Åtgärder

Hur blev vi människor?

Från Skolbok

De som var före oss

Schimpans - Australopithecus afarensis - Gorilla - Paranthropus - Habilis

Ergaster - Erectus - Heidelbergensis - Neanderthal - Cro Magnon (vi)


Lucy

Lucy, en australopithecus

Resan från våra aplika förfäder till de människor vi är nu har varit lång, flera miljoner år, och den är inte slut ännu. Vi utvecklas och förändras hela tiden beroende på hur vår omgivning ser ut och vilka gener vi har i våra kroppar.

Forskningen kring människans utveckling (evolution) är inte klar. Det blir den aldrig. Varje år kommer det fram nya teorier och bevis. I dagsläget är forskarna tämligen överens om att det gått till ungefär så här:

För sju miljoner är sedan hände något i Afrika som gjorde att vi och schimpansernas förfäder gick skilda vägar. Innan dess hade vi och schimpanser, gorillor och orangutanger samma förfäder.

Under perioden för sju miljoner år sedan till ungefär 4.5 miljoner år sedan sker en viss utveckling där ”vår” gren visserligen mest liknar apor men får litet större hjärnor.

Under perioden 4.5 till 1.5 miljoner år sedan finns olika varianter av föregångare till oss. Denna familj kallas för ”Australopithecus” . En släkting var ”Lucy”, en kvinna av släktet Australopithecus afarensis som levde för drygt tre miljoner år sedan i Afrika. Hon är det första någorlunda kompletta skelett man hittat, och man kunde se att det fanns en stor skillnad mellan oss och aporna, Lucy hade höfter som visade att hon gick upprätt, medan apor går på alla fyra. Efter henne har fler skelett av hennes släkt hittats.

Under perioden tre till 1.2 miljoner år sedan finns en annan familj av våra släktingar i Afrika som heter ”Paranthropus”. Hjärnans storlek var litet mindre än hälften av vår men även de gick på två ben. Man tror att Paranthropus människorna var väldigt specialiserade i sitt val av mat och åt bara vissa grönsaker och frukter. När sedan klimatet ändrades dog släktet ut.


De som blev vi

Homo Habilis

De första släktena som var litet mer som oss och mindre som en apa säger vi tillhör släktet "Homo", där homo betyder "människa". Den allra första grenen uppstod för ungefär två miljoner år sedan i Afrika och heter ”Homo Habilis” eller ”Den händiga människan”. Det som är speciellt för Habilis är att det är den första släktingen som gjorde egna verktyg i sten och antagligen även i ben. De var mindre än oss, bara ungefär 1.3 meter långa. De verkar inte ha varit några jägare utan verktygen användes troligen för att skrapa loss kött från redan döda djur. Habilis dog ut för ungefär 1.4 miljoner år sedan och lämnade aldrig Afrika.


Homo Erectus

Nästa släkting kallas för ”Homo Ergaster” i Afrika eller ”Homo Erectus” utanför Afrika. Erectus var en mycket längre släkting än Habilis. Jämfört med oss var den också något längre och hade mer muskler än vi har nu. De första ur Erectusfamiljen dyker upp i Afrika för drygt 1.6 miljoner år sedan. Erectus är den första människosläktingen som tog sig ut ur Afrika och spred sig över andra delar av världen. Man har hittat skelett så långt bort som Kina och Java, men även i Europa, ända upp till England och Tyskland. Erectus var den första av våra släktingar som kunde använda sig av eld. Erectus gjorde en speciell sorts stenvapen, en vass ”stenkil” som ser ungefär likadan ut på alla platser i världen där man hittat rester av släktet. Det konstiga är att de aldrig utvecklade stenkilen. Den såg likadan ut under ungefär en miljon år. Man tror att Erectus är den första människosläkting som levde i familjegrupper. Dessutom är det den första släktingen med små hörntänder, något man tar som bevis för att männen inte slogs om kvinnorna utan kvinnor och män samarbetade med varandra istället. Storleken på hjärnan växte rejält jämfört med tidigare människosläkten och man tror att det beror på att Erectus åt mycket mer fettrik mat, samtidigt som det krävs en större hjärna för att kunna samarbeta i grupper både för att få en lyckad jakt och för att få en familjegrupp att hålla sams. Erectus släktet verkar ha dött ut för ungefär 300 000 år sedan, men man är osäker på varför.

