Åtgärder

Historia

Från Skolbok

Karl XIIs likfärd (1884), målning av Gustaf Cederström (1845-1933).jpg

Karl XII:s likfärd, känd historieförfalskning


Allmänt om historieämnet

Historia
Varför läser vi historia?
Kontinuitet och förändring - med exempel
Historiebruk - med exempel
Aktörer och strukturer i historieämnet - med exempel
Analysera målningar och fotografier som historiska källor
Strukturera en historisk händelse Koreakriget som exempel
Generell mall för betygskriterier enligt Lgr22 i historia
Långa utvecklingslinjer enligt Lgr22 i historia
Om tidsnöden i historieämnet
Tidslinjer - med exempelLärobok, år 7 (Förhistorien, forntiden med flodkulturerna, Antiken och sedan från tidigmodern tid till och med Napoleon)


Historia från stenåldern till antiken, skolbok Beskrivning
hi1.jpg Historieämnets del som berör forntid-antiken har en komplett skolbok på 32 kapitel.

För att komma till samtliga kapitel om historien från stenåldern till antiken klickar du bara på länken:

"Historia från stenåldern till antiken, skolbok", så kommer du till kapitelsidan.


Historia från stenåldern till antiken, skolbok

 • Stenåldern
 • Bronsåldern
 • Järnåldern
 • Flodkulturerna
 • Antiken-Grekland
 • Antiken-Rom
 • Kina, Amerika, Polynesien
Historia från vikingatiden till stormaktstiden, skolbok Beskrivning
hi2.jpg Historieämnets del som berör vikingatid-Gustaviansk tid har en påbörjad skolbok på 14 kapitel.

För att komma till samtliga kapitel om historien från vikingatiden till Gustavianska tiden klickar du bara på länken:

"Historia från vikingatiden till Gustavianska tiden, skolbok", så kommer du till kapitelsidan.


Historia från vikingatiden till stormaktstiden, skolbok

 • Vikingatiden
 • Medeltiden
 • Stormaktstiden
 • Frihetstiden
 • Gustavianska tiden

Upptäckternas tid

Henrik sjöfararen och Portugal
Sidenvägen och Kina
Columbus och Amerika
Vasco da Gama och Indien
Syd- och Mellanamerikas kolonisering (av européer) ("momentet kolonialism" år 7)
Handelsutbytet mellan Amerika och Europa
Kolonialism, imperialism och merkantilism tre begrepp
Spanska armadan, England blir stormakt
Upplysningen
Nordamerikas kolonisering (av européer) (år 7) ("momentet kolonialism" år 7)
Amerikanska frihetskriget 1775-1783
Kolonialism och slavhandel
Syd- och Mellanamerikas kolonisering (av européer) ("momentet kolonialism" år 7)
Nordamerikas kolonisering (av européer) (år 7) ("momentet kolonialism" år 7)
Kolonialism - projektarbete förslag på upplägg av projektarbete, år 7 eller 8


Franska revolutionen, skolbok Beskrivning
fr_rev.JPG Franska revolutionen

Revolutionen varade bara mellan 1789-1799,

men händelserna under revolutionen förändrade hela Europa efteråt.


För att komma till samtliga kapitel om franska revolutionen klickar du bara på länken:

Franska revolutionen, skolbok, så kommer du till kapitelsidan.
Frankrike, Napoleontiden 1799-1815
Napoleon, vägen till makten
Napoleon, en kejsares uppgång och fall
Napoleon, och kvinnorna
Napoleon, arvet efter kejsaren
Napoleon, arbetsuppgifterLärobok, år 8 (Industriella revolutionen, kolonialismen, amerikanska inbördeskriget, Tysklands enande samt världskrigen inklusive mellankrigstiden)Industriella revolutionen
Första industriella revolutionen 1760-1840 (ångmaskin, järnväg, ångfartyg)
Andra industriella revolutionen 1840-1914 (massproduktion, löpande bandet, elektricitet och telegraf, dynamit)
Industriella revolutionen - misären och lyxen (hur livet var för de fattiga, medelklassen och de rika)
Industriella revolutionen - nya politiska rörelser (nya politiska rörelser i misärens spår)
Mellan andra och tredje industriella revolutionen 1914-1970 (från första världskrigets början till kalla kriget)
Tredje industriella revolutionen 1970-2020 (mikroprocessor, persondator, Internet)
Fjärde industriella revolutionen 2020-? (Internet of things, AI, bioteknik, 3D printning)
Kolonialism och slavhandel forts från år 7
Kapplöpningen om Afrika (européernas kolonisering av Afrika) ("momentet kolonialism" år 8)
Asiens kolonisering (av européer) ("momentet kolonialism" år 8)
Söderhavets kolonisering (av européer) ("momentet kolonialism" år 8)
Kolonialism - projektarbete förslag på upplägg av projektarbete, år 7 eller 8
Fågelbajs, det vita guldet kampen om guano, 1800-talets andra hälft
Amerikanska inbördeskriget 1861-1865
Resa som kvinna i Nordamerika 1700-1900 talet
Europa efter Napoleon 1815-1914
La belle époque, Europa 1890-1914
Osmanska imperiets uppgång och fall 1299-1922
Sverige, Napoleon och Bernadotte 1809-1844
Sverige, Oscarianska tiden 1844-1905
Första världskriget, skolbok Beskrivning
ww1.jpg Första världskriget.

För att komma till samtliga kapitel om första världskriget klickar du bara på länken:

"Första världskriget", så kommer du till kapitelsidan.


Första världskriget, skolbokRyska revolutionen - upptakten 1800-1917
Ryska revolutionen - revolutionsåren 1917-1921
Ryska revolutionen - arvet eter revolutionen 1921-


Mellankrigstiden, skolbok Beskrivning
mellankrig.jpg Mellankrigstiden

För att komma till samtliga kapitel om mellankrigstiden klickar du bara på länken:

"Mellankrigstiden", så kommer du till kapitelsidan.


Mellankrigstiden, skolbok


Andra världskriget, skolbok Beskrivning
wwii.jpg Andra världskriget

För att komma till samtliga kapitel om andra världskriget klickar du bara på länken:

"Andra världskriget", så kommer du till kapitelsidan.


Andra världskriget, skolbok
Lärobok, år 9 (Kalla kriget i Sverige och resten av världen, Jugoslaviens sammanbrott, kriget mot terrorn, Arabiska våren och kriget i Syrien)


Kalla kriget till kriget i Syrien, skolbok Beskrivning
kalla.jpg Kalla kriget till kriget i Syrien

För att komma till samtliga kapitel om Kalla kriget till kriget i Syrien klickar du bara på länken:

"Kalla kriget till kriget i Syrien", så kommer du till kapitelsidan.


Kalla kriget till kriget i Syrien, skolbokSlutet på Jugoslavien, skolbok Beskrivning
jugoslavien.jpg Slutet på Jugoslavien

För att komma till samtliga kapitel om krigen i Jugoslavien klickar du på länken :

"Slutet på Jugoslavien", så kommer du till kapitelsidan..


Slutet på Jugoslavien, skolbokKriget mot terrorn, skolbok] Beskrivning
terrorn.jpg Kriget mot terrorn

Kriget tar upp konflikterna i Mellanöstern 1953-2021

i främst: Afghanistan, Irak, Iran och Syrien,

och hur de konflikterna i sin tur påverkat och påverkar resten av världen.


För att komma till samtliga kapitel om kriget mot terrorn, klickar du på länken :

"Kriget mot terrorn", så kommer du till kapitelsidan..


Kriget mot terrorn, skolbok