Åtgärder

David

Från Skolbok

31118_000_029_09.jpg

David fylls av Guds ande

Gud gav Saul i uppdrag att gå till Betlehem. Där skulle han hitta nästa kung över Israel. Han försökte välja den ena stora starka mannen efter den andra, men valde hela tiden fel. Slutligen valde han en spenslig liten fåraherde, och Guds ande fyllde pojken. Israels folk hade fått en blivande kung, och pojkens namn var David.

Saul var i krig mot filistéerna och bland dem fanns en jättelik man som hette Goliat. Alla var rädda för honom och han var obesegrad. David utmanade honom och besegrade honom genom att kasta en sten med sin slunga i Goliats huvud så att han svimmade. Sedan högg David av honom huvudet med Goliats eget svärd.

g189810_u47945_david3.jpg

David med sin slunga

När Saul slutligen dog blev David kung. Han var en älskad omtyckt och segerrik kung. Israels folk segrade i krig efter krig. Davids rike växte och folket levde i trygghet.

David gjorde Jerusalem till sin huvudstad. Där började han bygga ett stort tempel till Gud. Men han dog innan templet blev klart. Istället blev det Davids son Salomo som fick bygga färdigt det.

largetemple2.jpg

Davids tempel i Jerusalem, som det kan ha sett ut


Kung David skrev också många sånger. eller psalmer, som finns i Psaltaren, som är Bibelns sångbok.

Här är en sång som David skrev:

Herren är min herde,
ingenting ska fattas mig.
Han låter mig vila på gröna ängar,
han för mig till vatten där jag finner ro.
Han ger mig ny kraft,
han leder mig på rätta vägar,
sitt namn till ära.
Inte ens i den mörkaste dal
fruktar jag något ont,
ty du är med mig,
din käpp och din stav gör mig trygg.
Du dukar ett bord för mig
i mina fienders åsyn,
du smörjer mitt huvud med olja
och fyller min bägare till brädden.
Din godhet och nåd ska följa mig
varje dag i mitt liv,
och Herrens hus ska vara mitt hem
så länge jag lever.

(Psaltaren 23)

David i Koranen

David omnämns också i Koranen. Där heter han Daud, och är profet. Striden med Goliat beskrivs så här i surorna 2:250-251

[2:250] Och när de stod öga mot öga med Goliat och hans styrkor, bad de: "Herre! Ge oss kraft att hålla stånd och gör oss stadiga på foten och låt oss segra över dessa förnekare av sanningen!"

[2:251] Och med Guds vilja besegrade de dem och drev dem på flykten. Och David dödade Goliat och Gud gav honom makt och visdom och all den kunskap Han ville. Och om Gud inte höll tillbaka [vissa] människor med andra [som redskap], skulle jorden helt visst fördärvas. Men Gud låter nåden flöda över hela Sin skapelse.

Källa: http://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=2&langID=&p=17


Filmsekvenser där David möter Goliat 5.27 min och 3.46 min


David och Batseba, David tror han är mäktigare än Gud

En annan berättelse om David visar att han inte var så god. När Jerusalem var besegrat flyttade han in i staden. I hans armé fanns även en lojal soldat och vän, Uria. Usia var lyckligt gift med en vacker kvinna, Batseba.

En dag fick David syn på Batseba, naken, i badet. Uria var inte hemma och på kvällen bjöd David in Batseba till sin sängkammare. Batseba var lojal mot sin man, men kunde inte säga nej till de krav David, kungen, hade på henne. Hon tvingades till otrohet, och blev gravid. För att dölja vad han gjort, och samtidigt förhindra att Batseba stenades till döds för otrohet, bjöd han hem Uria. Han hoppades att Uria skulle krypa i säng med sin fru och på det viset skulle graviditeten förklarats. Men Uria vägrade ha det bättre än sina män.

Uria skickades tillbaka till striderna med ett brev. Där stod det att han skulle skickas där striderna var som hårdast, och lämnas för att dö där. Vilket också skedde. Batseba blev änka och David kunde gifta sig med henne.

Men David hade inte blivit utvald av Gud för att missbruka sin makt. Profeten Nathan berättade för David att han gjort fel och Gud skulle straffa honom. David struntade i varningen. Han var ju kung. Vem kunde straffa honom?

Straffet blev hårt. Deras förstfödda barn dog.


Källor

Bibeln: http://www.bibeln.se/

Religion och liv v. II, Natur och Kultur SOL 2000, ISBN 91-27-74994-0

Religionskunskap 4-6 PULS, NoK. ISBN 91 27 62764-5


Åter till registersidan för judendomen