Åtgärder

Glaciärernas framtid

Från Skolbok

Passar bäst för högstadiet


För länge sedan hade kolgruvearbetarna i England med sig kanariefåglar i gruvorna. Så länge kanariefågeln kvittrade och sjöng i sin bur var allt bra. Men om kanariefågeln tystnade och dog innebar det att det läckte in gas i gruvan. Då skyndade sig arbetarna upp till ytan innan gruvan blev så gasfylld att också arbetarna dog. Man brukar säga att glaciärerna är klimatets kanariefåglar. När glaciärerna börjar försvinna är det som när kanariefåglarna dog i gruvorna, och vi människor måste sätta igång på allvar och jobba för en minskad växthuseffekt.


Vad händer med Arktis?

Förändring av Nordpolens is 1984-2016

Polernas isar krymper och det syns tydligast i Arktis (Nordpolen). Nordpolen har inga glaciärer men är ändå en rejäl klump med is. Avsmältningen av Arktis isar sker enligt principen "två steg framåt och ett tillbaka". När polarisen smälter släpps mängder med nedkylt vatten ut i havet. Det i sin tur skapar en tillfällig nedkylning av havsvattnet så att avsmältningen tillfälligt stoppar ett år, kanske två. Det kan till och med bli så att polarisarna tillfälligt växer. Men den ökningen är kortvarig. Om man jämför förändringen över en längre följd av år blir avsmältningen och minskningen av polarisarna tydlig (se bild).

De stora förlorarna är djur som är beroende av isen. Isbjörnar svälter när sälarna de normalt jagar från isen inte går att hitta och sälkutarna drunknar när isen de föds på smälter bort innan de blivit stora nog att klarar sig i havet.

När nordpolens is smälter undan öppnas dessutom nya handelsvägar för fartyg med medföljande risker för nedsmutsning. Den krympande isen gör också att världens fiskeflottor kan fiska ut världens sista hav som förskonats från storskaligt fiske eftersom det varit så svårtillgängligt.

clip_image00210.jpg

Svältande isbjörn


Vad händer med Grönland och Antarktis

Havsnivån påverkas inte av att isen smälter på Nordpolen. Arktis is är som en isbit som guppar omkring i havet. Däremot är det inte bra att inlandsisen, glaciärerna, på Antarktis (Sydpolen) och Grönland smälter eftersom smältvattnet därifrån ger en direkt påverkan på havsytan. En negativ effekt är att haven runt Grönland och Antarktis får en minskad salthalt, eftersom is och snö aldrig innehåller salt. Det påverkar de djur och fiskar som lever i saltvatten som tvingas flytta därifrån, om de kan.

Vad händer med havsnivån?

En annan negativ effekt är att världshavens vattennivå höjs när inlandsisar och glaciärer smälter och smältvattnet rinner ut i haven, och de största inlandsisarna hittar vi på just Grönland och Antarktis. Man beräknar att:

  • Om Grönland blir isfritt stiger havsnivån med 7-10 meter.
  • Om Antarktis blir isfritt stiger havsnivån ytterligare 60-70 meter

Vad händer med Golfströmmen om Arktis blir isfritt?

Golfströmmen

En tredje negativ effekt är att Golfströmmen kan ta en annan bana. Golfströmmen uppstår av att vatten i Karibiska havet och Mexikanska Golfen, som är grunda hav, värms upp av solen. Vattnet ökar i volym när det värms och måste ta vägen någonstans. Samtidigt kyls extra salt havsvatten ner till +4 grader norr om Island, vatten fryser till is så halten av salt ökar i vattnet (is innehåller inte salt) och nedkylt extrasalt vatten sjunker till botten. En "grop" skulle bildas om inte vatten rann till från annat håll. Det som fyller "gropen" är överskottet av varmt karibiskt vatten, så har Golfströmmen bildats.

Så länge som kallt, extra salt vatten sjunker i Norra ishavet, så länge fortsätter Golfströmmen sin vanliga bana. Om det däremot blir så att det slutar bildas kallt, salt vatten, kommer inte kallt vatten att sjunka ner till botten i Norra ishavet. "Pumpen" som driver Golfströmmen skulle stanna. Golfströmmen skulle troligen ändra sitt lopp och passera söder om Storbritannien, mot Medelhavets utlopp i Atlanten där extra salt vatten strömmar ut som en liten "pump". Det skulle ge oss ett kallare och torrare klimat, för en tid. Sedan skulle växthuseffekten komma ikapp med ökade temperaturer.


