Åtgärder

Hemmets tekniska system

Från Skolbok

Tekniska system är, litet förenklat, olika delar i ett system som finns för att vi skall få ett bekvämare liv. Toalett är ett bra exempel. Förr hade man utedass, men det var rätt grisigt att tömma tunnan ute på gödselstacken och sätta tillbaka en tom tunna man rengjort själv. Tänk hur mycket enklare det är att bara dra i en knapp så spolas allt bort.


Tekniska system i hemmet

Om man tittar på ditt hem finns det en mängd olika tekniska system som du antagligen inte ens funderat över hur de fungerar. Här nedanför kommer en snabb översikt som du kan ha till hjälp när du fördjupar dig i hur de olika systemen fungerar. Begreppen med fet stil är de viktigaste i varje system.


Elektricitet

windxcel_0.jpg

Elströmmen kommer ut i dina kontakter hemma på något vis, men vet du hur? Innan den kom till kontakten har den funnits i en transformatorstation. Innan det har den gått i en starkströmsledning och före det tillverkades elströmmen i ett kraftverk någonstans.


Dricksvatten och avloppsvatten

waterqualityoverview.jpg

Vattnet som rinner ut i kranen kommer troligtvis från ett vattentorn någonstans. Innan det kom till vattentornet pumpades det upp ur en källa. I några städer tar man istället vattnet från en sjö eller älv och renar vattnet i ett vattenreningsverk.


När du spolar ner något i toaletten, låter vattnet rinna ut i duschen eller använder kranarna i köket rinner vattnet iväg någonstans. Det fortsätter till ett reningsverk (även kallat avloppsreningsverk) där man låter det passera flera olika reningsdammar och blandas med kemikalier innan det återigen släpps ut i naturen.

reningsverk.jpg


Värme

energiandelar.gif

Hus värms upp på olika vis. Används elvärme kan du titta på stycket om elvärme. Värms det upp med olja har oljan kommit till en oljetank i närheten med hjälp av en tankbil. Tanbilen hämtar oljan från en större oljecistern någonstans. Den har i sin tur fått oljan från ett oljeraffinaderi som har fått oljan fraktad till sig, troligen med oljetanker, från en oljekälla någonstans där råoljan pumpats upp ur marken. Värms det med ved, träflis eller pellets har den fraktats på ett liknande sätt, med lastbil från ett lager. Lagret har i sin tur fått veden, träflisen eller pelletsen från någon typ av sågverk som tillverkat den av träd. Träden har fraktats, troligen med timmerbil, från en skog där träden ursprungligen sågats ner.


Mat och sopor

Food-waste-Surplus-tomato-003.jpg

Maten köps vanligen i en butik. Till butiken har den fraktats med lastbilar från något storlager. Storlagren tar emot stora partier av olika sorters mat från hela världen.


När man lagat maten blir det ofta en hel del sopor kvar, både tomma förpackningar och matrester. De brukar skickas till soptippen. Numera grävs inget ner utan man brukar röta och göra jord av matrester och liknande sopor, gasen tar man reda på och kör t.ex. bussar på den. Resten eldas upp. Elden värmer vatten som blir ånga som blir elström och så får vi elektricitet tillbaka till husen.

stor_sopsortering.jpg

Telefon, Internet, TV och radio

Telefon, Internet och TV kommer oftast till husen med hjälp av fiberkabel eller kopparkabel i de äldre näten som ursprungligen enbart användes för telefonerna. Så har det inte alltid varit och i äldre hus är det fortfarande separerat så att TV kommer med hjälp av centralantenn (rund coaxantenn), telefon med kopparkabel och Internet med bredbandsmodem kopplat till telefonuttaget.

5255452822_15662acbdc.jpg

Fast telefon kommer till huset i kopparkablar. De går vidare till en plint där ett kvarters samlade kablar är anslutna. Innan det kommer kablarna från ännu större plintar och televäxlar tills man kommer till en telestation. Till och från telestationen går telefonsamtalen endera med fiberkabel eller med radiolänk till andra telestationer


Mobila telefonsamtal, 3G och 4G främst, går mellan olika telemaster, men det fungerar i princip på samma sätt som för det fasta telefonnätet.


networkhome3wd.jpg

Internet fungerar på exakt samma sätt som telefonin. Litet varstans finns det olika servrar, web-servrar, som ser till så att det finns något att se när du surfar omkring. Alla dessa servrar har ett unikt nummer, ett IP-nummer, som består av fyra nummerserier 0-255, t.ex. http://80.239.174.91/ (som går till Google). Siffror är svåra att komma ihåg, därför finns det andra servrar, DNS-servrar, som översätter nummer till en riktig adress – http://www.google.se . Det finns en uppsjö andra servrar med olika funktion på Internet: spelservrar, e-mailservrar, filservrar osv.


yagi.jpg

YAGI-antenn


Vanlig TV som inte går med bredband tas in i ett hus medhjälp av en antenn, vanligen en YAGI-antenn. Den riktas mot en TV-mast som skickar ut TV-signalen. TV-masten står i sin tur i förbindelse med andra TV-master med hjälp av radiolänk. Så hoppar signalen från mast till mast, men den börjar i en TV-station där TV-programmet skickas ut.


sattv2.gif

Satellit-TV tas emot i ett hus med hjälp av en parabolantenn. Den riktas mot en satellit uppe i rymden som skickar ut TV-signalen till alla som vill se TV. Någonstans på marken finns olika TV-stationer som skickar upp sina program till satelliten med hjälp av TV-sändare och parabolantenner.


Radio skickas vanligtvis som en signal på exakt samma antenner som TV. Kan du se TV kan du vanligtvis också höra radio. Fördelen med radio är att det krävs så mycket mindre antenner för att signalen skall höras.

article-1312946-0B35E1B0000005DC-867_296x189.jpg

Källor

Bildkällor

Bild på elektriskt system: i1.wp.com/www.cleanenergyresourceteams.org/sites/default/files/windxcel_0.jpg

Dricksvatten: www.dcwater.com/images/waterqualityoverview.jpg

Avloppsvatten: www.lomma.se/images/18.34b2e98512d7f59252480001682/1348223837883/reningsverk.jpg

Energianvändningsandelar: 79.170.40.167/umesotning.se/wp-content/uploads/2011/03/energiandelar.gif

Tomatberg: static.guim.co.uk/sys-images/Guardian/Pix/pictures/2009/9/8/1252422492012/Food-waste-Surplus-tomato-003.jpg

Sopsortering: www.gronatips.se/temabilder/stor_sopsortering.jpg

Telefonledning: farm6.static.flickr.com/5170/5255452822_15662acbdc.jpg

Internet: img294.imageshack.us/img294/6113/networkhome3wd.jpg

Yagiantenn: dat.etsit.upm.es/~luciano/blog/wp-content/uploads/2009/02/yagi.jpg

Satellit tv: www.rummet.dk/rumfart/illustrationer/satellitter/sattv2.gif

Radio: i.dailymail.co.uk/i/pix/2010/09/17/article-1312946-0B35E1B0000005DC-867_296x189.jpg