Åtgärder

La belle époque

Från Skolbok

La belle époque är namnet på perioden som sträckte sig från fransk-preussiska krigets slut fram till första världskrigets början i Europa. Det var en period av hopp inför framtiden. Det verkade som om alla större krig var avklarade och en ny tid av fred och demokrati väntade. 1800-talets uppfinningar ändrade människors syn på framtiden. Allt verkade möjligt. Men det blev inte riktigt så.

Årsskiftet 1899-1900 hälsades det nya året av tjutande ångvisslor, dånande kyrkklockor, sång, fyrverkerier och en jubelkör från människor överallt både i Europa och Amerika. Alla hade förhoppningar inför en ny tid, men vilka förhoppningarna var berodde på vem man frågade:

  • Den vanliga arbetaren ville ha bättre arbetsvillkor, inte bara en dag ledigt i veckan, ingen semester och tolv timmars arbetsdag
  • Den fattige ville ha rösträtt. I Sverige hade bara 6% rösträtt
  • Kvinnorna ville ha rösträtt. Inget land i hela världen hade kvinnlig rösträtt år 1900
  • De rika ville öppna nya marknader för sina varor, främst i de fattiga delarna av världen
  • Kungarna ville utöka sina riken för att bli lika mäktiga som Storbritannien, världens största imperium


Hade det blivit bättre?

Esaias Tegnér (1782-1846) skapade det berömda uttrycket: ”freden, vaccinet och potäterna”. De tre faktorerna som gjorde livet bättre för svenskarna. Inget krig sedan 1809, potatis som kunde odlas där råg och vete inte klarade sig och slutligen vaccin mot smittkoppor.

Ja, hela Europa hade blivit en bättre plats sedan franska revolutionens dagar. Det syntes inte längre skaror av svältande människor som vandrade fram längs vägarna i jakt på mat under nödåren. Det förekom nödår, två år utan sommar däremellan, men med hjälp av ångfartyg och järnvägens byggande kunde mat fördelas på ett sätt som inte varit möjligt tidigare.

Nya fordon började komma. Istället för häst och vagn började fler och fler ta sig fram med cykel, i alla fall i städerna. De gator som byggdes under stormaktstiden var för dåliga. Krav på nyare och bättre gator i städerna fördes fram. Dessutom började de första bilarna komma och de krävde också bättre vägar.

Hur skulle det bli med kontakt över Atlanten i framtiden? Många svenska familjer hade utvandrat och enda sättet var med brev som skickades med ångbåt och som det tog veckor innan det kom fram. Tänk om man skulle kunna skicka meddelanden på annat vis? Teknik för att bygga telefoner eller telegrafera meddelanden fanns även om ledningar över Atlanten saknades. Eller, tänk om man en dag skulle kunna flyga över Atlanten? De första lyckade försöken med flygplan hade nyligen genomförts.

De sjukdomar som skapat epidemier tidigare hade man lyckats få bukt med. Folk blev fortfarande sjuka i tyfus och kolera, men inte i katastrofala mängder. Forskning inom medicinen hade visat hur viktigt det var med en god hygien för att stoppa smittspridning. Förhoppningen fanns att andra svåra, ofta dödliga, sjukdomar också skulle kunna botas på ett enkelt sätt, som: lungtuberkulos, lunginflammation, malaria, smittkoppor, diabetes och polio.


Nobels pris

Den svenska uppfinnaren Alfred Nobel hade blivit miljonär på sina uppfinningar, främst på att uppfinna dynamit som gjorde det möjligt att spränga på ett säkert sätt. Från 1901 började man dela ut prisen. På den den tiden var Norge en del av Sverige. Det är därför man än idag delar ut Nobels fredspris i Oslo och inte i Stockholm.

Tekniska uppfinningar so ledde till nobelpris gjorde att just lungtuberkulos kunde behandlas bättre. Den ena uppfinningen var upptäckten av röntgenstrålning, där man med en speciell kamera kan ta bilder inuti kroppen och se var i lungorna sjukdomen satt. Wilhelm Conrad Röntgen fick nobelpris för sin upptäckt 1901.

