Åtgärder

CS program

Från Skolbok

Jag utgår ifrån det programmerare kallar KISS. Keep It Simple Stupid. Det jag går igenom är det enklaste av det enkla, precis så mycket så att du kan få saker och ting att fungera. Så vad behöver du då?

  • Servern

Skall du ha servern på skolan kan du ta en existerande dator som blivit utrangerad. Du behöver inget fartmonster utan det fungerar med ett tio år gammalt skrälle, så länge den har ett nätverkskort. Göm den någonstans där inte den ordinarie IT-teknikern från kommunen kan hittta den och se till så att den har en koppling till nätverket. Efter det att installationen är klar behöver du ingen skärm, mus eller tangentbord så du behöver bara plats för själva burken. Dessutom bör du se till så att den får ett namn på nätverket som liknar din egen jobbdators och inget fantasifullt påhittat namn som direkt väcker misstankar.

En riktigt stor fördel med en lokal server, om du tänker låta elever göra datoriserade prov, är att man kan ställa upp en router i klassrummet som man kopplar servern till utan att koppla upp routern mot Internet. På det viset tvingas eleverna att koppla upp sig mot routern för att se provet, men de tappar kontakten om de kopplar upp sig mot Internet.

Nackdelen med en lokal server är att den inte går att nå utifrån internet. Vill du vara helt seriös med din satsning får du söka upp ett hotell för dina hemsidor på Internet, men då börjar det helt plötsligt kosta pengar, så tillsvidare antar jag att du använder dig av en lokal server som står inne i skolans lokaler.

Det finns gratisalternativ som: http://www.awardspace.com/ men förvänta dig inte att de skall gå snabbt. Hotellplats utan support eller backup är att be om framtida problem. Denna internetleverantören har ändå flera fördelar:

  • Gratis men ändå reklamfri
  • Har stöd för MySQL och PHP
  • Går att hantera med FTP
  • 250 MB att lagra hemsidor och filer på.

Största nackdelen är att du måste ha en köpt domän för att få det att fungera, det är så de tjänar pengar. Köp ett domännamn i Sverige istället för deras hemsida, priset är väsentligt lägre, och använd det domännamnet där.


Operativsystemet

Surfa till http://www.ubuntu.com och ta hem en lämplig version som passar till din dator. Om du installerar från USB-minne, DVD.skiva eller CD-skiva beror på den dator du skall installer aoperativsystemet på. I dagens läge är det lika enkelt att installera Ubuntu som Windows, men till äldre datorer passar Ubuntu bättre.

Om du har en riktigt gammal dator får du söka upp xubuntu istället som har mycket lägre krav på hårdvaran.

Fördelen med Ubuntu är att det endast finns en handful virus som drabbar Linuxinstallationer och det är ett (minst) lika stabilt system som Windows. Det går att installera MySQL, PHP och Apache i Windows också, men det är ingen fördel. Sök efter WAMP på Google så hittar du en komplett installation.


Windows eler Mac?

Om du använder dig av Windows finns ett enkelt alternativ som heter WAMP. Sök upp det på Internet. Då installeras Apache, MySQL och PHP tillsammans. Jag rekommenderar att det installeras i roten (C:\ eller liknande) för att det skall vara lätt att hitta när du använder kommandotolken. Har du en Mac finns en liknande variant som heter MAMP, den har jag däremot aldrig använt så jag utelämnar hur den installeras eller används.

I Windows startar du ett konsollfönster genom att skriva "cmd" i "kör" rutan. Du ändrar katalog med kommandot cd. För att kunna köra mysqladmin.exe måste du flytta dig till den katalog programmet finns i, t.ex:

C:\wamp\bin\mysql\mysql5.0.51b\bin\mysqladmin

och därefter skriva de olika kommandona som kan behövas. Efter installationen finns inga som helst lösenord, vilket kan vara bra att börja ändra genom kommandot:

mysqladmin -u root password NEWPASSWORD

där NEWPASSWORD är ditt nya lösenord. Om du skall ändra ett redan satt lösenord skriver du istället:

mysqladmin -u root -p oldpassword NEWPASSWORD

där NEWPASSWORD är ditt nya lösenord och oldpassword är ditt gamla lösenord. Efter detta är det ungefer samma instruktioner för Windows som det är för Linux.

Alternativt kan du ändra det när du kör mysqldatabasen:

mysql> SET PASSWORD FOR 'root'@'localhost'=PASSWORD('new_password');

Apache

Webserverprogrammet Apache används för att visa upp hemsidor. Det måste du ha. Det är världens vanligaste webserverprogram och det finns en anledning till det (förutom att det är gratis).


