Åtgärder

Lektionsplanering för år 7, forntiden till antiken

Från Skolbok

1 Repetition av år 2-3, neolitiska revolutionen och bronsåldern. Bakgrund till flodkuturerna

2 Flodkulturerna - Mesopotamien

3 Flodkulturerna - Egypten, inklusive Hatshepsut

4 Flodkulturerna - Induskulturen

5 Flodkulturerna - Kina

6 Antiken - Troja och Illiaden

7 Antiken - Odysseus irrfärder

8 Antiken - Minoerna och Mykene

9 Antiken - Athens demokrati och Spartas diktatur

10 Antiken - perserna, Thermopyle, Maraton, och Salamis

11 Antikens Grekland - kultur och arv

12 Antiken - Alexander den store och hellenismen

(extralektion om antiken - Fenicierna och deras arv)

13 Antiken - Etruskerna och kungatiden i Rom

14 Antiken - Rom och republiken

15 Antiken - De puniska krigen och Hannibal

16 Antiken - Julius Caesar, Vercingetorix och Cleopatra

17 Antiken - De första kejsarna och Roms storhetstid

18 Antiken - Roms nedgångoch livet i imperiet

19 Antiken - Delningen av Rom, Östroms kristnande

20 Antiken - Västroms fall, katolska kyrkans nya roll och arvet efter Rom


Åter till historiebokens register,