Åtgärder

Slutet på Jugoslavien - Kosovo

Från Skolbok

240px-Broken-image-389560.svg.png

Slobodan Milošević håller sitt berömda tal vid Trastfältet/Kosovo Polje 1989, strax efter han tagit bort kosovoalbanernas privilegier.


Kosovokriget - fjärde och sista kriget

Serbiens sydligaste landskap hade en minoritet av kosovoserber, främst bosatta i norra Kosovo, och en majoritet av kosovoalbaner i resten av landskapet. Kosovo är den serbiska kulturens vagga. Trots att få kosovoserber levde där hade de starkt stöd från resten av Serbien, som inte kunde tänka sig att ge självbestämmande över Kosovo till muslimerna - kosovoalbanerna.

Det var i Kosovo Slobodan Milošević påbörjade sin väg till makten i Serbien. Det var nationalistiska serber från Kosovo som hjälpte honom att vinna valen i Montenegro och Vojvodina. Det var med stöd av Jugoslaviens armé Milošević fängslade Kosovos ledare och tog bort alla extra privilegier Kosovo hade 1989, Men efter det hade kriget passerat förbi Kosovo.

Ända från 1989 till 1998 hade det förekommit småstrider mellan nationalistiska kosovoalbaner och den kosovoserbiska polisen. Trots att kosovoalbanerna var i majoritet hade kosovoserberna tilldelats all makt genom Milošević. Det var kosovoserberns som skötte både polisen och militären. Och polis och militär slog till hårt för minsta förseelse. Situationen förvärrades 1992 när kosovoalbanerna ensidigt utropade Kosovo som en självständig republik, Republika e Kosovës. Det enda land i hela världen som erkände landet var Albanien.

Under några år fanns det två Kosovo, ett serbiskt och ett muslimskt styrt av en egen president: Ibrahim Rugova. Det muslimska Kosovo vägrade att erkänna serbiska lagar. Det hade en egen konstitution, egen lagbok och till och med ett eget fotbollslag. Allt detta retade nationalistiska kosovoserber som ökade våldet mot muslimerna. För att få stopp på attackerna bildade kosovoalbanerna KLA - Kosovo Liberation Army, Även kallad UÇK. En gerilla som kämpade för att försvara kosovoserberna och slogs för Kosovos självständighet. Inte bara begränsat självbestämmande de haft tidigare.

240px-Broken-image-389560.svg.png

Medlemmar i UÇK


Kosovo 1995-1997

Perioden 1995-1997 ökade UÇK sin verksamhet. Viktigast för dem var att få tag på vapen. Det fick de genom attacker på polisstationer och även på enstaka polismän. Men det räckte knappast till. 1997 lyckades UÇK smuggla in en större mängd tyngre vapen, som maskingevär, till Kosovo genom Albanien och efter det trappades UCK:s attacker upp. Med hjälp av de insmugglade vapnen kunde även vapenförråd och vapenlager inne i polisstationer plundras.


Kosovokriget 1998-99

1998 blossade striderna mellan kosovoserber och UÇK upp på allvar. Serbien skickade in reguljära trupper i Kosovo och den kosovoserbiska polisen slogs tillsammans med den jugoslaviska armén i strider som både hade etnisk rensning av byar och mindre samhällen, och attacker mot UÇK, som mål. Attacker som skapade flyktingströmmar av kosovoalbaner, från norr mot söder. Problemet var bara att ju hårdare den muslimska civilbefolkningen behandlades, ju fler medlemmar fick UÇK.

USA varnade Milošević och hotade med insatser liknande de i bosnienkriget om inte kosovoserberna slutade attackera civila. Det hotet var inget serberna brydde sig om men USA ville inte gå i strid ensam, Därför vände de sig till NATO. Första delen av uppdraget var att börja flygbomba strategiska mål i Serbien för att på så vis tvinga serberna till förhandlingsbordet. 15/6 1998 startade de första attackflygplanen från baser i Italien. 85 stridsflygplan flög fram till gränsen, följde den, och återvände sedan hem. En tydlig varning till Milošević. En varning serberna struntade i.

Sommaren 1998 blev blodig när både kosovoserber och kosovoalbaner anföll varandra i Kosovo. Som svar på kosovoserbernas etniska rensningar i norr genomförde UÇK hämndaktioner i söder på civila kosovoserber. USA meddelade UÇK att de inte tänkte vara deras flygvapen i ett krig där bägge sidor begick övergrepp mot civilbefolkningen. Ville de ha hjälp från NATO skulle de först sätta sig vid förhandlingsbordet med serberna. Vilket UÇK vägrade.

240px-Broken-image-389560.svg.png

Kosovoserbisk polis har samlat ihop misstänkta UÇK-anhängare

När hösten -98 kom var USA:s president upptagen med Lewinskyaffären där han som president utnyttjat sin ställning för att få sex av en 22-årig praktikant. Kosovo var inte hans viktigaste problem. Kosovo var Lewinskyaffärens första offer som en reporter sa.

