Åtgärder

Diskussion

Induskulturen (Flodkultur)

Från Skolbok

Begrepp att kunna inför den här lektionen:

 • Induskulturen = samlingsnamn för alla städer med samma kultur kring Indus
 • Nomad = person som saknar fast boplats, flyttar med sina djur.
 • Arier = Indo-europé, begreppet används i Indien. Betyder “de ädla”. Ljusare än ursprungsbefolkningen.
 • Dravider = ursprungsbefolkning i Indien, mörka.
 • Kast = en persons placering i ett samhälle.
 • Naturreligion = tron att saker i naturen är gudar: vatten, åska, eld, regn osv.

Bildspel som kan användas till lektion om hinduismens grunder:

https://docs.google.com/presentation/d/1xbZQ9gaITQ9o45rTh-5fVDiAndXBw_Y_6ZOLiLQmUGg/edit?usp=sharing


Lärokstext:

http://www.kristinedal.info/skola/Bok_Hinduism/Bok_Hinduism_1.php

UPPGIFTER I LÄROBOKSTEXTEN

 • 1 Beskriv hur hinduismen startade.
 • 2 Hinduer kallar sin religion för dharma. Vad betyder det?
 • 3 Hur uppstod det indiska kastsystemet?
 • 4 Beskriv kort handlingen i någon av hinduismens heliga skrifter.
 • 5 jämför hinduismens ursprung med någon av de andra världsreligionerna. Vad finner du for skillnader?

UPPGIFTER TILL GRUNDSKOLEBOKENS TEXT - FORMULÄRFRÅGOR

1: Hur hittades de första ruinstäderna vid Indus?

Vid bygget av en väg
Vid bygget av en järnväg
Vid bygget av en kanal


2: I vilka andra länder fanns det flodkulturer? (flera rätt)

Egypten
Frankrike
Mesopotamien
Pakistan
Kina
USA


3: Vilken flod tror man rann i området förr?

Indus
Ganges
Saraswati


4: Vad finns det för bevis att floderna suttit ihop?

Fisk av samma sort finns i bägge
Sköldpaddor av samma sort finns i bägge
Delfiner av samma sort finns i bägge


5: Vad finns det för bevis för att städerna planerats?

Gatorna är raka
Man har hittat kartor över staden
Alla hus är lika stora


6: Vad är speciellt för skriftspråket?

Det förstods först på 1920 talet
Det förstods först på 1970 talet
Ingen förstår det


7: Vilka metaller kunde man använda?

Brons och koppar
Järn och brons
Järn och koppar


8: Vilket gudaväsen var viktigast?

Modergudinnan
Kon
Elden


9: Vilket material byggde man husen med?

Bränt tegel
Soltorkat tegel
Stenar


10: Varifrån kom arierna?

Norr om Svarta havet
Norr om Balkan
Söder om Turkiet


11: Varför var kon helig för Arierna?

Kon är helig för nomader, även i nutid
Hon var också modergudinnan
Hon kunde trolla


12: Vilket/vilka kast tillhörde Arierna?

Det översta?
De två översta
De tre översta


13: Vad tror man gjorde att städerna runt Indus övergavs? (flera rätt)

Städerna erövrades av arierna
Klimatet blev torrare
Jordbävningar ändrade flodens lopp
Städerna brann ner


14: Hur uppstod kastsystemet, och vilka tillhörde de fyra olika kasten?


15: Skriv två skillnader mellan kristendom och hinduism.

tillbaka till texten