Åtgärder

Forumspel - hinduiska problem

Från Skolbok

Hinduiska forumspel

I ett forumspel kan man när som helst avbryta och byta ut en person. Det är bara för en åskådare att säga ”stopp”. Då fryser man scenen och byter personen. Bäst är om man först spelar igenom pjäsen en gång på det sätt gruppen planerat det. Sedan en gång till när man kan byta personer och ändra handlingen. Ev. kan man t.o.m. låta en person hoppa in som en ny person i handlingen. Bara det tillför scenen något extra.


Cow milking, rear view, near Mehsana, Gujarat, India.jpg

1: Slakta kon (två vuxna och minst ett hungrigt barn)
   Det har varit missväxt och familjen har absolut ingenting kvar att äta. Mamman tänker på barnen som riskerar att svälta ihjäl och vill slakta den enda kon, pappan tänker på vad barnen kommer att återfödas som, liksom den som slaktar kon (mamman eller pappan)

2: Bada i Ganges (en vuxen och ett barn)
   Barnet har stulit frukt från marknaden och föräldern vill ta bort den onda karman genom att låta barnet bada i Ganges. Problemet är att just där de bor (och flera mil åt varje håll) är ;Ganges både djup och ström, och barnet kan inte simma.

3: Efter ultraljudsundersökningen (två vuxna)
   Den gravida Mamman kommer hem efter ultraljudsundersökningen. Familjen har redan två döttrar och nu har hon fått reda på att barnet hon väntar är ännu en flicka. Hon anser att alla barn kommer från Brahman, men pappan vill inte betala hemgiften och bli skuldsatt hela livet.

4: Sonen vill gifta sig (två vuxna och två ungdomar som skall gifta sig)
   Sonen kommer hem och presenterar den flicka som skall bli hans blivande fru (väldigt kära). Problemet är att familjen tillhör den högsta kasten och flickan är kristen. Dessutom vill sonen ändra religion till kristendomen för sin flickväns skull.

5: Solkorset (två vuxna, en lärare och en rektor)
   Du har fått jobb som lärare och för att vara säker på att du får lycka på din nya arbetsplats har du satt upp en stor bild av ett solkors över ditt skrivbord. Något inte rektorn uppskattar utan vill att du skall ta bort det.