PHP

I dagens läge används PHP version 5.0. det finns ett flertal plater på Internet som beskriver hur man installerar PHP i Ubuntu.

För att installera Apache och PHP5 i Ubuntu öppnar du ett terminalfönster (öppnas med CTRL + ALT + T) och skriver:

sudo apt-get install apache2
 
sudo apt-get install php5
 
sudo apt-get install libapache2-mod-php5
 
sudo /etc/init.d/apache2 restart

En rad i taget och låter datorn gööra klart varje installation innan du gör nästa. När det är klart kommer Apache att söka efter hemsidor i katalogen:

/var/www/

Skapa den första genom att skriva

sudo gedit index.php

i terminalfönstret. Fyll i följande rader text;

<? 
phpinfo(); 
?> 

Spara filen i /var/www/ som index.php Därefter startar du Firefox och öppnar filen. Om du får fram en sida som visar samtliga PHP-inställningar fungerar både din Apache och PHP installation som den ska.


MySQL

Det databassystem som du bör använda är MySQL eftersom det fungerar så bra i Linuxmiljön, Apache har stöd för den och kopplingen mellan PHP och MySQL är barnsligt enkel att hantera.

Du installerar MySQL i Ubuntu genom att skriva följande i terminalfönstret (öppnas med CTRL + ALT + T):

sudo apt-get install mysql-server

För att koppla MySQL basen till PHP 5 får du skriva:

sudo apt-get install php5-mysql

Skall du logga in i databasen öppnar du ett terminalfönster (CTRL+ALT+T) och där skriver du:

mysql -u root -h localhost -p

Efter det kommer du att få skriva i MySQL root-lösenordet (det syns inte på skärmen) och sedan är det bara att börja skapa databaser:

Skall du sedan skapa en ny databas skriver du:

create database DBname; 

Vill du se om den blev skapad skriver du:

show databases;

Det kan verka märkligt, men en databas är en behållare för alla datatabellerna som tillhör just den basen. MySQL är så smart gjord att den kan hantera en hel mängd databaser där varje databas har en egen administratör, men det är root som är "kungen" den som kan skapa nya administratörer och som kan radera de som missköter sig, därför är det superviktigt att root-lösenordet inte kommer bort så att någon annan kan missbruka den makten, eller så att du glömmer det.

Om vi antar att den datatabellbehållare/databas vi skall skapa heter "skolan" anger vi alltså:

create database skolan; 

Fungerar det får du reponsen:

Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

Det är i den databasen vi skall skapa tabeller i framtiden.

För att kunna lägga in datatabelle i den nyskapade basen skriver du:

use skolan;

Responsen borde bli:

Database changed

Då står du i din nyskapade databas, fast den är fortfarande tom på datatabeller.

Överkurs

Ibland finns behov att lägga till en ny användare så att du slipper dela ut root lösenordet när du skapar hemsidor, användaren får heta paul:

mysql> grant CREATE,INSERT,DELETE,UPDATE,SELECT on skolan.* to paul@localhost;
mysql> set password for paul = password('mysecretpassword');

När du sedan loggar in i databasen utifrån loggar du in som paul med lösenordet mysecretpassword (fast du bör välja något annat).

HTML kodning

Du själv bör ha ett intresse för datorer, det är dock inget krav att du verkligen kan programmera dem. Det här är ingen text om hur du blir programmerare utan hur du avänder dig av minsta möjliga kunskap för att tjäna mesta möjliga tid. Det underlättar dock om du någon gång gjort egna hemsidor för hand så att du förstår vad en html-tagg är och hur det går till när hemsidor skapas. Du måste inte kunna det, men det underlättar.


PUL

Enligt PUL ligger ett eget register på detta sätt i en gråzon. Visserligen säger PUL att det är okej att använda om det krävs för:

  • Utförandet av en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning

Sedan kan man alltid diskutera om det verkligen krävs, eller om det bara underlättar tråkig pappershantering och om den tidsvinsten som uppnås berättigar upprättandet av registret. I slutändan är det nog bäst om du bara håller tyst om ditt register och använder det själv utan att visa upp vad du har skapat för dina kollegor.

Det finns vissa uppgifter som är allvarligare än andra att spara i en datbas, som:

  • Känsliga personuppgifter - personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller uppgifter som rör sexualliv och hälsa.
  • Fullständiga personnummer
  • Brott och brottsmisstankar

Spara inget liknande i ditt register, dessa uppgifter behövs öht. inte.

Ta bort onödiga uppgifter och avsluta behandlingar som inte längre behövs. Registrerade uppgifter får bara sparas så länge de är nödvändiga och om du inte längre undervisar en elev skall naturligtvis alla uppgifter om den tas bort.