Åtgärder

Från idé till föremål

Från Skolbok

slojdprocess(2).png


Slöjd är egentligen att du skall lära dig att skapa någonting som du har nytta av. Det du gör i bilden är vanligtvis en prydnad, något man tittar på, men det du gör i slöjden är det tänkt att du skall använda.

Det finn sex steg på vägen från idé till föremål, eller "slöjdprocessen" som det kallas på finare svenska, och de stegen skall jag försöka beskriva här med ett iPhone fodral som exempel.


Steg 1, idé

Du har en iPhone men du vill gärna ha något skydd till den när den laddas eller när du har den i väskan. Ett skydd som samtidigt är personligt och som inte kan köpas. Tänk att du har träslöjd. Du har sett att det finns fodral av trä att köpa, men du bestämmer dig för att istället skapa ett litet skrin av trä i slöjden. Du inser att ett fodral blir litet väl svårt att göra med stämjärn och såg och det skulle ta allt för lång tid att göra klart. Ditt iPhone-skrin skall dessutom ha din profil inbränd i ytan så att man ser att det är ditt. Du har fått din idé.

640px-IPhone_4S_unboxing_17-10-11.jpg

wood_iphone_case.jpg


Steg 2, planering

Vad behöver du? Du behöver en ritning. Det är slött och lätt att säga "jag behöver ingen ritning för jag har allt i huvudet" men det är inte bra. Du behöver få ut dina idéer på papper, först då blir de verklighet och du kan se vilka problem som kan uppstå. Tänk om bildläraren sa "jag vill att ni ritar en bild av en katt" och du struntar i det för att du redan vet hur katter ser ut? Även i bilden behöver dina idéer komma ut på ett papper så att man upptäcker problemen.

När ritningen är gjord måste du kontrollera med läraren om det finns material. Till fodralet kan ett riktigt ljust träslag bli snyggt och läraren påpekar att björk kan passa eftersom det är rätt hårt, ljust och ofta finns i slöjden. Dessutom behövs någon form av gångjärn. Enklast är en bit läder som får fungera som gångjärn. Efter en kontroll med läraren går det bra. Då kommer du på att skrinet liknar en bok och att det kan vara kul att ha en titel till din bild. En liten läderrem kan användas för att hålla ihop skrindelarna. Alla mått och allt material skrivs in på ritningen. Nu får du dessutom tänka igenom hur många lektioner du tror att det tar och vad du skall göra under varje lektion. Fyll även i tidsplanen på arbetsbeskrivningen.

När allt är inskrivet och läraren godkänt projektet är det dags att börja göra själva skrinet. Du är färdig med planeringen.


Steg 3, genomförandet

Bilden skapas genom att du sitter framför en lampa och en kamrat ritar av din profil på ett papper. Det förminskas sedan ner till samma format som skrinet på skolans kopiator. Två bitar av björk urholkas på samma sätt som man urholkar skålar. Med hjälp av iPhonen kontrolleras att tillräckligt med trä tas bort. Allt trä slipas när grovformningen är klar. Profilbilden kopieras över på träytan och bränns in med brännpenna. Med datorn skrivs titeln ”Kims hemliga liv” ut med ett snyggt typsnitt. Även den titeln kopieras över på skrindelen under profilbilden och bränns in med brännpenna. Allt lackas med klarlack. Lektionen efteråt, när lacket skapat en hård yta, limmas läderdetaljerna på med kontaktlim. Du är färdig med genomförandet.


Steg 4, resultat

Skrinet visas upp för läraren och en kort diskussion förs om du gjort som på ritningen eller om du ändrat något under arbetets gång. Läraren kikar om du fuskat någonstans eller om något blivit slarvigt gjort och måste göras om. Är det så att du slarvat får du gå tillbaka till tidigare steg. I värsta fall får du gå tillbaka till planeringen om det visar sig att du tänkt fel och det du vill göra inte fungeraar. Om allting fungera som det är tänkt är resultatsteget avklarat och du skall utvärdera det du gjort.


Steg 5, utvärdering

Du fyller i din loggbok, eller formulär i datorn, där du skriver vad du gjort, hur det gick att planera, hur du tillverkade skrinet, vad som var svårt, vad som var lätt och vad du lärt dig för nya saker under arbetets gång. En utvärdering kan t.ex. se ut så här:


Nu är ditt skrin klart. Då är det dags att tänka tillbaka på hur det har varit att göra det och att värdera resultatet. Motivera varför du tycker som du gör.

  • Hur ser ditt skrin ut?
  • Blev det som du tänkt dig?
  • Kunde du ha gjort något annorlunda?
  • Vad var lätt eller svårt?
  • Är du nöjd/missnöjd och varför då?
  • Hur har du arbetat?
  • Har du tagit ansvar för ditt arbete?
  • Hur stämde din tidsbedömning överens med den verkliga tidsåtgången?
  • Vad behöver du träna mer på?
  • När du är klar med att skriva. VISA din lärare.


Steg 6, vidareutveckling

När du använt skrinet en tid inser du att du inte har öppningar för hörlurar eller laddningssladd. Då är det lämpligt att återvända till slöjdsalen, borra hål för sladdarna i skarven mellan skrinhalvorna och hugga ut plats för kontakterna. Stryka på ny lack på träytorna i hålen och lägga till vad du utvecklat i loggboken. Det är alltid roligt när man kan göra något bra bättre. På det sättet är vidareutvecklingsfasen klar.


Källor

http://bojtskapskrin9.wikispaces.com/Valentina

(Utvärderingsfrågor)


Bildkällor:

Wikimedia Commons utom:

www.ohgizmo.com/wp-content/uploads/2009/04/wood_iphone_case.jpg

IPhone träfodral

www.eslov.se/images/200.448784da132b9e9ac19800059301/slojdprocess(2).png

Bild på slöjdprocessen