Åtgärder

Napoleon, en kejsares uppgång och fall

Från Skolbok

Hur kunde Napoleon bli så mäktig?

Napoleons rike när det var som störst 1811

Napoleons rike när det var som störst 1811

När Napoleon krönte sig till kejsare tog han samtidigt över världens största armé, La Grande Armée, på 600 000 man. Otaliga slag hade tränat soldaterna och den värnpliktsarmé Danton skapat, som var så dålig i början av revolutionen, hade utvecklats till en väloljad krigsmaskin.

I Napoleon fick armén en skicklig ledare, och den blev ett hot. Inte bara mot grannländerna utan mot hela Europa.

La Grande Armée

La Grande Armée

I slag efter slag krossade Napoleons armé grannländernas styrkor. Napoleon erövrade Europas länder och de som inte erövrades tvingades till samarbete.

För varje land han erövrade placerade han en släkting som kung eller drottning i landet.


Vilka var emot Napoleon

Gustav IV av Sverige Alexander I av Ryssland

Gustav IV av Sverige och Alexander I av Ryssland

Alla krossades inte. Sveriges kung, Gustav IV, hatade Napoleon och gav franska adelsmän en fristad i Sverige. På den tiden var Sverige dubbelt så stort eftersom Finland var en del av landet, och Napoleon var intresserad av att trycka till de upproriska svenskarna.

Britterna vägrade att underkasta sig. Den brittiska amiralen Nelson hade krossat stora delar av den franska flottan i Egypten. Resten sänktes vid ett stort sjöslag vid Trafalgar utanför Spanien år 1805. Frankrike hade varit det enda landet som kunde mäta sig mot Storbritannien på haven, men utan flotta var de chanslösa. Britterna förstörde andra länders flottor också, för säkerhets skull. T.ex. Danmarks flotta sänktes i Köpenhamns hamn av brittiska örlogsfartyg när Danmark började samarbeta med Napoleon.

Ryssland var en viktig handelspartner för Storbritannien, och inte heller Ryssland böjde sig för den franska kejsaren.

Nelsons staty på Trafalgar Square i London, amiralen är inte glömd

Nelsons staty på Trafalgar Square i London, amiralen är inte glömd


Vad var kontinentalblockaden? (även kallat "kontinentalsystemet")

För att krossa Storbritannien bestämde sig Napoleon för att skada britterna ekonomiskt. Han beslutade att inga brittiska fartyg fick gå in i någon hamn i Europa. På det viset tänkte Napoleon stoppa all handel med Storbritannien. Det här handelsstoppet mot Storbritannien kallades kontinentalblockaden. Det fungerade inte. Brittiska fartyg kunde fortfarande gå in i svenska och ryska hamnar. Förutom alla hamnarna i de brittiska kolonierna. Dessutom förekom smuggling från hamnar inom Napoleons rike i städer där man inte ville vara utan brittiska varor, som: te, kaffe, siden osv.


Varför anföll Ryssland Sverige?

Fredsavtalet i Tilsit skrivs under

Fredsavtalet i Tilsit skrivs under

Ryssland och Preussen var i allians med varandra och slogs gemensamt mot Napoleon, och förlorade. I staden Tilsit, numera i Kaliningrad, skrev man under två fredsavtal 1807. Ett förnedrande för Preussen, och ett snällt för Ryssland. I det snälla ingick att Ryssland skulle sluta handla med Storbritannien. Och att Ryssland skulle förmå Sverige att gå med på Napoleons sida mot britterna. Den svenske kungen tvärvägrade.

I februari 1808 tågade 24 000 ryska soldater in Sveriges östra del. Eftersom det var vinter kunde inga förstärkningar skickas med båt från Sverige. Svenskarna drar sig tillbaka medan de väntar på våren. Sveaborg, världens bästa fästning, ligger utanför Helsingfors och anses ointaglig. Så länge Sveaborg håller ut kan inte Ryssland vinna ett krig.

Sveaborg

Sveaborg

Förstärkningarna från Stockholm kom aldrig, trots att våren kom. Danska trupper, ledda av en general Bernadotte, landsteg i Skåne och Kungen skickade alla tillgängliga trupper till Skåne istället för österut.

Den tredje maj händer det ofattbara. Sveaborgs kommendant, Cronstedt, öppnar portarna och skänker bort fästningen till de ryska trupperna. Det går en stötvåg genom det svenska riket. Det är obegripligt, det viskas om svek och förrä­deri. Uppgivenheten sprider sig i landet.

