Åtgärder

Historia

Från Skolbok

Historia
Historia, planering 7-9 enligt lgr 11 och 2021 års läroplan
Varför läser vi historia?
Kontinuitet och förändring - med exempel
Historiebruk - med exempel
Aktörer och strukturer i historieämnet - med exempel
Analysera målningar och fotografier som historiska källor
Historia från stenåldern till antiken, skolbok Beskrivning
hi1.jpg Historieämnets del som berör forntid-antiken har en komplett skolbok på 32 kapitel.

För att komma till samtliga kapitel om historien från stenåldern till antiken klickar du bara på länken:

"Historia från stenåldern till antiken, skolbok", så kommer du till kapitelsidan.


Historia från stenåldern till antiken, skolbok

 • Stenåldern
 • Bronsåldern
 • Järnåldern
 • Flodkulturerna
 • Antiken-Grekland
 • Antiken-Rom
 • Kina, Amerika, Polynesien
Historia från vikingatiden till stormaktstiden, skolbok Beskrivning
hi2.jpg Historieämnets del som berör vikingatid-Gustaviansk tid har en påbörjad skolbok på 14 kapitel.

För att komma till samtliga kapitel om historien från vikingatiden till Gustavianska tiden klickar du bara på länken:

"Historia från vikingatiden till Gustavianska tiden, skolbok", så kommer du till kapitelsidan.


Historia från vikingatiden till stormaktstiden, skolbok

 • Vikingatiden
 • Medeltiden
 • Stormaktstiden
 • Frihetstiden
 • Gustavianska tiden
Upplysningen
Kolonialism, imperialism och merkantilism tre begrepp
Kolonialism och slavhandel
Syd- och Mellanamerikas kolonisering (av européer)
Nordamerikas kolonisering (av européer)
Kapplöpningen om Afrika (européernas kolonisering av Afrika)
Asiens kolonisering (av européer)
Söderhavets kolonisering (av européer)
Kolonialism - projektarbete förslag på upplägg av projektarbete, år 7 eller 8
Amerikanska frihetskriget 1775-1783
Resa som kvinna i Nordamerika 1700-1900 talet
Franska revolutionen, skolbok Beskrivning
fr_rev.JPG Franska revolutionen

Revolutionen varade bara mellan 1789-1799,

men händelserna under revolutionen förändrade hela Europa efteråt.


För att komma till samtliga kapitel om franska revolutionen klickar du bara på länken:

Franska revolutionen, skolbok, så kommer du till kapitelsidan.
Frankrike, Napoleontiden 1799-1815
Napoleon, vägen till makten
Napoleon, en kejsares uppgång och fall
Napoleon, och kvinnorna
Napoleon, arvet efter kejsaren
Napoleon, arbetsuppgifter
Industriella revolutionen
Första industriella revolutionen 1760-1840 (ångmaskin, järnväg, ångfartyg)
Andra industriella revolutionen 1840-1914 (massproduktion, löpande bandet, elektricitet och telegraf, dynamit)
Industriella revolutionen - misären och lyxen (hur livet var för de fattiga, medelklassen och de rika)
Industriella revolutionen - nya politiska rörelser (nya politiska rörelser i misärens spår)
Mellan andra och tredje industriella revolutionen 1914-1970 (från första världskrigets början till kalla kriget)
Tredje industriella revolutionen 1970-2020 (mikroprocessor, persondator, Internet)
Fjärde industriella revolutionen 2020-? (Internet of things, AI, bioteknik, 3D printning)
Europa efter Napoleon 1815-1914
Fågelbajs, det vita guldet kampen om guano, 1800-talets andra hälft
Amerikanska inbördeskriget 1864-1865
Osmanska imperiets uppgång och fall 1299-1922
Sverige, Napoleon och Bernadotte 1809-1844
Sverige, Oscarianska tiden 1844-1905
La belle époque, Europa 1890-1914
Första världskriget, skolbok Beskrivning
ww1.jpg Första världskriget.

För att komma till samtliga kapitel om första världskriget klickar du bara på länken:

"Första världskriget", så kommer du till kapitelsidan.


Första världskriget, skolbok


Mellankrigstiden, skolbok Beskrivning
mellankrig.jpg Mellankrigstiden

För att komma till samtliga kapitel om mellankrigstiden klickar du bara på länken:

"Mellankrigstiden", så kommer du till kapitelsidan.


Mellankrigstiden, skolbok


Andra världskriget, skolbok Beskrivning
wwii.jpg Andra världskriget

För att komma till samtliga kapitel om andra världskriget klickar du bara på länken:

"Andra världskriget", så kommer du till kapitelsidan.


Andra världskriget, skolbok


Kalla kriget till kriget i Syrien, skolbok Beskrivning
kalla.jpg Kalla kriget till kriget i Syrien

För att komma till samtliga kapitel om Kalla kriget till kriget i Syrien klickar du bara på länken:

"Kalla kriget till kriget i Syrien", så kommer du till kapitelsidan.


Kalla kriget till kriget i Syrien, skolbok