Åtgärder

Celler - livets byggstenar

Från Skolbok

Alla levande varelser som vi känner till hittills är uppbyggda av celler. Cellerna är de levande varelsernas byggstenar, ungefär som tegelstenar tillsammans kan bilda ett hus. En cell är så liten att man inte kan se den med blotta ögat, man behöver ett mikroskop. Ändå är varje cell en oerhört komplicerad enhet, som lever i sig själv, kan förbränna energi, föröka sig och reagera på vad som händer omkring den. En del levande organismer består bara av en enda cell, medan andra består av flera miljarder celler, eller ännu mer. Organismer som består av en cell kallas för encelliga organismer, medan organismer som består av flera celer kallas för flercelliga. Hos de flesta flercelliga organismerna finns det olika typer av celler, som är specialiserade på att göra olika saker.

Människan är en flercellig varelse. I vår kropp finns muskelceller, som är specialiserade på att kunna dra ihop sig, så att musklernas längd ändras och vi kan röra på armar och ben. Det finns nervceller, som är specialiserade på att hantera och bearbeta information. Dem använder vi när vi tänker, minns eller känner saker. Det finns blodceller som är specialiserade dels på att transportera syre till de andra cellerna, och andra blodceller är specialiserade på att hitta och döda bakterier som kan göra oss sjuka. I många kroppsdelar finns det flera olika sorters celler. Magsäcken innehåller till exempel muskelceller, celler som ger magsäcken stadga, celler som bildar magsaft, celler som bildar slem och celler som är specialiserade på att göra så att magsäcken kan "prata" med tarmarna och berätta vad som händer. Alla de här cellerna samarbetar med varandra utan att vi behöver tänka på det, och det är först när det här samarbetet mellan cellerna inte fungerar som det ska som vi märker av det. Sjukdomar beror på att cellerna inte fungerar som de ska. Eftersom en cell är så liten som den är, är de varelser vi kan se med blotta ögat som regel flercelliga, med olika specialiserade celler som gör olika saker.