Kriget fortsätter fram till 1809 men de förstärkningar som kommer är för litet och för sent. När ryska trupper erövrat Umeå och är på väg söderut längs kusten mot Sundsvall ger Sverige upp. Slaget vid Ratan 20:e augusti är det sista slaget på svensk mark.

Man gör statskupp och tvingar kungen att abdikera. Finland ges bort till Ryssland. All hjälp från britterna dras in. Sverige förlorar mer än en tredjedel av sin yta med nära en miljon invånare till Ryssland.

Fick Napoleon några barn?

Marie Louise med deras gemensamma barn Napoleon II

Marie Louise med deras gemensamma barn Napoleon II

Joséphine kunde inte få barn. Därför krävde Napoleon skilsmässa från henne. För att få en tronarvinge såg sig Napoleon om efter någon bättre maka. Han hittade henne i Marie Antoinettes brors dotter dotter. Marie Louise av Österrike. De gifte sig våren 1810 i Louvren i Paris.

Napoleon var mycket nöjd med Marie Louise, som hade uppfostrats till att vara tillgiven, underkasta sig, alltid lyda och avstå från all inblandning i politik.

Napoleon fick ett barn med henne. Sonen Napoleon II.


Vad hände när Napoleon anföll Ryssland?

Ryssarna fortsatte att handla med Storbritannien, trots avtalet med Frankrike. i juni 1812 tågade Napoleon mot Ryssland med hela sin "La Grande Armée". Ryssarna drog sig hela tiden bakåt samtidigt som de brände skördar och hus, slaktade boskapen och förgiftade brunnarna. Det kallas för den brända jordens taktik och används för att fienden inte skall hitta något användbart alls.

Napoleon intog Moskva, men fann staden tömd på allt utom några straffångar i fängelset. Han hoppades att tsar Alexander skulle komma till honom och fredsförhandla, en inget hände. När vintern närmade sig tvingades armén dra sig tillbaka mot Frankrike. De var inte förberedda på den ryska kylan som dödade tusentals män, liksom efterföljande ryska trupper som anföll eftersläntrarna. 550 000 man dog eller tillfångatogs. Nästan hela armén förintades och Napoleon hade bara några tusen man kvar när han kom tillbaka över den franska gränsen.

Napoleons återtåg från Ryssland

Napoleons återtåg från Ryssland


Vad hände med Napoleon?

Napoleons styrkor var försvagade och grannländerna passade på att genomföra ett gemensamt anfall. 1813 besegrades Napoleon slutligen av brittiska, preussiska, österrikiska och ryska trupper, vid staden Leipzig.

Kejsaren själv förvisades till den italienska ön Elba dit Napoleon skickades som guvernör med begränsad möjlighet att ha kontakt med fastlandet. Han träffade t.ex. inte sin fru en enda gång under tiden på Elba.

Elba

Elba

Redan 1815 bröt han mot avtalet och landsteg åter på fransk mark vid Cannes med 1200 soldater vid sin sida. Snabbt samlade han ihop en ny armé, men den var både mindre och sämre än den han tågat mot Moskva med. Många var franska soldater som den sittande regeringen skickade ut för att stoppa honom, som istället bytte sida. Napoleon var fortfarande populär.

Napoleon står åter på Fransk mark

Napoleon står åter på Fransk mark

Äventyret slutade vid den lilla belgiska byn Waterloo i juni samma år, där Napoleons trupper besegrades av en styrka med både britter och preussare.

Waterloo 1815

Waterloo 1815


Hur slutade det?

Napoleon på s:t Helena St Helena-Pos.png

Napoleon på s:t Helena

Napoleon landsförvisades till den lilla ön s:t Helena utanför Afrikas västkust. Där levde han till sin död 1821. Han träffade aldrig några släktingar eller vänner under sin tid på ön. Det gick många rykten om att Napoleon förgiftades, men de har aldrig kunnat bevisas. Trolig dödsorsak var magcancer.

Hans fru hade på börjat ett nytt förhållande redan under tiden Napoleon satt på Elba och hade uttryckligt sagt att hon aldrig mer ville träffa Napoleon. Inte heller fick han träffa något av sina barn.


Källor

SOL 3000 Levande historia 8, Natur & Kultur Läromedel 2006

Perspektiv på historien 1b, Gleerups 2011

https://sv.wikipedia.org/wiki/Napoleon_I

http://popularhistoria.se/artiklar/nar-finland-forlorades

Bildkällor

Samtliga bilder rån Wikimedia Commons.