Åtgärder

Diskussion

England, inbördeskriget

Från Skolbok

Frågor till texten

1: Varför var inte England inblandat i 30-åriga kriget?

De var katoliker och behövde inte slåss mot Spanien

De hade redan misslyckats mot Spanien och Frankrike i början av kriget

De stod på Spaniens och Frankrikes sida

England hade en Fransk kung


2: Vem styrde Sverige under den tid England hade inbördeskrig?

Karl X

Drottning Kristina

Axel Oxenstierna

Gustav II


3: Vem var kung i England under inbördeskriget?

Karl I

Karl II

Karl III

Karl IV


4: Vilket av följande länder var inte en stormakt då?

Spanien

Sverige

Danmark

Holland


5: Vad var första steget mot inbördeskrig?

Kungen höjde skatterna för att ha råd att slåss mot skottarna  

Kungen kände sig hotad, lämnade London och reste norrut

Kungen misslyckades med att arrestera de som inte ville ge honom pengar för striderna på Irland
 

6: Vad var andra steget mot inbördeskrig?

 Kungen höjde skatterna för att ha råd att slåss mot skottarna  

 Kungen kände sig hotad, lämnade London och reste norrut

 Kungen misslyckades med att arrestera de som inte ville ge honom pengar för striderna på Irland


7: Vad var tredje och sista steget mot inbördeskrig?

 Kungen höjde skatterna för att ha råd att slåss mot skottarna  

 Kungen kände sig hotad, lämnade London och reste norrut

 Kungen misslyckades med att arrestera de som inte ville ge honom pengar för striderna på Irland


8: Vad var typiskt för soldatyrket då?

Det var väldigt populärt och alla ville bli soldater

Det var impopulärt och bara samhällets avskum tog tjänst som soldater


9: Vilken sorts armé hade parlamentssidan i början?

En outbildad armé uppdelad i smågrupper utan någon ledare för alla

En välutrustad armé med bra ledare som gav dem snabba och lätta segrar


10: Om du tittar på bilderna ser du att vapnet "pik" var vanligt. Ett upp till 5 meter långt spjut. Vad användes det till?

Man dödade bågskyttar innan de hann skjuta

Man dödade spjutbärare som hade kortare spjut

Man dödade de so stod högt uppe på murar

Man dödade ryttare på hästar
 

11: Vilken sorts soldater ville Oliver Cromwell ha?

 De som trodde på Gud

 De som trodde på helvetet

 De som trodde på honom

 De som inte trodde på något

 

12: Vad kallades Cromwells elitsoldater?

 Kopparsidorna

 Stålsidorna

 Järnsidorna

 Guldsidorna
 
 

13: Vilken svensk kung var Cromwells förebild?

 Gustav II Adolf

 Karl X

 Karl XI

 Karl XII

 

14: Om man "binder ris till egen rygg", vad gör man då?

 Man litar på sig själv

 Man ligger hellre på granris än på en halmmadrass

 man är bunden vid skogen och ite vid fälten

 man har tillverkat något man själv blir straffad med
 

15: Vad hände med kung Karl I

 Han fick ett nytt kungarike i Skottland

 Han halshöggs

 Han giftes bort

 Han tvingades i landsflykt
 

16: Vad gjorde Cromwell efter att kungen var borta?

 Han ordnade allmänna val

 Han skaffade en president till England

 Han avskaffade alla kungar

 Han hämtade en svensk kung som härskade över England
 

17: Vad blev Cromwell?

 En diktator

 En president

 En kung

 En statsminister
 

18: Vad hände med Oliver Cromwell efter det att Karl II kom till makten?

 Han halshöggs

 Han begravdes i domkyrkan

 Hans aska spreds i havet

 Han brändes på bål för häxeri


19: Den period i Englands historia som de var helt utan kung var inte så lång. Ungefär hur länge?

 10 år

 20 år

 30 år

 40 år