Åtgärder

Tema – Antiken

Från Skolbok

Alexander the Great mosaic.jpg

Alexander den store, mosaik

Antiken kan kopplas ihop med många olika civilisationer runt Medelhavet. Men de vi vanligtvis räknar in till den klassiska antiken är Grekland och Rom. Antiken täcker i praktiken all tid från stormningen av Troja till Västroms fall. Därefter räknas oftast medeltiden.

Inom Antiken finns också järnåldern. Kunskapen om hur järn tillverka spreds från Assyriens bergsmassiv med handelsmän till Medelhavets hamnstäder. Det innebär att när vi pratar om järnåldern i Sverige talar greker och italienare om antiken, eftersom antiken bara fanns runt medelhavet och de runt Medelhavet räknar in järnåldern som en del av antiken. Det blir lite krångligt när olika delar av världen använder olika indelningar av epoker.

För att lättare se vilka kapitel som hör till vilket ämne, är ämnena färgkodade:

Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
Övrigt

Som övrigt räknas ämnen till exempel svenska, slöjd eller olika NO-ämnen.


Lektion 1 Antikens Grekland - (introduktion) varför ska vi lära oss någonting om antikens Grekland? Lektion 2 Grekland, Minoerna - vilka bosatte sig på Kreta först?

Lektion 3 Grekland, Mykene - vilka bosatte sig på fastlandet först?

Lektion 3 - fördjupning Grekland, Iliaden och Odysséen - vilka var historiens första böcker, enligt europeiska historieskrivare?

Lektion 4 Grekland, stadsstaterna - vad var speciellt för de grekiska stadsstaterna?

Lektion 5 Grekland, Athen och Sparta - vad var speciellt för de två främsta grekiska stadsstaterna?

Lektion 6 Grekland, gudavärlden vilka gudar och gudinnor trodde grekerna på?

Lektion 7 Grekland, vetenskapsmän, filosofer, författare, teater och olympiska spel - vad är det viktigaste att kunna om antikens Grekland?

Lektion 8 Grekland, slutet - hur kunde en så fantastisk kultur rasa samman?

Lektion 9 Persien, stenåldern till 330 f.Kr. - Persien nämns ofta, men vilka var perserna?

Lektion 10 Alexander den store och Hellenismen - vad var så speciellt med hellenismen?

Lektion 11 Fenicierna - vilka var fenicierna, och varför var de viktiga?

Lektion 12 Buddism - Budda och hans liv vem var personen Budda?

Lektion 13 Kina (200 f.kr - 200 e.kr.) - vad hände i Kina under den här perioden?

(Eventuellt avbrott för kunskapskontroll)

Lektion 14 Romarriket - (introduktion) varför ska vi lära oss någonting om antikens Rom?

Lektion 15 Rom kungatiden - vad hände i Rom innan det blev en stormakt?

Lektion 16 Demokratin i Athen och Rom - vad skiljde mellan Athens demokrati och Roms?

Lektion 17 Rom republiken - vad hände i Rom när det blivit en självständig demokrati?

Lektion 18 Rom de vanliga människorna - hur hade de vanliga människorna det i Rom?

Lektion 19 Rom Julius Caesar - hur gick det till när Rom gick från demokrati till diktatur?

Lektion 20 Rom gudavärlden vilka gudar och gudinnor trodde romarna på?

Lektion 20 - fördjupning Rom Mithraskulten vad var Mithraskulten?

Lektion 20 - fördjupning Rom Isiskulten vad var Isiskulten?

Lektion 21 Rom kejsartiden - hur var det att leva i Rom under kejsartiden?

Lektion 22 Rom handel och transporter - hur handlade man inom Rom?

Lektion 23 Antiken och slavarna - varför var slavarna så viktiga under antiken?

Lektion 24 Jesus - liv död och återuppståndelse vem var personen Jesus?

Lektion 25 Kristendom, en kort beskrivning av religionen vad innebär det att vara kristen?

Lektion 25 - fördjupning Rom kristendomen vad innebär det att vara kristen i Rom?

Lektion 26 Rom delningen - varför delades Rom i Västrom och Östrom?

Lektion 27 Vulkanutbrott och folkvandring - Vad hände när folkstammar började röra på sig?

Lektion 28 Rom Västroms fall - varför krossades Västrom och vad fick det för konsekvenser för Europa?