Rött= vägar Erectus människor gått och punkter = platser Erectus människor bott på.

Grönt = områden som Australopithecus bott på i Afrika.


Neandertalmänniskorna

Dockor föreställande Neandertalmänniskor på museum

Det fanns en människoform i Europa som kallas Homo Heidelbergensis som levde för 600 000 till 400 000 år sedan. Man vet väldigt litet om dem, men man tror att de är föregångarna till nästa stora människogrupp i Europa och Asien; Neandertalmänniskorna.

Neandertalmänniskorna, Homo Neandertalis, var typiska för Europa och Asien. De äldsta fynden är runt 200 000 år gamla, och de yngsta runt 40 000 år gamla. De var något kortare än oss, men hade mycket, mycket mer muskler och dessutom större hjärna än vad vi moderna människor har. De tillverkade egna verktyg, kläder, skålar och vapen. De begravde sina döda. De var nästan som vi, men inte helt. Den allra största skillnaden verkar ha varit att de inte utsmyckade någonting. Allt de gjorde hade ett syfte, inget gjordes för att det var ”fint”. De var extremt väl anpassade för att klara kyla och överallt där det fanns stora däggdjur längs inlandsisen under senaste istiden har man också funnit spår av Neandertalmänniskor som jagat mammut, ullhårig noshörning, uroxe och andra stora däggdjur. Vår människotyp och Neandertalmänniskorna levde sida vid sida under flera tusen år och man tror att vi, homo sapiens, är orsaken till att Neandertalmänniskorna dog ut. Det kan ha berott på att vi aktivt dödade dem, eller på att vi var immuna mot sjukdomar som Neandertalmänniskorna inte tålde, eller på att vi skaffade barn med Neandertalmänniskorna så att släktena ”smälte ihop” eller så kunde inte Neandertalmänniskorna överleva i det klimat som uppstod när det blev varmare efter senaste istiden. Troligen är det så att litet av alla dessa orsaker tillsammans gjorde att Neandertalmänniskorna, vår närmaste släkting, dog ut.

Neandertalmänniskor på jakt, från BBC


Homo Sapiens

Vi, vår människotyp, kallas för Homo Sapiens. Eller faktiskt Homo Sapiens Sapiens, om man skall vara petnoga och mena oss som funnits de senaste 100 000 åren. Homo sapiens betyder ”Den tänkande människan”. Vi kommer från Afrika och de äldsta fynden från våra förfäder är runt 200 000 år även om det verkar ha tagit ytterligare 100 000 år innan vår familj blev mer allmänt förekommande. När klimatet blev torrare i Afrika tvingades små grupper av Homo Sapiens ut till kusterna. Därifrån kunde man gå vidare längs två olika vägar. Dels över Sinai längs Medelhavets östra kust och dels över Röda havets utlopp, som var en arkipelag av öar och grunda dammar när istidens inlandsisar fått havsnivån att sjunka 70 meter. Från de två landbryggorna spred sig vi moderna människor över jorden för ungefär 80 000 år sedan. För att ta sig till Australien var man tvungen att färdas med båt nästan 17 mil över havet, men även det klarade människorna för 50-70 000 år sedan. Man kunde också gå till Amerika på en landbrygga mellan Asien och Amerika som är täckt med vatten nu och heter Berings sund. Det gjorde man för 15-25 000 år sedan.

