Åtgärder

Tema – Amerikas kolonisation

Från Skolbok

Pilgrims signing the compact on board the Mayflower, Nov 11, 1620, Provincetown Harbor, Mass (76237).jpg

Pilgrimmer ombord på Mayflower, 1620

Nordamerikas kolonisering och utrotandet av miljoner av urinvånarna brukar inte få så stor plats i historieböckerna, Dessutom brukar Frankrikes roll förminskas rejält i historieböcker som bygger på amerikanska förlagor.

För att lättare se vilka kapitel som hör till vilket ämne, är ämnena färgkodade:

Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
Övrigt

Som övrigt räknas ämnen till exempel svenska, slöjd eller olika NO-ämnen.


Lektion 1 Kolonialism, imperialism och merkantilism - tre olika viktiga begrepp

Lektion 2 Syd- och Mellanamerikas kolonisering - repetition av hur Syd- och Mellanamerika koloniserades av Portugal och Spanien.

Lektion 3 Spanska armadan - hur kunde England bli den nya stormakten på haven?

Lektion 4 Nordamerikas kolonisering - vad hände när de engelska immigranterna kom till Amerika?

Lektion 4 - fördjupning Tacksägelsedagens historia - vad hände när Mayflower kom till Amerika?

Lektion 5 Handel mellan nya och gamla världen - hur handelssystem kopplades ihop när varor från Kina kunde skickas ända till Amerika.

Lektion 6 Ekonomi och slaveri i Amerika - hur slavhandeln bidrog till ekonomin.

Lektion 7 Fransk- indianska kriget - hur gick det till när Frankrike tvingades ge Kanada till britterna?

Lektion 8 Upplysningen - vilka franska filosofer stod bakom tankarna kring mänskliga rättigheter?

Lektion 8 Amerikanska frihetskriget - hur gick det till när USA gjorde sig fritt från Storbritannien.