Åtgärder

Geografi, skolbok

Från Skolbok

geo.jpg

Geografi

Lärobok, mellanstadiet eller repetition i högstadiet

Sveriges landskapstyper (Mellanstadiet)

Sveriges landskapstyper
Sveriges bergslandskap
Sveriges barrskogslandskap
Sveriges lövskogslandskap
Sveriges odlingslandskap
Sveriges stadslandskap
Sveriges våtmarkslandskap
Landskapet kring Sveriges sjöar och vattendrag
Landskapet kring Sveriges hav


Geologi
Geologi - mål i grundskolan
Hur berggrund bildas
Sedimentär berggrund
Sedimentära bergarter
Metamorf berggrund
Metamorfa bergarter
Magmatisk berggrund
Magmatiska bergarter
Mineral
Ädelstenar
Malmer
Stenredskap
Naturgeografi
Jordens inre
Plattektonik
Uppbyggande krafter
Kolcykeln och vulkaner
Supervulkaner
Nedbrytande krafter
Istiden
Spåren efter istiden
Därför tog istiden slut
Glaciärer
Glaciärernas framtid


Lärobok för år 7 - (förslag)

Kartografi

Längdgrad och breddgrad
Kartritning
Tematiska kartor
Tour i Google Earth (lektionsförslag)
GIS
QGIS i skolan


Klimatologi

Väder och klimat
Klimatzonerna
Köppens system
Vindar
Vattnets kretslopp
Världshaven
Havsströmmar
Golfströmmen
El Niño
IOD - Indian Ocean Dipole


Lärobok för år 8 - (förslag)

Kulturgeografi
Stadens framväxt och roller
Population
Emigration och immigration
Den gröna revolutionen
Energi
Ändliga energiresurser
Förnybara energiresurser


Lärobok för år 9 - (förslag)

Sårbara platser I luften

Jordens atmosfär
Växthuseffekten
Växthuseffekten i känsliga områden - allmän beskrivning
Växthuseffekten i polarzonerna
Växthuseffekten i Sverige - tempererad zon
Växthuseffekten i subtropiska zonen
Växthuseffekten i tropikerna
Växthuseffekten - förnekarna

I havet

Oljekatastrofer
Havsnivåhöjning
De som dränks först
Korallblekning
Östersjön - ett hav i kris
Tidvatten
Tidvattenkraftverk
Vågkraftverk
Rovfiske
Valjakt

Olika länder

Framtidens Australien
Västsaharas fosfat, en konfliktskapare
Somalia, torkans och översvämningarnas land
Geografi, tema år 9 - Känsliga områden


Lärobok, gymnasiet eller överkurs i högstadiet

Geografiska teorier och modeller
Von Thünens isolerade stat
Webers lokaliseringsteori
Christallers centralortsteori


Lärarhandledning i geografi

Geografi, mål enligt lgr 11
Geografi, planering 7-9 enligt lgr 11 och 2021 års läroplan
Kartboksövningar, enkla