Åtgärder

Judendom

Från Skolbok

Vad är skillnaden mellan israeler och judar?

Judendom kallas den religion som judarna tror på. Judarna tillhör i sin tur ett enda folk, "Israels folk". Grunden till folket är Jakob, som flyttade till Egypten med alla sina tolv söner. Var och en av dessa tolv söner bildade senare en egen familjelinje, en stam. Israelerna levde i Egypten under flera hundra år, och med tiden blev Israels folk förslavade av farao, som var rädd för satt de skulle bli för mäktiga. Under ledning av Moses utvandrade Israels folk tillbaka till Kanaan. De tolv olika familjerna bosatte sig på olika platser, och den plats man levde på längst var "Juda". Av den anledningen kallar vi Israels folk för just "judar".

394px-12_Tribes_of_Israel_Map.svg.png

De tolv stammarnas länder


Var står det om judarnas historia?

Judarnas historia finns nedskrivet i samma gamla heliga skrifter som vi kan hitta i vår egen Bibels gamla testamente. Judarna har också andra skrifter som inte vi använder, som Talmud. Talmud är berättelser om hur kloka judar bestämt att lagarna skall förklaras för vanliga människor.

De fem moseböckerna har ett gemensamt namn inom judendomen och kalls för Torah. Judarna själva har ingen bibel utan har delat upp böckerna i: lagen, profeterna och skrifterna, och lagen är samma sak som de fem moseböckerna, (eller Torah). Dessa tre delar kallas gemensamt för Tanak.

440px-K%C3%B6ln-Tora-und-Innenansicht-Synagoge-Glockengasse-040.JPG

Torah, den rullas fram. Judarna läser från höger till vänster.

Vad heter judarnas präster?

Judarna har inte präster som vi har. Istället har de visa män som har läst de heliga skrifterna och kan väldigt mycket om dem. Dessa heliga män kallas för rabbiner.

344px-Harav_yosef_amar.jpg


Hur ser judarnas ”kyrkor” ut?

En judisk samlingslokal kallas synagoga. Den ser inte ut som en kyrka och största skillnaderna är att den saknar kyrktorn och är uppdelad i en främre del där männen sitter och en bakre där kvinnorna får sitta. Längst fram talar rabbinen, men det kan lika gärna vara någon församlingsmedlem som kommer fram och pratar.

I synagogan, och oftast hemma, har alla männen en liten hätta på huvudet, en kippa.


Kippot.jpg

Olika kippor till salu


Har judarna alltid använt synagogor?

För länge sedan fanns ett tempel i Jerusalem, men det förstördes år 70 e. Kr. Det är efter det som judarna börjat bygga synagogor att samlas i. Läser du om Jesus i bibeln finns det en samlingslokal i Nazareth som männen samlas i, ungefär som i en synagoga, men prästerna fanns i Jerusalems tempel och det var dit man färdades för de stora högtiderna.

640px-Turku_Jewish_Synagogue.jpg

Synagoga i Åbo, Finland

Vad hände efter år 70?

Judarna spreds ut över världen i något som judarna själva kallar diasporan, eller förskingringen. Det skulle ta ända fram till 1940-talet innan judarna återvände till ett eget land, som döptes till Israel.

640px-Western_wall_jerusalem_night.jpg

Klagomuren, den enda del av Jerusalems tempel som finns kvar


Lever alla judar i Israel?

Nej, det bor sex miljoner judar i USA. Fler än i Israel. Många judar bor i Europa och en hel del bor i Ryssland eller de delar som blev fria från Sovjetunionen efter 1993. I Sverige bor ungefär 20 000 judar. I Israel bor ca 4.5 miljoner judar. Man tror att det bor 18-20 miljoner judar i hela världen.

500px-Israel_in_its_region_%28pre_1967_territory%29.svg.png

Israel


Vilka heliga symboler har judarna?

En helig symbol är den sexuddiga stjärnan. Den har man till minne efter kung David. Den började inte att användas på allvar förrän på 1800-talet.