Bill Clinton and Monica Lewinsky on February 28, 1997 A3e06420664168d9466c84c3e31ccc2f.jpg

Bill Clinton med Monica Lewinsky, 1997


Massakrer på civila i Kosovo blev allt vanligare, utförda av bägge sidor i kriget, och bilder på offren fanns allt oftare på tidningarnas förstasidor. Ändå tvekade USA. Om de gick in och bombade serbiska ställningar, men serberna ändå fortsatte att anfalla kosovoalbaner, vad var då nästa steg? En invasion av Kosovo med amerikanska trupper? Kosovo var en del av Serbien. En invasion av Kosovo var samma sak som en invasion av Serbien, och Serbien hade avtal med Ryssland. När vintern närmade sig 1998 hade mer än 50 000 kosovoalbaner tvingats från sina hem, upp i bergen. Efter förhandlingar mellan NATO och Milošević drogs slutligen den reguljära armén bort från Kosovo så endast polisstyrkorna var kvar. Den kosovoalbanska befolkningen kunde tillfälligt ta sig från bergen ner till byarna i dalarna. Detta stoppade inte UÇK från att fortsätta sina attacker.


Račakmassakern januari 1999

Offer vid Račakmassakern

Januari 1999 skedde Račakmassakern. Det började med att UÇK dödade fyra poliser nära byn Račak och kosovoserberna var ute efter hämnd. En slakt på 45 personer genomfördes av serbiska specialstyrkor. Samtliga offer var civila. Bilder på offren, bland annat flera mördade barn, och intervjuer med de få överlevande visades i TV över hela världen. USA, med presidenten Bill Clinton, bestämde sig för att det behövde göras en blixtaktion för att stoppa kosovoserbernas etniska rensning och slakten på oskyldiga. Han gick ut med ett offentligt meddelande till Slobodan Milošević att: Kosovo visserligen låg i Serbien, men det gav inte Milošević rätten att slakta sin egen befolkning.


NATO bombar

240px-Broken-image-389560.svg.png

Kosovoalbaner på flykt

Mars 1999 började NATO:s bombningar. Då hade mer än 200 000 kosovoalbaner flytt från sina hem. När bombningarna slutade hade 862 000 kosovoalbaner flytt, drygt hälften av Kosovos befolkning, i den största flyktingkatastrofen i Europas historia. De flydde främst till Makedonien och till Albanien.

Нато бомбе изазивале еколошку катастрофу у Новом Саду.jpeg

NATO bombar i Serbien

De första bomberna föll över Novi Sad, norr om Belgrad. NATO bombade inte i första hand inne Kosovo, utan i Serbien, och måltavlorna var landets infrastruktur. Broar, kraftverk, järnvägsstationer och liknande.. Bombningarna pågick i 78 dagar innan Milošević gav upp. Som svar på bombningarna samlade serbisk polis ihop albaner i Serbien och placerade dem runt förväntade måltavlor, Ju mer NATO bombade, desto värre blev samtidigt övergreppen mot den muslimska befolkningen i Kosovo. 15 000 dödades och mer än 500 000 kosovoalbaner flydde inom Kosovo för att komma undan våldsamheterna.


240px-Broken-image-389560.svg.png

NATO:s pansarbilar rullar in i Kosovo

12/6 1999 rullade NATOS pansarvagnar in i Kosovo. Genom sin närvaro minskade övergreppen mot civilbefolkningen snabbt och Kosovo ansågs så tryggt att tusentals flyktingar vågade återvända. Kriget i Kosovo var över.

17/2 2008 förklarade sig Kosovo självständigt. Ett flertal länder har inte accepterat självständighetsförklaringen. Bland dem finns både Kina, Serbien och Ryssland som fortfarande betraktar Kosovo som Serbiens sydligaste landskap.

Kosovos officiella flagga efter självständighetsförklaringen.
Varje stjärna motsvarar en av landets sex folkgrupper: Albaner, Serber, Bosniaker, Turkar, Romanis, and Goranis.


Källor

Frontline: Kosovo - War in Europe

https://www.youtube.com/watch?v=Kt7XIv32SRE
https://www.youtube.com/watch?v=10r5SP8goXk
https://www.youtube.com/watch?v=haGHwW8wV6M
https://www.youtube.com/watch?v=0HbwP31AM4A (ofullständig)

1999 - a documentary about Kosovo War and ethnic cleansing - https://www.youtube.com/watch?v=4sPLdTlNx1c

Bildkällor

Alla bilder är från Wikimedia Commons

Tillbaka till indexsidan för krigen i Jugoslavien: Slutet på Jugoslavien, skolbok