Homo Sapiens spridning i världen

1= (röd) Homo sapiens

2= (olivgrön) Neandertalare

3= (ljusgrön) Homo Erectus

Vad gör oss egentligen mänskliga?

Talet

Man tror att förmågan att prata utvecklades för ungefär 200 000 år sedan och språkforskarna är rätt överens om att de äldsta språk vi har på jorden, klickspråket i Afrika, har sina rötter för 100 000 år sedan. Att tala är den viktigaste sysselsättningen vi har. Den som är social och umgås mycket med andra människor får hög rang i en grupp och stor chans att få skaffa barn, medan en ensamvarg som inte talar med andra utan helst håller sig för sig själv har liten chans. Med hjälp av talet går det att samarbeta mycket enklare än om man bara använder teckenspråk, något som underlättar både jakt och fest.


Samarbete och omtanke

Vi människor har blivit så framgångsrika tack vare att vi samarbetat. Att dela med sig har varit typiskt för oss, och är fortfarande typiskt i de ytterst få grupper som lever som stenåldersmänniskor än idag. Apor, som schimpanser, slåss och krigar för att bestämma över mat och hålla andra apor borta, men vi människor har troligtvis alltid varit givmilda. Den som haft mycket har gett till den som inte haft så mycket så att alla i gruppen skulle ha en chans att överleva. Under den tid vi varit jägare och samlare, under ungefär 90 000 år, finns det ytterst få tecken på att människor slagits med varandra. Krig har kommit de senaste 10 000 åren när människor blivit bofasta bönder.


Musiken

Vi skapar musikinstrument. Vi har inte varit helt ensamma om det. Neandertalmänniskorna snidade flöjter, men i övrigt finns det inga andra människosorter eller djur som skapar musik, även om vissa fåglar kan härma ljud.


Dansen

Människan är det enda djur som kan dansa i takt, och förmågan att dansa länge tillsammans i stora grupper tills vissa dansare uppnår ett ”trans” tillstånd. Det tror man är grunden för att ge oss känslan av att det finns en värld utanför vår egen, en religiös upplevelse. Förmågan att arbeta i takt underlättar också när många personer skall jobba med samma sak, t.ex. stycka ett stort djur eller skörda ett fält.


Konsten

Vi Homo Sapiens är den enda människotypen som tyckt om att smycka ut föremål och göra dem vackrare. Att göra något ”fint” utan att det blir bättre eller lättare att använda är typiskt för oss. Lascaux2.jpg

Film från grottmålningarna i Lascaux, Frankrike, samt annan stenålderskonst.


Gudavärlden

Neandertalmänniskorna begravde sina döda i några få fall. Annars verkar vi vara ensamma om att tro på gudar, gudinnor, andar och ett liv efter döden.

Venus från Willendorf, gudinna från stenåldern.


Djuren

Vi människor har tämjt djur. Inget annat djur på jorden tämjer andra djur. Ingen annan människosort före oss har heller tämjt djur. Hunden var det första djuret, med den fick vi sällskap och hjälp i jakten, efter den kom alla de djur vi normalt tycker hör lantbruket till, och några extra.


Källor

Människans historia. Encyklopedin, band 1, Göran Burenhult 1993 ISBN 91-7133-167-0

Gryning i Kalahari, Lasse Berg 2005, Ordfronts förlag. ISBN 91-7324-934-3

Människans ursprung, Richard E. Leakey, Bonnier Fakta 1981, ISBN 91-34-48818-9

http://en.wikipedia.org/wiki/Australopithecus_afarensis

http://en.wikipedia.org/wiki/Paranthropus

http://en.wikipedia.org/wiki/Homo_habilis

http://en.wikipedia.org/wiki/Homo_erectus

Bilder från wikimedia commons, utom:

Bild på Homo Erectus vandringar =musicafil.files.wordpress.com/2013/01/carte_homo-erectus_migratio.gif

Filmsnuttar från Youtube.


Åter till historiebokens register,