Åtgärder

Första världskriget

Från Skolbok

Vägen till kriget

Varför? Vi läser om första världskriget för att det är en viktig brytpunkt. Innan kriget fanns hopp om framtiden men det byttes ut till pessimism under krigets gång, en pessimism som skulle bestå i 75 år. Ofta räknar man 1900-talets historia från första världskrigets utbrott 1914 till murens fall 1989 eftersom alla stora, omvälvande händelser under 1900-talet har sin grund i första världskriget.


För att förstå varför första världskriget ens började måste man ha förståelse för hur Europa såg ut innan kriget. Därför är det viktigt att veta hur stormakternas imperialism och kolonisation av fattiga länder lade grunden. På detta låg alla pakter och avtal. Olika länder gjorde olika avtal med varandra och de avtalen riskerade att dra med länder i krig, länder som egentligen inte hade något med konflikten att göra. På detta fanns en snabb teknikutveckling, främst till havs och i luften. Överst låg nya tankar i samhället som socialism och nationalism.


Allt detta mynnade ut i ett skott I Sarajevo. Ett politiskt mord som satte en snöboll i rullning som blev en lavin. Under en vecka gick världen från fred till krig och ett snabbt krig som skulle avslutats till jul blev en flera år lång mardröm då Schlieffenplanen, tyskarnas plan för att besegra två länder samtidigt, misslyckades.

Första världskriget

När man talar om första världskriget i skolan brukar man dela upp det i fyra geografiska delar:

  • Västfronten

Varför? För att kriget på västfronten alltid har varit synonymt med det värsta vi människor kan göra mot varandra. År efter år nedgrävda i djupa diken stående upp till fotknölarna i lera medan fienden gör allt för att döda dig med den senaste teknologin som kulsprutor, stridsvagnar och giftgas.

  • Östfronten

Varför? För att efter det att kriget vid östfronten tog slut förändrades hela Europas karta när delar av det forna Ryssland övertogs av Tyskland och Österrike-Ungern under kriget. De delarna frigjorde sig efter kriget när Tyskland och Österrike-Ungern förlorade. Därför uppstod en hel rad nya länder som inte fanns alls före första världskriget.

  • Kriget till havs

Varför? För att det visar på hur man återigen försökte isolera Storbritannien genom att anfalla fartyg som gick till- och från England. De flesta svenskar som dog under första världskriget dog till havs när deras fartyg sänktes av minor eller U-båtar.

  • Kriget utanför Europa

Varför? Det kallas trots allt för ett "världskrig" och man måste se utanför Europas horisont för att förstå hur kriget kom att påverka främst Asien och Afrika.

Efter kriget

Varför? För att i första världskriget finns fröet till andra världskriget. Segrarna gjorde vad de kunde för att förnedra Tyskland, men det tyska folket ville inte förnedras. Istället såg man sig om efter någon stark ledare som återigen skulle leda Tyskland från misären efter förlusten till att härska över Europa och segrarmakterna i ententen. Det var den här stämningen Adolf Hitler utnyttjade på vägen till nästa krig.

Åter till registret för första världskriget