Åtgärder

CS

Från Skolbok

Client – Server (C/S) för lärare

Varför i hela friden skall lärare behöva bry sig om hur man programmerar hemsidor? Svar: det behöver de inte. Ingen lärare behöver egentligen kunna det, lika litet som att någon lärare egentligen behöver kunna göra ett bildspel i Power point eller koppla ett adressregister till en wordutskrift, men det underlättar onekligen vardagen att kunna det.


Varför skall man då göra det? Det finns många orsaker och jag tänker, som introduktion, förklara min ståndpunkt. Den behöver inte vara samma som din, men det är ändock ett synsätt som jag har.


Varför inte bara använda en blogg?

En blogg är bra. Med hjälp av Google reader kan man koppla samman så många bloggar man vill och låta varje elev skriva i valfri bloggmiljö. Då gör det detsamma om de använder Wordpress eller Blogger. Allt de skriver kan läsas lätt och enkelt av dig. Om du enbart har behov av att låta elever skriva fritt så är bloggen ett bättre alternativ för dig än C/S tekniken.


Varför inte bara använda de verktyg som redan finns i skolan, som Fronter?

Om du är helt nöjd med den dataplattform som din skolledning anmodat dig att använda behövs inte heller någon C/S teknik för dig. Du kan lugnt fortsätta med de IT-verktyg som redan finns och strunta i allt annat.


Så varför C/S?

Jag tycker att det är krångligt när elever skall skicka in filer med text till mig. Det är en sak när filerna är riktiga arbeten av den typen man skriver i slutet av högstadiet eller på gymnasiet, men när det är enklare texter brukar de fyllas med onödiga bilder, ha typsnitt av storlek 22 för att ta upp plats, ha texten centrerad osv. För att göra det allmänt svårläst. Dessutom är det alltför vanligt att eleverna helt enkelt slarvar bort filerna eller skriver filerna i ett filformat jag inte kan läsa på min dator. För mig räcker det oftast att de skickar in en text från ett textfält där man inte kan formatera om texten eller lägga till bilder. Det är trots allt textinnehållet jag är ute efter för att bedöma målen i.


Jag hatar när jag skall lägga in frånvaron på elever och systemet är överbelastat så att det inte går. Då får jag fylla i den på en papperslapp eller i ett excelark istället och invänta när systemet fungerar igen. Dessutom ändras frånvaron ibland av outgrundliga anledningar. Därför föredrar jag ett ”skuggsystem” där jag personligen lägger in frånvaron för mina egna elever. Då har jag alltid en korrekt kopia. Dubbelarbete? Javisst. Jag önskar att jag slapp det, men när verkligheten ser ut som den gör så...


Jag tycker att det är bekvämt att alltid ha korrekta elevuppgifter nära till hands för de elever jag undervisar om det visar sig att jag snabbt behöver komma i kontakt med endera eleven eller dess målsmän.


Jag tycker att det är bekvämt att kunna föra in elevernas resultat i en databas så att jag själv lätt kan ha dem framme inför utvecklingssamtal, betygsättning och IUP- skrivningar.


Med C/S-tekniken är det möjligt att skapa enklare prov och tester direkt online som elever med 1-1 system kan göra på sina datorer och läsplattor och resultatet sparas i en databas. Utan C/S teknik är det visserligen möjligt att göra tester online, men resultaten sparas normalt sett inte. Det är bara genom att skicka ett automatiskt e-mail till läraren som resultaten kommer fram, och då måste e-mailklienten vara korrekt installerad på elevens dator, något den i princip aldrig är.


Prov man gör själv kan anpassas till om eleverna sitter med lap-tops, surfplattor eller telefoner. Du kommer själv att se att de exempel jag visar hela tiden utgår ifrån en smal, hög skärm. Något som man vanligen hittar på just surfplattor och telefoner. På det viset kan en elev göra prov och inlämningsuppgifter online om de bara har en telefon till hands och de är inte låsta av att de måste sitta med en dator framför sig.


Prov online kan även fyllas med animationer, färgbilder Youtubeklipp och annat som gör provtillfället mycket roligare än när elefen sitter med en svartvit kopia där den fyller i svaren med blyertspenna och sudd.


Jag tycker att det är bekvämt att snabbt kunna göra listor till alla berörda parter. Med en databas kan jag enkelt göra en e-maillista till samtliga föräldrar i en klass, klasslistor inför utflykter, rapporter inför utvecklingssamtal, sms-listor till mobilerna osv.


Jag vill snabbt kunna få fram ett formulär kopplat till en viss elev där jag kan fylla i en datumstämplad notering så fort jag t.ex. talar i telefon med elevens föräldrar. Liknande system finns för telefonförsäljare men en så enkel funktion har jag, till dags dato, inte hittat i något datasystem framtaget för skolan.


Det är visserligen mycket jobb att lägga in klassens elever och medföljande föräldrar i databasen, men det behöver bara ske en gång och sedan har man sparat mängder av tid. En klass brukar ta en timme.

För vem?

C/S tekniken är inte för vem som helst, men enligt egen erfarenhet finns det ofta en eller ett par lärare på varje skola som har kunskaper om programmering. Det kan vara någon teknikintresserad lärare som lärt sig själv, eller någon matematiklärare som lärde sig att programmera Basic under sin utbildning på 80-talet. Egentligen räcker det med en person på skolan som har litet djupare kunskaper och som kan ställa in hårdvaran. Fungerar bara det kan sedan andra intresserade lärare koppla upp sig på samma system. Dessa behöver bara kunna grunderna i HTML för att kunna utnyttja systemet, om ens det.