Åtgärder

Mallar för att skriva noveller

Från Skolbok

Det är inte lätt att sitta med ett tomt papper framför sig och ha i uppgift att skriva en novell eller annan berättelse fritt ur fantasin och veta att resultaet påverkar betyget.

Av den anledningen kan det vara lättare att använda olika mallar som det går att hänga upp handlingen på.

Att använda mallar till novellskrivning är ett fenomen som kommit under 2000-talet. Det har funnits flera olika konstruktörer av mallarna men speciellt Josef Sahlin har bidragit med flera bra mallar för grundskolan.


Robinsonad

Den äldsta mall jag själv stött på låg i botten av ett gammalt arkivskåp i en skola byggd på 1800-talet. Jag vet inte vem som var först med mallen men jag har sett liknande här och där i andra sammanhang. Det är tio frågor kring ett skeppsbrott och en skeppsbruten som ska vara grund för en sk. "Robinsonad". En variant av Robinson Crusoe. Jag byggde vidare på den ursprungliga, enkla, mallen och lade till olika tankekartor eleverna kan använda för att bygga ut berättelsen med fler detaljer. En robinsonad passar för elever kring år 4.

Mall: https://docplayer.se/17884727-Den-ode-on-bearbetad-av-ingemar-wiklund-http-ingemar-wiklund-se-originalforfattare-okand.html - välj "classic player" för att lätt navigera mellan sidorna.


Huset

Huset, är en mall där författaren skriver om olika människor som bor i ett hus med lägenheter. Det händer konstiga saker i huset och varje kapiteldel har en beskrivande teckning och en tillhörande mall. Mallen är en av de äldsta och det är den mall flest lärare troligen kommit i kontakt med. Huset lämpar sig för år 6-7. Nackdelen med mallen är att varje kapitel ska ha en egen teckning och för de elever som har svårt att komma på nya saker eller tycker det är tråkigt att skriva, omvandlas lätt projektet till en teckningstävling istället.

En variant av mallen finns här: https://www.dropbox.com/sh/54muwwd0sceaupx/AAD_nPkunmPZVhiFxnge0TVqa?dl=0&preview=Huset.doc


En bok du sent ska glömma

En mall för att skriva fantasy skapad av Martin Breakken Fernström & Lotta Bohlin. Steg för steg leds eleverna in i en typisk fantasy-handling med onda vidunder och magiska vapen. Mallen är enkel och passar därför bäst för mellanstadiet men den går även att använda till äldre elever.

Länk: https://www.bibblis.se/wp-content/uploads/enbokdusentskaglomma.pdf


Josef Sahlins och John Oskarssons mallar

På Josef Sahlins hemsida finns fler mallar och projekt, men det är inga jag själv använt och kan därför inte rekommendera dem Länk: Josef Sahlins hemsida: http://josefsahlin.se/


Den magiska dörren

Den magiska dörren går ut på att eleverna hitttar en mystisk dörr i skolan. Genom lite trixande får de fram en nyckel till dörren. Bakom den finns en magisk värld. Mallen är lämplig för år 5.

Länk: http://josefsahlin.se/wp-content/uploads/Den-magiska-d%C3%B6rren.pdf


Monstret

Monstret handlar om hur eleverna får hjälp av ett otäckt monster mot andra, elaka elever. Mallen passar bra för mellanstadiet och kan med fördel kopplas till biologiämnet.

Länk: https://www.bibblis.se/wp-content/uploads/Monstret-ett-romanprojekt1.pdf


Klippet

Klippet är en avancerad mall och den lämpar sig bäst för högstadiet/gymnasiet. Den går ut på att tre olika personers handlingar sammanstrålar i en gemensam punkt. Det är en utvecklad variant av att skriva parallellhandling liknande den kända "Att döda ett barn".

Länk: http://www.bibblis.se/wp-content/uploads/Klippet-ett-novellprojekt.pdf

Klippet - novellexemplet "Hasande steg" - en novell som skrivits utifrån mallen som går bra att använda som exempel till eleverna på hur en färdig novell kan se ut.