Åtgärder

Gästrikland

Från Skolbok

Gastrikland 100.png Sverigekarta-Landskap Gästrikland.svg

Landskapsvapen

Gästrikland vapen.svg

Landskapsblomma

Gästriklands landskapsblomma är liljekonvalj. En blomma som doftar gott och blommar i början av juni. Därför finns den ofta med i blombuketter vid skolavslutningar.

Liljekonvalj i Södertälje .jpg

Landskapsdjur

I Sveriges granskogar finns två stora hönsfåglar, orre och tjäder. Just tjäder är Gästriklands landskapsdjur.

Tetrao urogallus front.jpg

Geologi

I slutat av senaste istiden var hela Gästrikland täckt av ett 200 meter djupt hav. Landhöjningen har gjort att Gästrikland långsamt rest sig upp och de gamla havsbottnarna är nu lerslätter. Landskapet har, trots slätterna, stora ytor med granskog och den västra delen har en mer kullig terräng. Spåren efter istiden kan hittas överallt i landskapet, oftast i form av klapperstensfält vid kusten och rullstensåsar.

I södra och mellersta delarna av landskapet fanns det en hel del järnmalm förr. Där öppnades gruvor och där byggde man hyttor och järnbruk.

Det finns flera älvar som rinner genom landskapet. De två största är Gavleån vid vars utlopp Gävle ligger, och Dalälven som är landskapets södra gräns. Många anser att Dalälven är gränsen mellan Norrland oh södra Sverige.

Gavleån där den rinner genom Gävle

Gavleån där den rinner genom Gävle

Kommunikation

Motorvägen E4 går längs kusten från norr till söder, i sträckningen mot Stockholm, som en blodåder för landsvägstrafiken. E16 är en väg som har sträckningen Falun - Gävle

Bergslagsbanan är en mindre järnväg som går Gävle–Falun.

Traditionella näringar

Järnet gav många arbetstillfällen förr. malmen skulle brytas ur berget eller plockas upp ur tjärnar och myrar sm myrmalm på vintern. Skog skulle fällas och brännas till träkol i kolmilor. Malmen skulle krossas och hettas upp till järnet smälte. Smeder skulle bearbeta järnet till former som gick att använda.

Den skog som inte gick till järntillverkning fälldes och sågades till virke vid kusten.


Strömming

Strömming

Från Gävle spred sig varje sommar en flotta av fiskebåtar, ända sedan 1500-talet. Det var gävlefiskarna som seglade ut längs Norrlands kuster till sina fiskelägen. Gävlefiskarnas hamnar kallas för Gävlebohamnar. De hade familjerna med sig och från sina hamnar fiskade de hela sommaren, främst strömming som torkades eller lades in i saltlake, för att sedan återvända till Gävle när hösten kom och där sålde de sin fångst. Fisket gjorde dem rika. Flera av de platser som fiskarna använde som fiskeläge under sommaren utvecklade sig till byar och städer med tiden, när andra människor flyttade norrut och hittade de färdiga husen i bukter och vikar.

Den sista gävlefiskaren slutade med sitt fiske 1914.

Barsta kapell, byggdes av gävlefiskarna på 1600-talet

Barsta kapell, byggdes av gävlefiskarna på 1600-talet

Nutida näringar

All järnmalm är borta för länge sedan, men stålindustrier som Sandvik i Sandviken fortsätter traditionen och tillverkar specialverktyg, fast numera köps järnet in från andra gruvor. Vanligen från Norrland.

Sandvikens stålfabrik, 1936

Sandvikens stålfabrik, 1936


Skogen ger fortfarande många arbetstillfällen men numera är pappersmassan mest värdefull och stora pappersmassafabriker som den Korsnäs-ägda pappersmassefabriken Billerud Korsnäs är viktiga arbetsgivare. Det är faktiskt så att mer än hälften av all skog i Gästrikland ägs av olika skogsbolag.

I dagsläget finns det inga som livnär sig på fiske i Gästrikland. Bottenhavet är utfiskat och strömmingen så giftig av miljögifter at man helst inte skall äta den.