Vad händer med glaciärerna?

151021-news-glacier-park-melt-vin_ds1502001-172_final_640x360_548681795829.jpg

Krympande glaciär i USA

Glaciärerna smälter undan. Det händer överallt på jorden. Det har det visserligen alltid gjort (se filmsnutt om glaciär i Argentina) med spektakulära skådespel som följd, men just nu smälter glaciärerna extra snabbt på grund av växthuseffekten. Världen över försvinner varje år tre gånger så mycket is från glaciärerna som den samlade ismängden i Alperna. När glaciärerna i Sverige smälter undan hittar man rester av skog som växte i fjällkedjan för tusentals år sedan. Något som visar att det inte varit så varmt som det är nu sedan slutet av istiden. Det är bara en tidsfråga innan samtliga glaciärer i Sverige försvunnit.

Kebnekaise 2106 m nu, 2120 m 1968, sommartid', avsmältning har gjort nordtoppen högst numera'


2730_krsa.jpg

12 000 år gammal tallstubbe tittar fram

I Sverige har det ingen större effekt, mer än att Kebnekaise blir lägre, men det finns ställen där smältande glaciärer är en katastrof. Hur kan man rädda glaciärerna? En kortsiktig lösning är att täcka glaciären med vitt material på sommaren och på det viset minska avsmältningen (se filmsnutt). Det ger effekt eftersom det finns så mycket föroreningar i snön på glaciärerna från avgaser och liknande från bilar, båtar, tåg och flygplan. När snön smälter på sommaren blottas de svarta föroreningarna. Glaciären får en mörk yta. Avsmältningen ökar jättemycket, jämfört med om ytan förblev vit.

Kebnekaise - bestigning sommartidRäddningsaktion i Italien


Vad händer med Himalaya

Flera av Asiens största floder börjar som rännilar från Himalayas smältande glaciärer. Glaciärerna fungerar som en buffert för dricksvatten. De byggs på under vintern. När sommaren kommer smälter de långsamt ner så att floderna har vatten året om. Om det inte fanns glaciärer skulle all nederbörd på bergen falla som regn istället för snö och orsaka otäcka översvämningar under regnperioden, mycket värre än nu. När sedan torrperioden kom skulle det inte finnas någon buffert. Inget smältvatten skulle leta sig ner i flodfårorna. När glaciärerna väl smält bort finns för litet vatten för en flod.

Bara i Pakistan är 180 miljoner människor direkt-, eller indirekt, beroende av floden Indus. Situationen är liknande för människorna i Vietnam, Bangladesh och norra Indien. Flera hundra miljoner människor kommer att vara tvungna att fly, men vilket land vill ta emot dem?

Indus syns som en grön orm genom Pakistans öknar

Ett liknande hot finns i Kina där inlandet mest består av öken och det mesta av landets dricksvatten har sitt ursprung i glaciärerna i Himalaya, som ligger inom andra länders gränser.


Källor

http://www.teknat.umu.se/pressinformation/nyhetsvisning/krympande-glaciarer-avslojar-gomda-skogar-och-ett-varmare-klimat-.cid15985

http://science.howstuffworks.com/environmental/earth/geophysics/question4731.htm

http://www.svd.se/kebnekaises-sydtopp-behaller-mattet

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3076420/

Bildkällor

Polaris 79-2012: e360.yale.edu/images/slideshows/nasa_seaice_1979_2012.jpg

Svältande isbjörn: wattsupwiththat.files.wordpress.com/2015/09/clip_image00210.jpg

Krympande glaciär USA: pmdvod.nationalgeographic.com/NG_Video/512/43/151021-news-glacier-park-melt-vin_ds1502001-172_final_640x360_548681795829.jpg

Tallstubbe: www.teknat.umu.se/digitalAssets/2/2730_krsa.jpg

Kebnekaise: bearfootnorth.se/se/wp-content/uploads/sites/2/2014/03/Uppt%C3%A4ck-Kebnekaise-1.jpg

Bild på havsströmmar: www.alltomvetenskap.se/sites/default/files/golfstrommen.jpg

Bild på Indus: static.newworldencyclopedia.org/thumb/b/bb/Indus.A2002274.0610.1km.jpg/256px-Indus.A2002274.0610.1km.jpg


Åter till geografibokens register