200px-Star_of_David.svg.png

En annan helig symbol är den sjuarmade ljusstaken, eller menoran som den kallas, Originalet stod i Jerusalems tempel men den försvann när templet plundrades av romarna. Ursprungligen stod den i tabernaklet när Mose vandrade med Israels folk ut ur Egypten och tillverkades på direkt order av Gud.

200px-Menora.svg.png


Vilka högtider firar judarna?

Judarna firar många högtider. En känd är pesach som firas till minne av uttåget ur Egypten. Då äter man ojäst bröd. Det kallas för osyrat med ett annat namn och liknar vårt tunnbröd. Dessutom äter man lammkött.

Channuka firas till minne av när oljelamporna brann i Jerusalems tempel i åtta dagar istället för bara en och är ursprunget till vår advent.

Lövhyddohögtiden firas för att påminna om färden i öknen på vägen från Egypten. Då övernattar man i en enkel hydda utomhus.

Nyåret, firar judarna på hösten.

Yom Kippur, eller Försoningsdagen ber man Gud om förlåtelse för allt som gått fel under året och ber om hjälp inför året som kommer. Yom Kippur firas tio dagar efter det judiska nyåret.

Förintelsens dag, firas till minnet efter alla de judar som dog i nazisternas koncentrationsläger.

Sabbaten, firar judarna på vår lördag. Den börjar vid solnedgången på fredagen när man har en kvällsmåltid och tänder ljus och slutar vid lördagens solnedgång. Man får inte utföra något arbete och man firar den för att påminna sig om att Gud vilade på den sjunde dagen.

Det finns fler högtider, men dessa är de viktigaste.

Döper sig eller konfirmerar sig judarna?

Nej, judarna har en Bar Mitsvah för pojkar eller Bat Mitsvah för flickor som man firar att man blir vuxen. Det motsvarar ungefär vår konfirmation.

När en judisk pojke är åtta dagar gammal blir han omskuren som ett tecken på det förbund Abraham slöt med gud genom att omskära Isak. Det motsvara ungefär vårt dop. Det finns inget motsvarande för flickor inom judendomen.

Gifter sig judar?

Ja, en kvinna lämnar av tradition sitt eget hem och flyttar till mannen. Den mest kända delen av ceremonin är när paret gemensamt trampar sönder ett glas inför de församlade bröllopsgästerna. Giftermålsceremonin sker alltid under en baldakin, ett tygtak.

640px-Jewish_wedding_Vienna_Jan_2007_005.jpg

Judiskt bröllop i Wien 2007


Vad händer när en jude dör?

Judarna begraver sina döda en kort tid efter dödsfallet. Man bränner inte kroppen utan den grävs ner och en enkel gravsten placeras ovanpå graven. Judar brukar inte lägga blommor på gravarna, istället lägger de en liten sten ovanpå gravstenen för att markera att man varit på besök och att den döde inte är bortglömd.

640px-Schindlergrave_-_side_view.jpg

Oskar Schindlers grav i Israel. Han räddade hundratals judars liv under andra världskriget.

Vad tror en jude händer efter döden?

Ingenting. Judarna är noga med att göra rätt medan de lever. Det som händer efter döden tycker de är betydelselöst, till skillnad från både kristendom och islam.


Källor

Bibeln: http://www.bibeln.se/

Religion och liv v. II, Natur och Kultur SOL 2000, ISBN 91-27-74994-0

Religionskunskap 4-6 PULS, NoK. ISBN 91 27 62764-5

http://sv.wikipedia.org/wiki/Judendom

http://sv.wikipedia.org/wiki/Menora

http://sv.wikipedia.org/wiki/Davidsstj%C3%A4rnan


Bildkällor

Samtliga bilder är från Wikimedia Commons.


Extra information

Bildspel, tre stycken:

http://www.slideshare.net/FredrikKarlsson1/lektion-1-judendom-5850902

http://www.slideshare.net/FredrikKarlsson1/lektion-2-judendom-en-historisk-versikt

http://www.slideshare.net/FredrikKarlsson1/lektion-3-judiska-hgtider


Åter till registersidan för judendomen