storhetstid i kapitlet Holland, guldåldern.


Indien - juvelen i kronan på det brittiska imperiet

Great Mogul And His Court Returning From The Great Mosque At Delhi India - Oil Painting by American Artist Edwin Lord Weeks.jpg

Mogulerna var väldigt rika muslimska härskare i främst norra Indien

Vadco da Gama och portugiserna var först till Indien. Efter dem tog Nederländerna Sri Lanka. Så länge de muslimska mogulerna var starka kungar under 1600-talet kunde européerna bara bygga handelsstationer längs kusterna. Men på 1700-talet minskade mogulernas makt och olika hinduiska furstar tog över kontrollen av många tidigare muslimska områden. Detta splittrade upp de som hade makten i Indien, och när en stark sammanhållande makt saknades tog olika europeiska riken chansen. De svagare europeiska makterna pressades undan först, så att bara Frankrike och Storbritannien var kvar. 1799 besegrades de trupper som fick stöd från Frankrike, och Storbritannien kunde ta över kontrollen av Indien. Ett land lika stort som Västeuropa men med mycket större folkmängd.

Portrait of East India Company official.jpg

Handelsman från Brittiska Ostindiska kompaniet i Indien

1787 fick Brittiska Ostindiska kompaniet handelsrättigheterna för Indien. De använde sig av den möjligheten genom att muta olika lokala furstar och maharadjor att slåss mot varandra eller för kompaniet. Var försvaret dåligt gick kompaniet in med egna soldater och erövrade det, men det hörde till ovanligheterna. Vinsterna från kompaniets verksamhet var höga och de lyckades kontrollera Indien trots att kompaniet inte hade särskilt många soldater och tjänstemän i detta enorma rike.

1857 drabbades Indien av Sepoupproret. Sepoy är ett annat namn för en indisk soldat i kompaniets tjänst. Från Delhi spred det sig in i Gangesområdet, Indiens mest tätbefolkade region. Det fanns flera orsaker till upproret men den främsta var rykten om att britterna tänkte försöka avskaffa kastsystemet i Indien, och de högsta kasterna var de som hade mest makt - soldaterna och prästerna. De tänkte inte låta detta ske. Ett rykte spreds ut att gevärspatronerna som soldaterna laddade gevären med var insmetade med gris- eller kofett. På det viset vände sig både muslimska- och hinduiska soldater mot britterna.

100 000 tals dödades, många civila. Både britter och indier. När upproret väl slagits ner var ett vanligt straff att sepoyerna bands med ryggen mot kanonmynningar på kanoner som sedan avfyrades.

Vereshchagin-Blowing from Guns in British India.jpg

Bestraffning av sepoyer som knutits fast vid kanoner

Upproret blev för dyrt att hantera för Brittiska Ostindiska kompaniet och alla dess tillgångar i Indien fördes över till den brittiska kronan 1858. Indien blev en brittisk koloni och förblev så till frigörelsen 1947. Många britter ansåg Indien vara den mest värdefulla av alla brittiska kolonier. Speciellt vete och bomull från Indien skeppades till fabrikerna i hemlandet, vilket orsakade hungersnöd vid flera tillfällen då maten inte räckte till den indiska befolkningen.

1876 1877 1878 1879 Famine Genocide in India Madras under British colonial rule 3.jpg

Svälten i Madras, 1878, på grund av att vetet fraktats till England

Än idag finns många ord från Indien i engelskan, liksom att engelska är språket för all högre utbildning i Indien.


Kina - opiumkriget och boxarupproret

Silk Route extant.JPG

Sidenvägen

Kina har alltid varit en stormakt, med sin placering i hjärtat av Östasien och välutvecklade kultur. (Läs mer om landets tidiga historia i Kina (Flodkultur) och Kina (200 f.kr - 200 e.kr.). Handeln mellan Öst och väst, Kina och Europa, har traditionellt skett längs Sidenvägen genom Asiens ödemarker. Ända sedan antiken. En orsak till kolonialismen var att den handelsvägen blev avskuren och européerna kunde inte längre handla med Kina för att få tag på lyxartiklar som: siden, porslin och kryddor.

Även om portugiserna var först till Kina, och anlade kolonin Macao 1557, var det främst spanjorernas fartyg som lade till i kinesiska hamnar när handeln med Kina började under 1500-talet . Ett problem var att det inte fanns något spanjorerna kunde erbjuda som kineserna ville ha, utom ädelmetaller och skjutvapen. Gruvorna i Sydamerika gav stora mängder silver, och hellre än at förse Kina med moderna vapen, bytte spanjorerna silver från Sydamerika mot lyxprodukter från Kina som kunde säljas med otroliga vinstmarginaler i Europa, om skeppen klarade sig från stormar, kapare och pirater längs vägen.