När gruvorna lades ner och pumparna stannade fylldes de med vatten, men en gruva, Bodås gruva när Hofors, fick ett annat öde. Där planterade man istället champinjoner, som trivdes där det är mörkt och fuktigt. Tio ton champinjoner i veckan skördades ur gruvan, men lönsamheten var för dålig. Från 2004 är gruvan istället lager för Mackmyras whiskeyfat.


Bodås gruva

Några viktiga orter

Gävle är Norrlands äldsta stad och med sina drygt 75 000 invånare näst störst efter Umeå. Gävle kan lukta gott om vinden ligger på från Gevalias kafferosteri där mer än hundra ton kaffebönor rostas varje dag. Eller så luktar det illa om vinden ligger på från pappersmassafabrikerna Karskär eller Skutskär. Sega bilar och annat godis tillverkas av Ahlgrens godisfabrik. I staden finns också en högskola.

Restaurangen Gävle bro går rakt över motorvägen E4

Restaurangen Gävle bro går rakt över motorvägen E4


Sandviken är en stad som växte upp runt stålverket på 1800-talet när arbetare bosatte sig i baracker runt fabriken. fabriken Sandvik i Sandviken är numera världsledande vad det gäller tillverkning av verktyg i specialstål.

337px-Old_Blast_furnace_in_Sandviken.jpg

Gammal vanna för järnframställning, Sandviken


Hofors är, liksom Sandviken, ett samhälle som vuit upp kring en stålfabrik. Det var runt Hofors det fanns flest järngruvor och järnhyttor förr i tiden. Det finns mer än 60 gamla gruvhål runt staden. Strax utanför Hofors finns mäktiga klapperstensfält. Ett minne från när Sverige reste sig ur havet efter senaste istiden och havsstranden gick vid Hofors, trots att det är många mil till havet numera.

Klapperstensfält, ej Hofors

Klapperstensfält, ej Hofors


Ockelbo är en gammal bruksort som vuxit upp runt ett järnbruk. Bruket har lagts ner men man har fortsatt med tillverkningsindustri och har tillverkat både snöskotrar av märket Ockelbo och båtar här.

Ockelbo snöskoter

Ockelbo snöskoter

Några viktiga personer

Cecilia Ehrling Danermark är en känd dansare från Gävle som bland annat varit med i TV4:as Let's dance tävlingar: https://sv.wikipedia.org/wiki/Cecilia_Ehrling eller http://www.ceciliaehrling.se/

Cecilia Ehrling.jpg


Thomas Di Leva, även han från Gävle, är en känd artist och låtskrivare: https://sv.wikipedia.org/wiki/Thomas_Di_Leva eller http://www.dileva.se/

Thomas Di Leva.jpg

Roligt vetande

Inför jul brukar man bygga en gigantisk julbock av halm i Gävle, men tyvärr har det också blivit något av en sport att försöka tända eld på bocken innan julafton.

Julbocken i Gävle

Julbocken i Gävle


I Gävle ligger Lantmäteriet. De har som jobb att förse människor i Sverige med Kartor. De har bland annat skapat en hel Minecraft värld baserat på Sveriges karta. De har även riktigt gamla kartor i sina arkiv. Vill du ha egna, nya kartor kan du skriva ut din egen kartbok direkt från deras hemsida här: https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Kartor-flygbilder-och-ortnamn/kartutskrift/

Karta från 1779

Karta från 1779


I Mackmyra, som ligger mellan Gävle och sandviken, tillverkas Sveriges första whiskey i det nedlagda järnbruket i Mackmyra, helt enligt samma principer som används i Skottland.

Whiskeyflaskor från Macmyras destilleri

Whiskeyflaskor från Mackmyras destilleri

Källor

Geografi Sverige, Ingrid Åsgård, NoK 1995 ISBN: 91-27-62744-6

Boken om Sverige, Stina Andersson och Karin Åström, Liber AB 1999 ISBN: 91-21-177-48-1

Wikipedia:

https://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%A4strikland

https://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%A4vle

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ockelbo

https://sv.wikipedia.org/wiki/Hofors

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sandviken


Bildkällor

Samtliga bilder från Wikimedia Commons.

Åter till registret för Sveriges landskap och län