Åtgärder

Första världskriget, allianserna

Från Skolbok

För att förstå varför första världskriget faktiskt blev ett världskrig måste man se på hur olika allianser påverkade varandra innan krigsutbrottet. Europas supermakter var uppdelat i två olika block:

  • Trippelententen (Entent Cordiale = Frankrike + Storbritannien, Trippelententen = Frankrike + Storbritannien + Ryssland, kallas förenklat för Ententen")
  • Centralmakterna (även kallad "Trippelalliansen" fram till 1915 när Italien bytte sida).

800px-Map_Europe_alliances_1914-sv.svg.png


Trippelententen:

Storbritannien
Frankrike
Ryssland (Till Ryssland hörde även Serbien och Montenegro som hade en lös allians med Ryssland.)


Centralmakterna:

Tyskland
Österrike-Ungern
Italien
(Dessutom gick Ottomanska imperiet, nuvarande Turkiet, med på Centralmakternas sida kort efter krigsutbrottet)

Varför block?

Att ingå i ett block av länder innebar en stor militär säkerhet. Man visste att om ett land i blocket blev överfallet skulle man få hjälp av allaandra länderna i blocket. Jämför det med att tillhöra ett motorcykelgäng. Om du är medlem i ett gäng och blir påhoppad av en gangster kommer hela gänget att hjälpa dig att spöa upp gangstern. Danmark skulle t.ex. aldrig våga anfalla Tyskland för då skulle Danmark inte bara hamna i krig med Tyskland utan också med Italien och Österrike-Ungern.

Nackdelar med block?

Den stora nackdelen med den här blockbildningen uppstod när två block blev jämnstarka, vilket var just det som skedde. Trippelententens block var militärt ungefär lika mäktigt som Centralmakterna. Om vi återigen tänker oss tanken med att tillhöra ett motorcykelgäng kan det vara lättare att förstå. Om ett precis lika stort och starkt motorcykelgäng anfaller ditt gäng har du ingen uppenbar fördel med att tillhöra gänget längre utan hela ditt gäng riskerar att få stryk av hela det andra gänget. I värsta fall kommer två jämnstarka gäng att slå på varandra tills alla utom en är döda.

Hur blev det ett världskrig?

Världen bestod inte bara av Europa, men europeiska länder hade kolonier i andra världsdelar och de kolonierna drogs också in i kriget. Om man tittar på hur hela världen var uppdelad i slutet av kriget blir det tydligare:

WWI-re.png

Orange = Centralmakterna och dess allierade (Italien hade bytt sida)
Grönt  = Ententen och dess allierade (Ryssland var inte del av Ententen i slutet av kriget)
Grått  = Länder som var neutrala under hela första världskriget

Förändrades blocken?

Under krigets gång skedde förändringar inom blocken:

  • Italien bytte sida till Trippelententen
  • Ryssland drabbades av revolution och drog sig ur både Trippelententen och kriget
  • USA gick med i kriget på Trippelententens sida


Hur påverkade förändringarna kriget?

Varje sådan förändring hade stor inverkan på kriget.

  • Att Italien bytte sida innebar att Österrike-Ungern fick dela upp sina styrkor så att de slogs i söder mot Italien istället för att hjälpa Tyskland mot sina fiender i väster.
  • Att Ryssland drog sig ur kriget hjälpte Tyskland enormt eftersom de kunde flytta alla soldater i öster till västfronten. Det gjorde att Tyskland helt plötsligt fick dubbelt så mycket soldater i väster och gjorde att de fick en god chans att vinna kriget.
  • Att USA gick med i kriget var det som avgjorde att Tyskland ändå förlorade. Egentligen inte för att USA skickade så mycket soldater, det var få amerikanska soldater om slogs i första världskriget, utan för att man dels kunde skicka nytt, modernt krigsmaterial till Storbritannien och Frankrike och dels ökade det moralen och hoppet för de soldater som slogs för Storbritannien och Frankrike så att de ansträngde sig ännu mer med att slåss mot de tyska soldaterna.

Källor

en.wikipedia.org/wiki/Allies_of_World_War_I

en.wikipedia.org/wiki/Pursuit_of_Goeben_and_Breslau

Samtliga bilder från Wikimedia Commons

Åter till registret för första världskriget