Tio år tidigare hade Robert Koch upptäckt att tuberkulos orsakas av en bakterie och inte något man ärver från sina föräldrar. För det fick Koch nobelpris i medicin 1905.

Mari Curie var den första kvinnan som fick nobelpris och den enda som fått nobelpris i två olika kategorier. Hon fick nobelpriset tillsammans med sin man och en vän 1903 genom sin forskning om radioaktivitet. 1911 fick Curie nobelpriset i kemi.


Världsutställningen i Paris 1900

År 1900 var det världsutställning i Paris. Olika länder visade upp vad de hade utvecklat. Det var en mässa som andades framtidstro. En hel paviljong var upplyst med elektriska lampor. Faktiskt var hela Eiffeltornet, som byggts 1889, upplyst av elektriskt ljus. Världens första rullande trottoar förde besökarna framåt. Tyskarna visade upp sina nya bilar och maskiner. England, världens största industrination, ställde så klart ut nya verkstadsmaskiner som svarvar och metallfräsar. Men det var USA som visade något helt nytt, filmen. I salongen visades rörliga bilder up för besökarna, en del t.om. i färg. Sarah Bernhardt var en känd skådespelerska och man kunde se henne dansa och le. Ljudfilm fanns inte ännu. Sveriges bidrag var att vi visade upp hur långt vi kommit med att utveckla vår skolslöjd.


Darwinismen

Charles Darwin gav ut Om arternas uppkomst 1859. Hans teorier kring evolutionen, gjorda på vetenskaplig grund, gick rakt emot bibelns syn på skapelsen. Detta var grunden till bråk mellan religion och vetenskap kring skapelsen som fortfarande pågår, främst i skolorna. Nästa steg var socialdarwinismen där andra vetenskapsmän tog Darwins teorier och använde dem på människor istället och delade upp mänskligheten i olika raser. De svaga var dömda att gå under och de starka var förutbestämda att härska över de svaga. De starka var naturligtvis de vita européerna och amerikanerna. Att italienarna blev besegrade i kriget mot Etiopien i Afrika redan 1886 var inte något man talade högt om, utan det sågs som ett undantag eftersom etiopierna var fem gånger så många.


Rysk-japanska kriget 1904-1905

Ryssland blev anfallet av Japan 1904.Tvärt emot vad alla trodde, vann japanerna. Orsaken till kriget var att Ryssland byggt den transsibiriska järnvägen från Moskva ända till Port Arthur vid Stilla Havets kust, i nuvarande Kina. Järnvägen gjorde det möjligt att frakta gods, men även soldater och krigsmateriel. Även människor som ville bryta nytt land reste österut och 15 miljoner människor bosatte sig längs järnvägen. Ändstationen döptes till Vladivostok, vilket betyder Behärska östern, något japanerna uppfattade som ett hot.

Japanerna belägrade, och besegrade, Port Arthur. Tsaren skickade östersjöflottan från s:t Petersburg hela vägen från Östersjön mot Port Arthur, runt hel Afrika, men den anfölls av japanska krigsfartyg i sundet mellan Japan och Korea när de ryska fartygen skickades vidare mot Vladivostok eftersom Port Arthur erövrades under tiden flottan varit på väg. Östersjöflottan sänktes kort innan den skulle ha nått sitt mål. De ryska fartygen hade inte en chans mot den moderna japanska flottan.

Detta var första gången ett icke europeiskt folk besegrat ett europeiskt folk i krig mellan jämbördiga motståndare och det skapade en viss oro bland de som delade upp världens folk i olika raser, där den gula rasen ansetts mindre värd än den vita rasen. Japans seger tippade över maktbalansen i fjärran östern och gjorde Japan till det mäktigaste landet i bortre Asien och den största konkurrenten mot England.


Källor

https://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCshunkou