Åtgärder

Dagen svalnar..., Edith Södergran - dikttolkning

Från Skolbok


Edith Södergran är en av den svenska modernismens främsta författare när det gäller att skriva lyrik. Hon var finlandssvenska, uppvuxen i en borgerlig familj och enda barnet. När hon föddes 1892 i Raivola var Finland en del av Ryssland och när hon dog i lungtuberkulos 1923, endast 31 år gammal, var Finland självständigt. Eftersom hon dog så ung fick hon aldrig uppleva erkännandet av sitt skrivande under sin livstid.

Hennes sätt att skriva, den rytm hon använder och bildspråket, har inspirerat både författare och visdiktare ända in på 2000-talet, som Mare Kandre och Eva Dahlgren.

Läs dikten och besvara frågorna. I
 Dagen svalnar mot kvällen...
 Drick värmen ur min hand,
 min hand har samma blod som våren.
 Tag min hand, tag min vita arm,
 tag mina smala axlars längtan...
 Det vore underligt att känna,
 en enda natt, en natt som denna,
 ditt tunga huvud mot mitt bröst.

 II
 Du kastade din kärleks röda ros
 i mitt vita sköte -
 jag håller fast i mina heta händer
 din kärleks röda ros som vissnar snart...
 O du härskare med kalla ögon,
 jag tar emot den krona du räcker mig,
 som böjer ned mitt huvud mot mitt hjärta...

 III
 Jag såg min herre för första gången i dag,
 darrande kände jag genast igen honom.
 Nu känner jag ren hans tunga hand på min lätta arm...
 Var är mitt klingande jungfruskratt,
 min kvinnofrihet med högburet huvud?
 Nu känner jag ren hans fasta grepp om min skälvande kropp,
 nu hör jag verklighetens hårda klang
 mot mina sköra sköra drömmar.

 IV
 Du sökte en blomma
 och fann en frukt.
 Du sökte en källa
 och fann ett hav.
 Du sökte en kvinna
 och fann en själ -
 du är besviken.

Källa: http://runeberg.org/sodrgran/01_02.html
Dikten finns uppläst på SVT Öppet arkiv: https://www.oppetarkiv.se/video/2241224/den-svenska-lyriken

Detta är en typ av text som inte går att använda som läsförståelse, eftersom den från början är skriven på ett sätt typiskt för modernismens författande. Det är meningen att den ska kunna tokas på olika vis. Det finns inte en enda förklaring utan lika många som det finns tolkare. Observera de tre punkterna i både titeln och i slutet av vissa strofer. De indikerar att något mer händer, men vad det kan vara får du fundera på själv


I Vad tror du händer i första versen? Det är uppenbarligen ett möte, men sker det på riktigt eller är det en önskan? vem är hon? en blyg skolflicka, en prostituerad, en gift kvinna som träffar någon annan, eller vad? Varför är hans huvud tungt? Vem är han? Vilken roll har hon?


II: Vad tror du händer i andra versen? Varför kastas rosen? Varför är skötet vitt? Varför vissnar rosen? Vem är härskaren med kalla ögon som delar ut kronor? Vad gör kronan så tung?


III: Vad tror du händer i tredje versen? Vem är hennes herre? Är det samma som delar ut kronor och vilar huvudet mot hennes bröst? Prickarna bakom meningen att han tar på hennes arm finns där av en anledning, vad är utelämnat? Varför är skrattet försvunnet? Vilken "kvinnofrihet" talar hon om? Vad innebär verkligheten för henne?


IV Vad tror du händer i fjärde versen? Vad var det egentligen hon erbjöd? Vad var det han sökte? Vad var det han fick? Var det samma sak? Varför blev han besviken?


Olika människors exempel på tolkningar av dikten kan du hitta här: https://dikter.wordpress.com/2007/11/29/dagen-svalnar/
Åter till registret för läsförståelsetexter