När Spaniens makt dalade tog Storbritannien början av 1800-talet över som den stormakt i som försökte komma in på den kinesiska marknaden, men Storbritannien fick samma problem som Spanien. Förutom att tedrickande dessutom blivit väldigt populärt i hemlandet och kinesiskt te ansågs vara det allra finaste och värdefullaste. Det fanns inget britterna kunde handla med förutom silver, men Storbritannien saknade de silvergruvor Spanien hade haft tillgång till och mängden ädelmetaller minskade därför snabbt inom det brittiska imperiet. Dessutom tillät kineserna bara handel genom hamnstaden Kanton, vilket gjorde att kineserna kunde hålla uppe priserna på sina egna produkter.

Two poor Chinese opium smokers. Gouache painting on rice-pap Wellcome V0019165.jpg Opium poppy (post harvest).jpg

Kinesiska opiumrökare och frökapsel på opiumvallmo, saven torkas och röks

För att komma runt problemet skapade Storbritannien ett behov - av opium. En form av narkotika som odlades i Indien. Opiumet smugglades in i Kina och byttes mot silver i såna mängder att Kinas kejsare såg med oro på hur landets rikedomar försvann. Silvret använde sedan britterna för att byta till sig kinesiska lyxprodukter. Så även om vanliga kineser uppskattad drogen, gjorde inte landets ledning det. I protest beslagtogs en stor last opium 1839. Detta var inledningen på Opimukriget. Som svar skickade Storbritannien kanonbåtar som besköt olika kinesiska städer och fort, både längs kusterna och upp längs de stora kinesiska floderna, tills Kinas ledning gått med på att ändra sin politik och tillåta britterna att handla fritt inom Kina. Från det kommer uttrycket kanonbåtspolitik, när en part i en förhandling är militärt överlägsen och kan tvinga till sig alla rättigheter utan att gå med på några skyldigheter.

Efter att Storbritannien öppnat upp Kina, och bland annat fått staden Hong Kong som del av fredsavtalet, kom fler och fler delegationer från olika Europeiska stormakter. De byggde ambassader och handelsstationer i Kina och tog över mer och mer av handeln med utlandet så att vinsten från handeln med kinesiska lyxartiklar hamnade i de europeiska fickorna och kineserna blev utan.

Boxer Rebellion.jpg

Boxarupproret

1895 besegrades Kina i strider mot Japan. Kineserna ansåg att japanerna var sämre och hade svårt att förstå att de förlorade, istället skyllde de förlusten på européerna. 1898 kokade känslorna över i ett uppror - boxarupproret. Våldsamheter bröt ut i norra Kina där främst Tyskland hade verksamhet, och spred sig genom landet. Främst drabbades utlänningar och kristna. men även Kinas ledning. 1900 spred sig våldet i Peking, en stad där många européer bodde och flera länder hade sina ambassader. Ambassaderna försvarades av 400 soldater och belägrades ett halvår innan upproret slogs ner brutalt och Kinas ledning tvingades betala 450 miljoner US$ i skadestånd till européerna. Tyskland tog staden Tsingtao (Qingdao) som koloni.


Franska Indokina (Cochinkina)

Map of French Indochina expansion.svg

Fransk expansion i Franska Indokina/Cochinkina

De som tog första kontakterna i det som nu är Vietnam var franska jesuitpräster som hanterade kontakterna mellan härskarna i Vietnam och fransmännen under 1700-talet. Den fredliga handeln övergick till fientligheter när Frankrike såg hur Vietnams härskare behanlade de katolska prästrna och de som bytt religion till katolicismen allt sämre. Detta ledde till att Frankrike anföll Vietnam med 3300 soldater och inte mindre än 14 kanonbåtar 1859. Striderna pågick till 1862 och Frankrikes seger öppnade upp södra Vietnam för handel, Strider blossade dock upp på nytt. vilket gav Frankrike anledning att ta över mer och mer av kontrollen över Vietnam. Från 1883 hade Frankrike kontrollen över hela östra delen av den halvö där Vietnam, Laos och Kambodja ligger nu. Både Saigon och Hanoi var huvudstäder vid olika tillfällen. Resten av halvön bestod av Burma, som var en brittisk koloni, och Siam som var självständigt. Numera heter Siam Thailand. Det skulle dröja till 1954 innan Vietnam slutligen fick självständighet efter flera år av strider mot fransmännen. Du kan läsa mer om Vietnamkriget här.


Källor

https://www.britannica.com/biography/Vasco-da-Gama

https://www.britannica.com/biography/Ferdinand-Magellan

https://www.britannica.com/topic/Dutch-East-India-Company

https://www.britannica.com/event/Indian-Mutiny

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/ljzg_665465/zgjk_665467/3576_665477/t17830.shtml

https://www.nam.ac.uk/explore/opium-war-1839-1842

https://www.historylearningsite.co.uk/modern-world-history-1918-to-1980/china-1900-to-1976/the-boxer-rebellion/

https://www.fodors.com/world/asia/china/macau/experiences/a-brief-history-of-macau-265629550

https://www.britannica.com/place/Indochina


Bildkällor

Alla bilder från Wikimedia Commons.