Åtgärder

Slutet på Jugoslavien - Kroatien rustar

Från Skolbok

Kroatien rustar

Kontrollen över Jugoslaviens samlade militära styrkor byttes ut mellan de olika delarna med jämna mellanrum. Varje del saknade egen militär, förutom säkerhetsstyrkorna runt presidenten. 1990 var det Serbien som hade kontroll över dem. Kroatien hade inte mycket vapen alls. Däremot sa lagen att Kroatien hade rätt att utrusta polisen med automatvapen i krissituationer.

Efter utträdet ur kommunistpartiet hölls det första demokratiska presidentvalet i Kroatien och den vinnande presidenten blev nationalisten Franjo Tuđman. Nu hade både Serbien och Kroatien nationalistiska ledare. Ett problem var att Kroatien, som är format som ett C, hade en relativt stor grupp serber boende i "böjen" på landet.

Serbs in Croatia 1991 (modern administrative division).jpg

Kroatienserber i Kroatien 1991

I staden Knin, i landets södra del, avvisade den serbiska majoriteten Tuđman som president. De menade att förra gången Kroatien hade en nationalistisk president samarbetade Kroatien med nazisterna med slakt på serber som följd, och nu tänkte de använda samma emblem igen, det vit-rödrutiga, som även serber i Kroatien i statlig tjänst skulle tvingas bära. Befolkningen i Knin behövde militärt stöd för ett väpnat motstånd, och det fick de från Belgrad och Milošević.

Croatian flag at the Knin Fortress 2015.jpg

Kroatiens flagga vajar över Knin

Kroatserberna satte upp vägspärrar runt Knin, något som gjorde att vägarna mellan Zagreb och kusten skars av. Turistindustrin tappade pengar och dessutom var ett mästerskap på gång i Split, nära Knin. Kroatiens inrikesminister fick i uppdrag att lösa situationen. Helikoptrar lastade med soldater skickades från Zagreb till Knin. När Luftförsvaret upptäckte helikoptrarna gick en order från Belgrad till flygvapnet att skjuta ner dem. Helikoptrarna tvingades återvända. Det var nu uppenbart att rebellerna i Knin hade stöd från Serbiens högsta ledning.

(Knin, utsikt västerut: https://goo.gl/maps/dvghpB2Pdx2Wj1tx9).

(https://youtu.be/xscsu_QGbLg?t=652 10.52-13.27 - Kroatiens helikoptrar tvingas bort från Knin av Jugoslaviska Mig 21 stridsflygplan. Otextad)

Kroatien insåg att de behövde mer vapen. Framförallt ville de beväpna polisen med automatvapen, vilket de hade rätt till. När de begärde att få ut automatvapen från de serbiska förråden sa ledningen i Serbien nej. Det var en signal att Serbien förberedde en militär attack mot Kroatien. Kroatien vände sig istället till USA för att få köpa vapen. USA vägrade och slutligen köptes två lastbilslaster med Kalasjnikov-maskingevär till Kroatien från Ungern. Vapnen delade ut till polisstationer över hela Kroatien. Lastbilar var för lätta att upptäcka, så efter det skedde vapensmugglingen till Kroatien i vanliga personbilar.

Men att Kroatien höll på att utrusta en egen armé sågs som förräderi i Serbien. Samtidigt var det omöjligt för Jugoslaviens ledning i Serbien att stoppa vapensmugglingen eftersom det var Kroatiens president och högsta ledning som stod bakom vapensmugglingen från Ungern. När Serbiens ledning krävde att Kroaterna skulle göra innehav av vapen olagligt, svarade kroaterna med orden: "Kroatiens flagga ska snart vaja över Knin". När serberna hotade med en upptrappning hotade Kroatien med att söka hjälp hos FN samtidigt som de skulle lämna alla former av samarbete med övriga republiker inom Jugoslavien. "Det här betyder krig" meddelade Serbiens representant, men det skulle fortfarande dröja.

Kalashnikov AK-47 assault rifles lay stacked in a warehouse in Bosnia and Herzegovinia awaiting transportation to a steel works for smelting MOD 45148207.jpg

Kalasjnikovs, mest smugglade vapnet

(https://youtu.be/bVUg-VoPAeA?t=3816 1:03:36 -1:0:43 insmugglingen av de två första lastbilslasterna maskingevär, med stöd av Kroatiens högsta polisledning)


Mötet med militären i Belgrad 25/1 1991

240px-Broken-image-389560.svg.png

Tuđman

Tuđman reste istället till Belgrad för att förhandla med de som ledde Jugoslaviens armé. Han blev varnad. Han riskerade att fängslas eller avrättas av serberna om han åkte, men han gjorde det ändå. Armén stod visserligen för tillfället under serbisk kontroll, men alla ledarna var inte serber, i den militära ledningen hade varje republik varsin röst, och utan arméns hjälp skulle Serbien aldrig kunna anfalla Kroatien. Mitt under mötet visades en film på Jugoslaviens alla TV-kanaler samtidigt. Den var tagen i hemlighet. Där var det tydligt att kroatiska ledare köpte vapen i hemlighet för vidare smuggling in i Kroatien med avsikt att anfalla områden i Kroatien med kroatienserbisk majoritet, som Knin.

