Åtgärder

SO

Från Skolbok

Jämförelse mellan läroplanerna, med förslag på årshjul

Jämförelse + lektionsplan enligt både LGR11 och LGR22 (7-9) - förslag
Geografi, planering 7-9 enligt Lgr11 och Lgr22
Geografi, planering 4-6 enligt Lgr22
Historia, planering 7-9 enligt Lgr11 och Lgr22
Religion, planering 7-9 enligt Lgr11 och Lgr22
Samhällskunskap, planering 7-9 enligt lgr11 och Lgr22

KK (kunskapskrav) i Lgr11 motsvaras av BK (betygskriterie) i Lgr22. Antalet lektionstimmar för varje moment i Lgr22 baseras på den modifierade timplanen som Skolverket lanserar 2023. Fram till dess beräknas varje SO-ämne ha 75 lektionstimmar under hela högstadiet.


Timplanerna

Det har varit enkelt att fördela lektionstimmar eftersom varje SO-ämne tilldelats 75 lektionstimmar/ämne i högstadiet.

Skolverket har ett förlag om förändrad timplan. I högstadiet får historia +25 lektionstimmar, samhällskunskap får +15 lektionstimmar och både religion och geografi får +5 timmar. Varför samhällskunskap får så många fler timmar än geografi är för mig en gåta. I min värld borde det vara tvärt om, men jag är ingen utredare på Skolverket.

Pdf med förslag om ändrad timplan: https://www.skolverket.se/getFile?file=7930


Olika teman i SO-ämnena

SO finns enbart i år 1-3 Därefter undervisas ämnena var för sig. Till och med år 6 är det dock godkänt med blockbetyg i SO-ämnena, baserade på olika teman men det är något rektor ska godkänna först och inget beslut en enskild lärare kan ta.

SO/SV planering för högstadiet - noveller förslag på noveller som passar både SO och SV
Stormaktstid för år 6
Tema Medelhavet för år 7
Tema – Kriget i Ukraina för högstadiet
Tema – Sexualitet, samtycke och relationer för högstadiet enligt Lgr22


Gammalt, sedan Lgr11

Kunskapskrav utan värdeord för SO-ämnena 7-9 enligt LGR11 (Uppdelning enligt Unikum)
SO planering för högstadiet förslag på årshjul 7-9 CI enligt LGR11


Bokprojekt inom Grundskoleboken

SO bortom Lgr22

SO bortom Lgr22 - bakgrund
SO bortom Lgr22 - år 1-3
SO bortom Lgr22 - år 4-6
SO bortom Lgr22 - år 7-9
SO bortom Lgr22 - valår år 7-9

SO bortom Lgr22 - geografi

SO bortom Lgr22 - geografi år 4-6
SO bortom Lgr22 - geografi år 7-9

SO bortom Lgr22 - historia

SO bortom Lgr22 - historia år 4-6
SO bortom Lgr22 - historia år 7-9

SO bortom Lgr22 - samhällskunskap

SO bortom Lgr22 - samhällskunskap år 4-6
SO bortom Lgr22 - samhällskunskap år 7-9

SO bortom Lgr22 - religion

SO bortom Lgr22 - religion år 4-6
SO bortom Lgr22 - religion år 7-9