Åtgärder

Strukturera en historisk händelse

Från Skolbok

Många gånger kan det vara svårt att strukturera upp en historisk händelse. Vad hände? Varför hände det? Vilka konsekvenser fick det? osv.

Ett sätt att komma runt det är att strukturera upp händelsen i ett schema. jag har valt Koreakriget som exempel:


Koreakriget


Struktur
Aktör
Före
Efter
Nu
 • Kamp kommunism/kapitalism
 • Trumandoltrinen=>ett kommunistiskt land=grannländerna kommunister
 • Stalin (Sovjet)
 • Kim il Sung (N. Korea)
 • FN (men ej Kina och Sovjet)
 • Japan invasion 1910
 • Sovjet (norr) och USA (söder) invasion 1945
 • Kim Il Sung =>Hela Korea kommunistiskt
 • Sovjet stöd N. Korea
 • N. Korea Anfaller S. Korea 1950
 • Kina hjälper N. Korea, +500 000 man
 • USA +FN hjälper S. Korea (och Japan), första FN-insatsen
 • USA=kärnvapenhot
 • Vapenvila 38° N 1953
 • Vapenvila
 • Stalin död + Eisenhower president 1953
 • Döda: USA 50 000, N. Korea 2 miljoner
 • Japan=>ekonomisk stormakt
 • Kina=>militär stormakt
 • Fortfarande vapenvila, ej fred
 • Hot USA=kärnvapen => Kina=kärnvapen
 • Kärnavpenteknologo Kina =>N. Korea
 • Japan=>Ostasiens ekonomiska centrum



Så här kan det se ut på en whiteboard: https://drive.google.com/file/d/1rtlPzszQpv4BCuo0J0a0JCMv_0xRu8yD/view

De flesta händelser i historien går att strukturera upp på liknande sätt, vilket underlättar för många elever som har svårt att upptäcka utvecklingslinjer och mönster i historien.