(https://youtu.be/bVUg-VoPAeA?t=4235 1:10:35 - 1:11:31 Kroatiens försvarsminister köper illegala vapen.)


Tuđman tillbaka i Zagreb

Serbernas försök att svartmåla kroaterna misslyckades. Armén lovade att inte anfalla Kroatien och den smygtagna filmen tolkades istället som att Kroatiens ledare var hjältar som kämpade för folkets kamp mot Belgrad. Istället för att straffa vapensmugglarna, som Tuđman lovat armén i utbyte mot fred, skrev Tuđman en ny lag som gav alla vapensmugglare straffimmunitet.

Serbiens svar på Kroatiens omsvängning var att tillfälligt ge Milošević och serberna full kontroll över Jugoslaviens väpnade styrkor för att med hjälp av Jugoslaviens militär avväpna de olagligt utrustade kroatiska poliserna. Generalerna vägrade eftersom de inte fått det mandatet från alla de olika republikerna inom Jugoslavien.


Demonstrationerna i Belgrad mars 1991

Demonstracije Terazijska cesma 1.jpg

Demonstrationer i Belgrad 1991

Milošević fick sin chans när serber demonstrerade i Belgrad . Egentligen var det en fredlig demonstration för pressfrihet i Serbien, men Milošević tog chansen, Fick polisen att ge sig på demonstranterna med vattenkanoner och tårgas, för att sedan meddela republikernas medlemmar att det var ett uppror på gång och att han omedelbart behövde få kontroll över de väpnade styrkorna för att stoppa upproret..Milošević fick kontrollen, men bara tillfälligt, tills demonstrationen var avslutad.

Det tog inte lång tid för militären och deras pansarvagnar att jaga bort demonstranterna. Strax efteråt kom Miloševićs nästa order, att meddela republikernas representanter att det fanns hemliga planer på ett inbördeskrig och därför behövdes militären till Jugoslaviens försvar mot fienden. Fem av åtta representanter måste rösta för att ge Serbien full kontroll över militären. Det fick de inte. För att ändå komma runt lagstiftningen beslöt då Milošević att avsluta det militära samarbetet med övriga medlemmar och själv ta all kontroll över militären.

Fram tills nu var inblandningen från andra länder liten, men den pågående utvecklingen oroade USA i mycket hög utsträckning. USA:s ambassadör meddelade Milošević att risken var stor för amerikansk inblandning om Serbien skulle anfalla Kroatien. Serbiens respons på hotet var att gå i allians med Ryssland. Genom samarbetet fick Serbien också tillgång till den information Ryssland samlat in om situationen i Jugoslavien, och de sa att USA knappast skulle försvara Kroatien om läget blev skarpt. Detta visste Milošević, men inte ledarna för armén.

240px-Broken-image-389560.svg.png 240px-Broken-image-389560.svg.png

Tuđman och Milošević 1991, och den framtida planen för Bosnien'. Karajordjevoplanen'

15/4 1991 möttes Milošević och Tuđman för att minska spänningarna mellan länderna. I hemlighet satte de en annan plan i verket. Hur de framtida gränserna skulle se ut mellan Kroatien och Serbien efter att de delat på Bosnien. Efter mötet ändrade serberna taktik. För att få med sig ledarna för armén och samtidigt minimera risken för internationell inblandning blev planen att kroatienserber skulle skapa oroligheter i sina områden. När sedan de tungt beväpnade kroatiska poliserna och nya armén gick in skulle serberna hjälpa sina vänner i Kroatien. Precis som Hitler gjorde i Tjeckoslovakien 1938.

8/9 1991 bröt sig Makedonien, numera Nordmakedonien, loss från Jugoslavien, En helt oblodig affär som inte serberna opponerade sig mot. Makedoniens befolkning hade en hög andel albaner och inga serber.


Källor

The Death Of Yugoslavia 1/6 Enter Nationalism - BBC Documentary - https://www.youtube.com/watch?v=vDADy9b2IBM

The Death Of Yugoslavia 2/6 The Road to War - BBC Documentary - https://www.youtube.com/watch?v=YcZvQxoTzdQ


Bildkällor

Alla bilder är från Wikimedia Commons


Tillbaka till indexsidan för krigen i Jugoslavien: Slutet på Jugoslavien, skolbok