Åtgärder

Islam, skolbok

Från Skolbok

islam.jpg

Kapitel:

islam, en kort beskrivning av religionen

1: Muhammed och islam

Den muslimska expansionen Islams historia från Muhammed till Grenadas fall.

2: Islams storhetstid

3: Klaner och hedersmord

4: Var hittar man muslimer idag?

5: Konflikten mellan islam och andra religioner

6: islams syn på liv och död

7: Manlig och kvinnlig omskärelse

8: Allah, Moskén och Koranen

9: Muslimska högtider

10: Islam och muslimer i populärkulturen

11: Varianter av islam

12: Kvinnans och mannens traditionella roller i islamIslams centrala innehåll i år 6 och 9


6: Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i islam (kap 3, 7, 8, 9)

6: Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i islam (kap 3, 6, 9)

9: Centrala tankegångar och urkunder i islam (kap 2, 3, 6, 8)

9: Varierande tolkningar och bruk inom islam i dagens samhälle. (kap 11)

9: Huvuddragen i islams historia. (kap 1, 2, 3, 4, 5)

9: Sambandet mellan samhälle och islam i olika tider och på olika platser. (kap 1, 2, 3, 4, 5)

9: Islams roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt. (kap 5)

9: Konflikter och möjligheter till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet. (kap 4)

6: Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen. (kap 10)

6: Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i islam. (kap 6)

9: Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen. (kap 10)

6: Vad islam kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet. (kap 3, 7, 11)

9: Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar. (kap 3, 7, 12)

9: Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper inom islam(kap 7, 9)

6: Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning. (kap 3, 12)

9: Etiska frågor samt människosynen i islam (kap 3)

6: Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott. (kap 6)